صفحه اصلی تماس با ما

آزادی عقل از غرض و غرور

نظام آموزشی با تأکید بر تربیت عقلانی

عقل

تعلیم بدون تعقل

علم و دانش به مثابه مواد اولیه کارگاه ذهن و فکر آدمی بوده و کم و کیف برون داد ذهن محصول فراگیر و داده های علمی و آموزشی می باشد.

به همین دلیل اسلام عزیز هم به فراگیری و آموزش تاکید می کند و هم به تفکر و تامل و تعقل بر روی داده های اولیه  و مواد فرا گرفته.

در این باره به آیه ای در سوره زُمر اشاره می شود که می فرماید:

«بشارت بده بندگان مرا، آنان که سخن را استماع می کنند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خدایشان هدایت کرده و هم اینانند خردمندان.» (زمر/ 17 و 18)

در پایان آیه مذکور می فرماید: «و اولیک هم اولوالالباب»؛ اینها به راستی صاحبان عقل هستند. این، دعوت عجیبی است... پیداست که یکی از بارزترین صفات عقل برای انسان همین تمییز و جدا کردن است، جدا کردن سخن راست از سخن دروغ، ... سخن منطقی از سخن غیرمنطقی و خلاصه غربال کردن. عقل آن وقت برای انسان عقل است که به شکل غربال در بیاید، یعنی هر چه را که وارد می شود سبک سنگین کند، غربال کند، آنهایی را که به درد نمی خورد دور بریزد و به دردخورها را نگاه دارد.

حدیثی است که ظاهراً از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ناظر به همین مطلب است و از این احادیث زیاد است. می فرماید: ... برای جهالت انسان همین بس که هر چه می شنود نقل می کند... بدون آنکه تشخیص بدهد که آنچه که می شنود [صحیح است یا غلط] ... بعضی عالم ها هستند ... که کمتر از آنچه که عالمند عاقلند.»(تعلیم و تربیت مرتضی مطهری ص 39). یعنی علم زیاد دارند اما عقل شان کم است، جمع می کنند و نقل می کنند. مثل ضبط صوت.

به گوینده سخن توجه نداشته باشید سخن شناس باشید، تکیه تان روی گوینده سخن نباشد، ای بسا حق را از اهل باطل بشنوید؛ بگیرید، ای بسا باطل را از اهل حق بشنوید،... صرّاف سخن باشید

یک مثال نقل بدون عقل

ابن خلدون در خصوص برخی از عالمان تاریخ، که بدون تعقل و تأمل و بهره گیری از فرآیند فعالیت های فکری و منطقی به نقل تاریخ می پردازند. مثال جالبی را ذکر می کند. وی در مقدمه تاریخ خودش می گوید اینها (مورخین) در نقل تاریخ ها، فقط دنبال صحت سند هستند که این تاریخ را فلان کس نقل کرده و او آدم معتبری است. می گوید قبل از این باید دنبال صحت مضمون رفت، اول باید فکر کرد که اصلاً خود مطلب با منطق جور در می آید یا جور در نمی آید. بعد مثال می زند، می گوید اینها نوشته اند که وقتی قوم موسی از دریا عبور کردند و فرعونی ها آنها را تعقیب می نمودند، دویست و پنجاه هزار مرد جنگی بودند. آخر این را باید حساب کرد که اولاً اسرائیل هم اولاد یعقوب، فرزندان یک نفر بودند و پنج شش نسل هم بیشتر نگذشته بود... گیرم که [حداکثر] چهارصد سال گذشته باشد وقتی می گوییم دویست و پنجاه هزار مرد جنگی، اقلاً باید بگوییم یک میلیون، جمعیت اینها بوده که [این تعداد] مرد جنگی داشته اند، با اینکه فرعون پسرها ... را می کشت ... با این همه بچه کشی که از اینها بوده، آیا عقلاً چنین چیزی ممکن است؟» (همان، ص 40)

از این نمونه ها در کتب تاریخ بسیار دیده می شود، که نقل آنها خود کتابی مستقل و مفصل می شود.

