صفحه اصلی تماس با ما

بالی برای پرواز

دختر

خیلی دلم گرفته بود. می خواستم به داخل حیاط بروم امابارانمی آمد. منتظر ماندم تا باران قطع شد.بوی نم خاك،تمام فضای حیاط را پركرده بود. روی ایوان ماندم تا كسی بیاید و من را از پله ها پایین بیاورد.

روبه آسمان كردم و گفتم: «خدایا! اگر الان منفلجنبودم، می توانستم خودم بدون كمك كسی وبدون ویلچراز پله ها پایین بیایم اما حیف كه دست تقدیر مرا این گونه زمین گیر كرده است.» به پروانه هایی كه به دور گل های محمدی طواف می كردند، خیره شدم. با خودم گفتم: «ای كاش لااقل مثل اینپروانه هابودم و می توانستم به هر كجا كه دلم می خواهد آزادانه و بدون هیچ ویلچریپروازكنم.»

در این فكرها بودم كه در روی پاشنه چرخید و قامت بلند برادرم حمید از پشت در نمایان شد؛ چهره اش درهم بود و ابروانش گره خورده بودند اما تا چشمانش به من افتاد، آثار شادی در چهره اش پدیدار شد. جلو آمد و صورتم را بوسید و گفت: «نارگل جان! چرا توی این سرما آمده ای؟»

 گفتم: حوصله ام سررفته بود. می خواستم به حیاط بروم اما كسی نبود كه من را از پله ها پایین بیاورد.» خنده ای كرد و گفت: «الان خودم از پله ها پایین می برمت.» از پله ها بالاآمد و دسته های ویلچر را گرفت و من را از پله ها یكی یكی پایین آورد. تكان های شدیدی می خوردم؛ اما با هر تكان شوق بیشتری برای راه یافتن به حیاط پیدا می كردم. آخرین پله را نیز پشت سر گذاشتیم و به كف حیاط رسیدیم.

حمید به طرف حوض فیروزه ای رنگ رفت تا دست و رویش را بشوید. من هم به طرفگل های محمدیرفتم. روی گل ها دست كشیدم.قطرات بارانهنوز روی گلبرگ های گل محمدی باقی مانده بود. دستان ترم را به روی صورتم كشیدم. كمی خم شدم و گل ها را بوكردم؛ البته نیازی به خم شدن نبود چون بوی عطر گل تا روی ایوان می آمد. شاید برای این خم شدم كه تمام بوی گل را در ریه هایم فرو ببرم.آنقدر باگل ها بازی كردم تا شب شد.

دل كندن از گل ها كار سختی بود، اما به امید دیدن آنها در فردا به طرف پله ها راه افتادم. به آن رسیدم، داد زدم: «مامان اگه می شه بیاین كمك! من می خوام بیام داخل.» مامان با صدای گرفته ای پاسخ داد: «الان میام مادرجان! چند لحظه صبركن!»

سرم را برگرداندم و باردیگر بهگل های محمدیخیره شدم. وقتی سرم را برگرداندم، مادر را در آستانه پله ها دیدم. چشمانش به سرخی می زد، ولی نپرسیدم چرا؟ چون می دانستم بازهم برای من گریه كرده است. مادر با زور مرا به بالای پله ها رساند. ویلچر را به طرف اتاقم هدایت كردم و گفتم: «مامان من خسته ام، شام نمی خورم، شب بخیر!»

بدون هیچ اعتراضی فقط رفتن مرا تماشا كرد. به اتاقم پناه آوردم و نه به حال خودم، بلكه به حال مادرم گریه كردم. بیچاره از وقتی منفلجشدم خیلی شكسته و پیر شده بود. پدرم هم همین طور و تنها كسی كه با این موضوع به خوبی كنار آمد،حمید بود.

صدای كوبیدن در آمد.گفتم: «كیه؟»

حمید گفت: «منمنارگل جان! بیا شام بخور!»

گفتم: «حمیدجان! من سیرم، نمی خورم، شما بخور اگر گرسنه شدم. میام!»

