فیلامنت چوب پرینتر سه بعدی 1.75 میلی متر 1 کیلوگرم

Wood filament

فیلامنت چوب پرینتر سه بعدی 1.75 میلی متر 1 کیلوگرم

مشخصات کلی

کارکرد
یک کیلوگرم وزن خالص فیلامنت برگ
دستگاه های سازگار
پرینتر سه بعدی FDM
سایر مشخصات
فیلامنت چوب پرینتر سه بعدی
محصولات مرتبط