 

علم در مقابل جهل یا عقل؟

«پیغمبر فرمود: کفی بالمرء جهلاً ان یحدّث بکلّ ما سمع. "جهل" غالباً در احادیث در مقابل علم نیست. در مقابل عقل است. یعنی بی فکری، نه بی علمی، برای بی فکری و حساب نکردن انسان کافی است که هر چه را می شنود باور و نقل کند.»(همان، ص 42)

نقد و انتقاد در واقع همین است. عیوب و محاسن سخن و نقل را آشکار کردن. «چنانکه سکه ای را که محک می زنند، آن طلای خالص و به اصطلاح عیارش را بدست می آورند. کلامی را که نقد کردن نیز یعنی خوبی های آن را از بدی های آن جدا کردن. در روایات ما بر این نکته بسیار تاکید شده است.

قرآن اساسش بر مذمت کسانی است که اسیر تقلید و پیروی از آباء و گذشتگان هستند و تعقل و فکر نمی کنند تا خودشان را از این اسارت آزاد بکنند. هدف قرآن از این مذّمت چیست؟ هدف قرآن تربیت است. یعنی در واقع می خواهد افراد را بیدار کند که معیار و مقیاس باید تشخیص و عقل و فکر باشد نه صرف اینکه پدران ما چنین کرده اند ما هم چنین می کنیم

که مضمون آنها این است:«به گوینده سخن توجه نداشته باشید سخن شناس باشید، تکیه تان روی گوینده سخن نباشد، ای بسا حق را از اهل باطل بشنوید؛ بگیرید، ای بسا باطل را از اهل حق بشنوید،... صرّاف سخن باشید.»(همان، ص 43)

نظام آموزشی می بایست اینگونه طراحی و مدیریت شود که عالمان و آموزش دیدگانش، علاوه بر علم اندوزی و دانش افزایی، تفکر، تعقل، نقد و انتقاد را به عنوان پیش نیازهای بسیار اساسی فرآیند فعالیتهای آموزشی به رسمیت بشناسند. «اگر انسان تفکر کند ولی اطلاعاتش ضعیف باشد، مثال کارخانه ای است که ماده خام ندارد یا ماده خامش کم است. قهراً نمی تواند کار بکند یا محصولش کم خواهد بود. محصول بستگی دارد به اینکه ماده خام برسد. اگر کارخانه ماده اولیه زیاد داشته باشد ولی کار نکند باز فلج است و محصولی نخواهد داشت... . علم، فراگیری است، به منزله تحصیل مواد خام، عقل، تفکر و استنتاج و تجزیه و تحلیل است... [به منزله تولید]» (همان، ص 45)

 

تعلیم و تربیت بر پایه آزادی عقل

قرآن

«مطلب دیگر مساله آزاد کردن عقل است از حکومت تلقینات محیط و عرف و عادات و به اصطلاح امروزی ها سنت ها و عادت های اجتماعی ... قرآن اساسش بر مذمت کسانی است که اسیر تقلید و پیروی از آباء و گذشتگان هستند و تعقل و فکر نمی کنند تا خودشان را از این اسارت آزاد بکنند. هدف قرآن از این مذّمت چیست؟ هدف قرآن تربیت است. یعنی در واقع می خواهد افراد را بیدار کند که معیار و مقیاس باید تشخیص و عقل و فکر باشد نه صرف اینکه پدران ما چنین کرده اند ما هم چنین می کنیم.»(همان، ص 46)

...همه پیغمبران با این مشکل مواجه بوده اند. مشکل تقلید اقوام از گذشتگان شان. و پیامبران برعکس عقل مردم را بیدار می کردند و می گفتند فکر کنید... آیا اگر پدرانتان عقل شان به جایی نمی رسید و چیزی نمی فهمیدند باز هم باید از آنها پیروی بکنید؟»(همان، ص 47)

یکی دیگر از لوازم قطعی نظام آموزشی و تربیتی اسلام، آزاد نمودن عقل از غرض ورزی ها و تعصبات بیجا و غرور و جمود است. دمیدن روح علم بر پیکر عالم و معلم و سیستم تعلیم و تربیت، موجب رشد و توسعه مولفه ممتاز حقیقت جویی در جامعه انسانی خواهد شد

