کابل USB پرینتر مدل A طول 0.3 متر

کابل USB پرینتر مدل A طول 0.3 متر

مشخصات

طول کابل
30 سانتی متر متر
نوع اتصال به کامپیوتر
USB

محصولات مرتبط