آزادی عقل از حکومت عدد

خداوند در سوره انعام آیه 116تبعیت از اکثریت را مورد نکوهش قرار داده می فرماید: «اگر اکثر مردم زمین را پیروی کنی تو را از راه حق منحرف می کنند.» دلیلش این است که اکثر مردم پیرو گمان و تخمین اند نه پیرو عقل و علم و یقین و به تارهای عنکبوتی گمان خودشان چسبیده اند. (همان، ص 48)

«خلاصه آزادی از حکومت عدد و این که اکثر و اکثریت نباید ملاک باشد.»(همان، ص 48) نباید معیار و ملاک تشخیص صحیح از سقیم و درست از نادرست نظر اکثر مردم باشد... .» فرض کنید به یک دو راهی می رسیم. اکثریت مردم و انبوه جمعیت را می بینیم که راهی را انتخاب کرده اند، اقلیتی هم راه دیگری را در پیش گرفته و می روند.آدم وحشتش می گیرد، می گوید، ما هم از همان راه اکثریت می رویم. هر چه به سر آنها آمد به سر ما هم می آید.»(همان، ص 49) این است که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: هرگز در راه هدایت به دلیل اینکه در آن راه و جاده افراد کمی هستند وحشتشان نگیرد: لا تستو حشوا فی طریق الهدی لقلة اهله.(نهج البلاغه، خطبه 201)

 

آزادی عقل از قضاوت مردم

مساله مهم دیگری که می بایست در طراحی و ترسیم نظام آموزشی و تربیتی مورد تاکید و توجه جدی قرار گیرد، آزادسازی عقل از تحدید و تهدید قضاوت مردم است. این یک بیماری عمومی است «که اغلب افراد کم و بیش گرفتارش هستند. مثلاً انسان یک لباسی را برای خودش انتخاب کرده و تشخیصش این است که رنگ خوبی را انتخاب کرده. بعد یکی می آید می گوید: این رنگ مزخرف چیست که انتخاب کرده ای؟! آن دیگری هم همین را می گوید. کم کم خود آدم اعتقاد پیدا می کند که [انتخاب درستی نداشته]» (همان، ص 49) نظرش عوض می شود این مشکل در تصمیم گیری های بسیاری از افراد جامعه دیده می شود. به عقل و اندیشه و معیارها و ملاک های صحیح انتخاب و تصمیم گیری توجه نمی کنند. تلقین و تذکر دیگران اگر چه برخلاف منطق و عقل باشد در ذهن و زندگی افراد کم مایه و ضعیف تاثیر گذاشته و عقل و اندیشه خود را تعطیل می کنند.

بنابراین آزادسازی عقل از دخالت قضاوت دیگران و تکیه بر معیارهای صحیح تصمیم گیری را نباید در ساماندهی نظام تعلیم و تربیت اسلامی نادیده انگاشت و تحت تأثیر تلقینات و تبلیغات دیگران واقع شد.

در تعلیم و تربیت باید به متعلّم روح علمی داد. یعنی نباید توجه فقط به این باشد که او دانا بشود، بلکه همچنین باید کاری کرد که روح حقیقت جویی و عاری از بیماری هایی که انسان را از حالت حقیقت جویی منحرف می کند یعنی تعصب ها، جمودها، غرورها و تکبرها در او پدید آید. اینها را باید دور کرد تا متعلم با روح علمی بار بیاید

آزادی عقل از غرض و غرور

غرور

یکی دیگر از لوازم قطعی نظام آموزشی و تربیتی اسلام، آزاد نمودن عقل از غرض ورزی ها و تعصبات بیجا و غرور و جمود است.

دمیدن روح علم بر پیکر عالم و معلم و سیستم تعلیم و تربیت، موجب رشد و توسعه مولفه ممتاز حقیقت جویی در جامعه انسانی خواهد شد.

مقصود از روح علمی دخالت ندادن امیال و اغراض شخصی در فرآیند علم آموزی و حقیقت جویی است. «خدا تضمین کرده است که افراد بی غرض حقیقت جو را رهبری کند: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین.(سوره عنکبوت آیه 69)اصلاً روح علمی همین است. روح علمی یعنی روح حقیقت جوئی، روح بی غرضی، و طبعاً روح بی تعصبی، روح خالی از جمود و روح خالی از غرور، وقتی انسان روایات زیادی را که در موضوع علم وارد شده است مطالعه می کند می بیند چقدر تکیه شده است روی این مطلب که یک عالم نباید تعصب داشته باشد، نباید جمود و تجزّم داشته باشد که هر چه من تشخیص دادم لیس الاّ، و فقط همین است... بلکه باید به اصل "و ما اوتیتم من العلم الاّ قلیلً (اسراء/ 85)مخصوصاً توجه داشته باشد که آنچه ما از حقیقت می دانیم بسیار کم است... [کسی که] روح علمی دارد که از دلیل به مدعا می رود ... ما فرزند دلیل هستیم، هر جا دلیل برود دنبال آن می رویم. دلیل، او [عالم و طالب علم] را به سوی مدّعا می کشاند. ولی نقطه مقابل این است که انسان از مدّعا می رود به دلیل، یعنی اوّل مدّعا را انتخاب می کند بعد می رود برای آن دلیل پیدا کند. طبعاً آن دلیل های پیدا کردنی، دلیل های ساختگی و تراشیدنی است و دلیل تراشیدنی دیگر دلیل واقعی نیست و منشأ گمراهی انسان می شود.»(همان، ص 52 و 53)

«بنابراین در تعلیم و تربیت باید به متعلّم روح علمی داد. یعنی نباید توجه فقط به این باشد که او دانا بشود، بلکه همچنین باید کاری کرد که روح حقیقت جویی و عاری از بیماری هایی که انسان را از حالت حقیقت جویی منحرف می کند یعنی تعصب ها، جمودها، غرورها و تکبرها در او پدید آید. اینها را باید دور کرد تا متعلم با روح علمی بار بیاید.»(همان، ص 54)

 

نوشته سید صالح زاهدی – گروه دین و اندیشه تبیان

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

عقل

آزادی

غرور

غرض

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : آزادی عقل از غرض و غرور
مطالب مرتبط  با آزادی عقل از غرض و غرور
آزادی عقل از غرض و غرور
آزادی عقل از غرض و غرور نظام آموزشی با تأکید بر تربیت عقلانی تعلیم بدون تعقل علم و دانش به مثابه مواد اولیه کار ...
آثار گناه بر عقل و قلب و اجتماع
آثار گناه بر عقل و قلب و اجتماع هرگاه بنده گناهی انجام دهد نقطه سیاهی در دل او پیدا می‌شود. اگر توبه کرد پاک می‌شود و ا ...
چرخش چانه به دستور عقل
چرخش چانه به دستور عقل رسول خدا(صلی یالله علیه وآله) درباره شخصى که در نمازش با ریش خود بازى مى‌‌‏کرد، فرمود: اگر دلش دار ...
مواردی که باعث مرگ عقل می شوند!
مواردی که باعث مرگ عقل می شوند! آفت های عقل یکی از مباحث مهم در مورد عقل، بحث آفت ها و آسیب های آن است. در واقع یک شخص خر ...
عقل یا بخت؟
عقل یا بخت؟ یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. در زمان های قدیم، عقل و بخت با هم اختلاف پیدا کرده بودند. اختلاف آن ...
کسانی که در پیری عقلشان جوان می شود
کسانی که در پیری عقلشان جوان می شود حفظ قرآن یکی از بارزترین مصادیق جمع و گردآوری قرآن است، حافظ قرآن در واقع، آیات نور ...
آیه‌ای که بر عقل سنگینی می‌کند!
آیه‌ای که بر عقل سنگینی می‌کند! ... یُضِلُّ اللّهُ مَنْ یَشاءُ وَیَهْدی مَن یَشاء.. هدایت می کند خدای تعالی هرکه را ...
آزادی اندیشه در قرآن
آزادی اندیشه در قرآن در برخی از آیات قرآن كریم، خداوند متعال امر به تفكر، تدبر و اندیشه كرده است و یا فرمانی داده كه اجرا ...
آیا در اسلام آزادی بیان وجود دارد؟
آیا در اسلام آزادی بیان وجود دارد؟ آزادی بیان به آن شکلی که شعار سیاسیون جهت اغفال مردم گردیده است، نه در شرق و غرب عالم وجو ...
آیا سخن گفتن با مورچه عقلانی است؟
آیا سخن گفتن با مورچه عقلانی است؟ چرا برخی از آیات قرآن کریم مثل سخن گفتن نبی با مورچه، کشتی نوح، معراج و ... با عقل سلیم مط ...
حدود آزادی در قرآن کریم
حدود آزادی در قرآن كریم از آن‌جا كه بحث «آزادی» وصفی از اوصاف نفسانی انسان است، با تعدد و تفاوت انسان‌شناسی‌ها، معنا و مفهوم ...
غرض خدا از خلقت بشر و خلایق
هدف خدا از خلقت بشر و خلایق هر موجود عاقلی، برای هر کاری که می کند غرض عقلائی نیز دارد، یعنی عقل او مانع است از اینکه کار غی ...
جوانی دوران جدال احساس و عقل
 جوانی دوران جدال احساس و عقل غرایز از نعمت های الهی و عامل پیشرفت و بقای انسان و ابزار و زینت اوست.  آن چه در وجود انسان ...
آزادی بدون اسلام به چه دردی می‌خورد؟!
آزادی بدون اسلام به چه دردی می‌خورد؟! حتّی با نگاه سطحی به قرآن کریم، درمی‌یابیم که به نظر قرآن، انسان موجودی مختار است، اصو ...
آزادی تا مرز بی‌قیدی
آزادی تا مرز بی‌قیدی رشد استقلال نوجوان، یکی از نیازهای اساسی اوست. بدست آوردن استقلال از یک سو و داشته رابطه صمیمانه و حما ...
همکاری بهای آزادی
همکاری بهای آزادی روزگاری «سلمان فارسی» برده کسی بود. صاحبش از او خواست که برایش سیصد نخل بکارد و چهل اوقیه [1] طلا آم ...
آزادی پروانه ها
آزادی پروانه ها بهار بود ، پروانه های قشنگ و رنگارنگ در باغ پرواز می كردند. حسام، پسر كوچولوی قصه ما توی این باغ ، لابه ...
دوست هرکسی عقل اوست
دوست هرکسی عقل اوست امام رضا (ع) فرمودند: به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و ب ...
برخورد با افراد عقل کل
برخورد با افراد عقل کل روش برخورد با افرادی که خود را عقل کل میدانند آیا تا به حال با کسی برخورد داشته اید که احساس می ...
درس آزادی
درس آزادی باران می‏بارد، باران می‏بارد در دل صحرا، خنده می‏کارد دشت می‏گردد، خانه باران می‏شود زیبا، مثل جویبا ...
آدم تنبل، عقل چهل وزیر را دارد
 آدم تنبل، عقل چهل وزیر را دارد - توضیح: در قدیم، پادشاهان برای تصمیم‌گیری در امور مملکتی، با وزیر یا وزیران خود مشور ...
عقل چيه ؟
مشورت با عاقل و بی عقل
مشورت با عاقل و بی عقل روزی از روزها که بهلول همچون همیشه ی خودش در کوچه پس کوچه های بغداد پرسه می زد، بازرگانی او را دید  ...
هر کس عقل دارد حیا و دین نیز دارد
هر کس عقل دارد حیا و دین نیز دارد در تفسیر نورالثقلین جلد پنجم آمده : امام علی (علیه السلام) فرمودند:روزی جبرائیل (علیه ال ...
عقل هدف عبادت
عقل هدف عبادت   از دیدگاه‌ رسول‌ اسلام‌ صلی الله علیه و آله و سلم هدف‌ عبادت‌ نیز «عقل‌» قلمداد شده‌ است‌. به‌ تعبیر استا ...
عقل عارف و نفس عزوف- آیة الله جوادی آملی(14)
عقل عارف و نفس عزوف- آیة الله جوادی آملی(14) از آن جا كه قرآن، اهل‌بیت عصمت و طهارت را از گزند هر گونه خطا و عصیان و نسیا ...
آزادی به سبک اسلامی
آزادی به سبک اسلامی   امروز آزادی شعار تمام طبقات و افراد شده و اینقدر شعار قرار گرفته که ارزش این کلمه به کلی از میان ...
آزادی بیان در قیامت !
 آزادی بیان در قیامت ! در روز قیامت خیلی از گروه ها با یکدیگر صحبت خواهند کرد . چه کسانی با یکدیگر صحبت می کنند؟! 1 ...
تلاوت عقلی و فجری قرآن
تلاوت عقلی و فجری قرآن عالم ربّانی و مُتَأَلِّهِ قرآنی، حضرت شیخ مجتبی قزوینی خراسانی (م:1346ش)، از عالمان جامع و بزرگ و ک ...
برات آزادی فاسق از دوزخ!
برات آزادی فاسق از دوزخ روایت نموده‏اند که رسول خدا صلی‏الله علیه و اله وسلم روزی از قبرستانی گذر می‏نمودند نزدیک قبری رسی ...
لباسی برای آزادی بیشتر(باران حکمت29)
باران حکمت(29) (تفسیر تمثیلی قرآن) لباسی برای آزادی بیشتر   اشاره: درسلسله مباحث تفسیری "باران حکمت"، که به ص ...
کلید آزادی از قفس گناهان
کليد آزادي از قفس گناهان ماه رمضان، ماه آزاد شدن بزرگان ما گفته‌اند: گرچه روزه گرفتن سخت و دشوار است، ولي لذت شنيدن اين ...
چتر وحی بر فراز عقل انسان(تفسیر مقام معظم رهبری 7
تفسیر مقام معظم رهبری(7) الَّذِینَ یؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَیقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ(بقره/3) ...
آزادی اندیشه
همزیستی ادیان از منظر قرآن (2) آزادی اندیشه دیدگاه قرآن کریم در مورد رفتار مسالمت آمیز مسلمانان با پیروان ادیان دیگر چیس ...
تست عقل(ببینید چقد عاقلید)
شما چقدر عاقلید؟   امام رضا علیه السلام در حدیثی بسیار زیبا که در تحفت العقول آمده است  ویژگیهای ده گانه عاقل را چنین برشم ...
آموزش و آزادی عمل
آموزش و آزادی عمل چگونه در دانش آموزان "انگیزه " ایجاد نمائیم ؟ (2) در مقاله ی قبل ، بهترین راه ایجاد انگیزه در یادگیرن ...
آزادی تا مرزهای والدین
آزادی تا مرزهای والدین بعضی چنین عقیده دارند که یکی از اساسی ترین شروط پیشرفت و تکامل، آزادی محیط است. می گویند همانطوری ...
محبت افراطی یا عقلانیت؟
محبت افراطی یا عقلانیت؟ اصول تربیتی به مجموعه هنجارها و عملکردهایی گفته می‌شود که والدین در قالب ساده‌ ترین اشکال، از سن ...
عواقب مثبت آزادی بیان
عواقب مثبت آزادی بیان  گ‌ترین نعمت و سرمایه‌ای را كه می‌توان برای انسان تصور كرد، داشتن اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی ...
اجبار بهتر است یا آزادی؟
اجبار بهتر است یا آزادی؟ اولین و مهمترین شرط برای ارتباط با فرزندان ، همدلی با آنان و ابراز محبت به آنهاست . محبت به فرزندان ...
آزادی تا مرز بی حرمتی
آزادی تا مرز بی حرمتی فرق آزاد گذاشتن كودكان با بی‌حرمتی كودكانی كه كار‌های نادرست انجام می‌دهند ، آنهایی هستند كه بیشتر ...
گِل بازی ، آزادی عمل می دهد
گِل بازی ، آزادی عمل می دهد نقش گِل‏بازی در پرورش تخیّل، خلاقیّت و سازندگی كودك (2) لینک مقاله قبل (خاک، بهارکودکان است) ...
آزادی برای نفس های حبس شده!
آزادی برای نفس های حبس شده برای بزرگنمایی عکس کلیک کنید فصل تابستان است و زمانی برای تنفس آزاد فرزندان مان . به قول خودشا ...
پیامدهای آزادی جنسی
پیامدهای آزادی جنسی غریزه ی جنسی یکی از نیرومندترین غریزه های بشری است که در دوران بلوغ، نمود ویژه ای دارد و بر جسم و جان جوان ...
دشمن دیرین عقل
دشمن دیرین عقل عفت و پاک‏دامنی، نتیجه مبارک تقوای الهی و مایه ارزش معنوی و نزدیکی به خداوند است. این حالت پسندیده و فضیلت برت ...
آزادی فرزندان تا کجا؟
آزادی فرزندان تا کجا؟ در این مقاله 3 نکته ی تربیتی که در سن نوجوانی مهم است را برایتان بازگو می کنیم تا با بکار گیری آن ها ا ...
آزادی با قید و شرط
 آزادی با قید و شرط راهنمای اعتماد مهم‌ترین اصلی كه به برقراری رابطه انسانی میان شما و فرزندانتان كمك می‌كند، اصل صدا ...
آزادی فردی شما بعد از ازدواج ؟!
 آزادی فردی شما بعد از ازدواج ؟!   زمانیکه فرد لباس‌هایش را می‌پوشد و آماده برای رفتن به بیرون از خانه می‌شود، همسرش سریع و ...
آزادی قربانی ازدواج!؟
آزادی قربانی ازدواج!؟ زمانیکه فرد لباس‌هایش را می‌پوشد و آماده برای رفتن به بیرون از خانه می‌شود، همسرش سریع واکنش نشان می‌ ...
رمز آزادی توحید
رمز آزادی توحید گرچه سوز همه از آتش هجران تو بود                                   رمز آزادی توحید به زندان تو بود دو ...
زندگی عقلانی برابر با زندگی دیندارانه
زندگی عقلانی برابر با زندگی دیندارانه در مورد «عقل» و «عقلانیت» در دو سوی عالم چه شرق و چه غرب، مطالب گوناگون و آرای کا ...
گفتمان عقلانی امام رضا علیه السلام
گفتمان عقلانی امام رضا علیه السلام در گفتگو با علامه محقق حضرت آیه الله سید جعفر مرتضی عاملی برخی ایده تقریب ب ...
درجات بهشت بر اساس میزان عقل
درجات بهشت بر اساس میزان عقل حجت‌الاسلام والمسلمین جاودان، استاد و مدرس اخلاق، در جلسه درس اخلاق خود به شرح کوتاه ...
ترازوی عقل در معارف دینی
ترازوی عقل در معارف دینی (میزان اعتماد به عقل در تحلیل آموزه های دینی) معارف دین از نظر دلیل به سه دسته تقسیم می ش ...
پاسخ به شبهه عقلی اولین اربعین
پاسخ به شبهه عقلی اولین اربعین در مقاله؛اربعین، روز الحاق سرهای شهدابه بحث زیارت اربعین اول اهل بیت در سال 61 پرداخت ...
تربیت دینی،عزت نفس و پرورش عقل
تربیت دینی، عزت نفس و پرورش عقل عزت نفس در متون اسلامی "در بسیاری از تغییرات اسلامی این حالت غرور یا مناعت و احساس شراف ...
تعصب بی جا آفت عقل
تعصب بی جا آفت عقل غیرت مذمومه، آفت  انتخاب بی آزمون دوست در چند هفته اخیر مقالاتی را در رابطه با دوست و دوست یابی و نح ...
آیا عقل و دین با هم در تعارضند؟
آیا عقل و دین با هم در تعارضند؟ بسیاری از جوانان تحصیل کرده می پرسند با آنکه انسان خود دارای عقل و قدرت فهم و تشخیص است و خص ...
آزادی در انتخاب دین و اعدام مرتد
ارتداد و آزادی در انتخاب دین از یک سو قرآن کریم با پیام لا اِکراهَ فِی الدِّینِ  انسانها را در اصل دین دار بودن آزاد معرفی ...
گل آزادی بخش برای دخترک ...
گل آزادی بخش برای دخترک ... در اتاق باز شد. نگاه دخترک لغزید طرفِ باغچه گُلها. آرام بیرون آمد. کسی در حیاط نبود. نگاهی به ...
زکات عقل چیست ؟
زکات عقل چیست ؟ على (علیه السلام ) مى فرماید: لکل شى ء زکاة العقل احتمال الجهال  1 ؛ هـر چـیـزى زکـاتـى دارد و زکـات ...
پرورش عقل راه کم کردن شهوت
پرورش عقل راه کم کردن شهوت از لغـزشـگـاه هـاى آدمـى ، شـهـوتـرانى هاى ناروا و بى حد و مرز است . شهوات و هواهاى نـفـسـانـى از ...
نياز به دعا از منظر عقل و دين
نیاز به دعا از منظر عقل و دین   نیاز بشر به دعا از جهات متعددى قابل بررسى است و آثار حیاتى مهمى دارد كه بعضى از آن ها را ...
آیا از نظر امام علی علیه السلام زنان کم عقلند؟
آیا از نظر امام علی علیه السلام زنان کم عقلند؟ یکى از شبهاتى که پیرامون موضوع زن همواره مطرح مى‏شود، مضمون روایتى در نهج ا ...
خوراکی های بی عقل کننده
خوراکی‌های بی عقل کننده! عقل نیرویی الهی و خدادادی است که قابلیت رشد و زوال دارد. برخی از عوامل زوال عقل در دست خود انسان ها ...
دشمنان عقل
دشمنان عقل درتجربیات و مشاهدات روزانه خود می بینیم که بسیاری از چیزها جلو تاثیر بسیاری از چیزهای دیگر را می گیرند و اثر آن ه ...
راهی برای عقل کل شدن !
راهی برای عقل کل شدن خود رایی و مشورت   مَن اِستَبَدَّ برَأیِهِ هَلَکَ وَ مَن شَاوَرَ الرِجالَ شَارَکها فِی عقولِها ...
جدال میان عقل و دل
جدال میان عقل و دل   طول و عرض اتاق را پا می گذاشت و با خود اندیشه می کرد. دلش می گفت: برو و عقلش می گفت: نرو. دل می گفت: ...
چگونه عقل خود را زیاد کنیم
اطلس آداب زندگی قسمت دوم: چگونه عقل خود را زیاد کنیم!   دین اسلام آیین زندگی در این مزرعه آخرت است که برنامه‌ای جامع و ...
شوخی عقل را زایل می کند
شوخى، عقل را زایل می‎کند قال امیرالمومنین علی علیه‎السلام: "ما مزح امرؤ مزحه الا مج من عقله مجه(1)؛ هیچ كس شوخى نكرد، مگ ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
درک بهتر مزه تلخ و طول عمر بیشتر
با کم حرفی شوهرم چه کنم؟
چشم صاحبش اثر دیگری دارد
گرمای تهران
هنرمند تربیت کنیم یا خلاق؟
کیوی: دوست روزهای سرد، یار تناسب اندام
راهنمای آسمان بهار و تابستان
ببینید، اگر کافر نمی شوید
وقت بازی است
چند ابزار مفید در فروشگاه ویندوز 8
دست بکارشوید، عید نزدیک است!!
معرفی پایگاه نجومی: نجوم نیوز
ایستگاه اول: زمان رفته
رجیستری ویندوز(انتخاب اولین آیکون نشان داده شده درDesktop)
مهدی کوچولوی خندون
میم مثل مهر
قرآن خواندنی که مایه عذاب می شود
من و همسرم بلد نیستیم، حرف بزنیم
به یاد استاد شهیدم دکتر مجید شهریاری (افتخار دانشمند هسته ای ترور شده)
دوستان بهشتی امام باقر(ع)
بوی تلخ شب‌بوها و یاس‌ها
آموزش بدون مرز،در خانه
ویروسی هستید یا خیر؟
چرا حرص می زنی ؟! رزق و روزیمان تضمین شده است!
نقاشی روی دیوار
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/14
سه شنبه 697
1395/2/13
دوشنبه 1514
1395/2/12
یکشنبه 1427
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
1395/2/9
پنجشنبه 1337
1395/2/8
چهارشنبه 1336
تعداد کاربران آنلاین : 9
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.