حمید بدون گفتن كلمه ای رفت و من تنها ماندم. به زور خود را به روی تخت انداختم و با دست به بالاكشیدم. خیلی زود خوابم برد. در خواب دیدم با ویلچر از پله های حیاط پایین می آیم و دوباره به طرفگل های محمدیمی روم. این بار دور گل پر ازپروانهاست؛ طوری كه من نمی توانم گل ها را ببینم. وقتی جلوتر می روم، می بینم كه پروانه ها به دور گل جمع نیستند؛ آنها دور مردی سبزپوش جمع شده اند. آن مرد دستی به سرم كشید و گفت: «دخترم! تو هم می خواهیبالی برای پروازمثل بال پروانه ها داشته باشی؟»

گفتم: «نه. من فقط می خوام راه برم؛ همین!»

مرد سبزپوش خنده ای كرد و گفت: «بلند شو! بلند شو!تو می توانی راه بروی

و من روی پای خود ایستادم. باورم نمی شه، من راه می رفتم. یك دفعه از خواب پریدم؛ با خودم گفتم: «شاید بتوانم واقعاً راه بروم.» از روی تخت پایین آمدم، ولی با صورت به زمین خوردم. بغض گلویم را گرفت و زدم زیر گریه. حالم خیلی بد بود، آن قدر ناله كردم تا مادر بیدار شد و هراسان به طرف اتاقم آمد و گفت: «نارگل جان! چی شده مادر؟ در را باز كن.»

دختر

 

 گفتم: «در بازه مامان. بیا كمكم كن! مامان زود باش!»

مامان ترسیده بود، ولی در باز نمی شد. نمی دانم چرا؟ من كه در را قفل نكرده بودم! اما حالاچرا در باز نمی شد خدا می داند.

یك لحظه پنجره اتاقم باز شد. سرم را برگرداندم. یكپروانهسبز نورانی آرام از پنجره داخل شد و دور اتاق پرواز كرد. آمد و روی پاهای من نشست.احساس قشنگی داشتم.آرام شدم. اما مادر هنوز هراسان بود!

 

 

 

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: روزنامه كیهان- نویسنده:ساناز سادات موسوی مجد 

مطالب مرتبط:

کروکودیلی به نام ابر سفید

اطلاعات لطفاً!

پیرمرد لبو فروش

میهمان آن شب ما

کوهنورد

 

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

برای

پرواز

بالی

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : بالی برای پرواز
مطالب مرتبط  با بالی برای پرواز
بالی برای پرواز
بالی برای پرواز خیلی دلم گرفته بود. می خواستم به داخل حیاط بروم اما باران می آمد. منتظر ماندم تا باران قطع شد. بوی نم ...
بالی برای پرواز
بالی برای پرواز خیلی دلم گرفته بود. می خواستم به داخل حیاط بروم اما باران می آمد. منتظر ماندم تا باران قطع شد. بوی نم خ ...
دو بال برای پرواز فرزند
دو بال برای پرواز فرزند مسئولیت پدران در امر تربیت کودکان، مسئولیتی بزرگ و پراهمیت است. به طوریکه در برخی از موارد، وظیفه پ ...
تلاش برای پرواز
تلاش برای پرواز پسری یک پیله کرم ابریشم پیدا و آن را با خود به خانه برد. یک روز پیله کمی باز شد . پسرک ساعت‌ها نشست و پ ...
برای پرواز ، باورم کن
برای پرواز ، باورم کن نگاهی به نقش والدین در موفقیتّ های تحصیلی ورفتاری فرزندان(2) برای خواندن مقاله ی قبل اینجا را کلیک ...
انديشه و عمل؛ دو بال برای پرواز
اندیشه و عمل؛ دو بال برای پرواز اساس تمام پیشرفتهاى مادى و معنوى بشر در طول تاریخ، اندیشه و تفكر از یك طرف، و سعى و تلاش ...
دعا برای افراد کافر و مرتد!!
حکم دعا کردن برای کافران و مرتدان دعا کردن برای افراد گمراه و کافر  و بیرون شده از دین چگونه است؟ آیا با دعای ما ممکن است آ ...
بهترین فرصت برای تهاجم شیطان!!
 بهترین فرصت برای تهاجم شیطان مطمئن‌ترین فرصت برای تهاجم شیطان، زمانی است که کسی گرفتار وسوسه گناهانی مانند عُجب و خودپسندی ...
عاملی مهم برای بستن درهای جهنم!!
عاملی برای بستن درهای جهنم !! اگر انسان راجع به خدا فکر کند، کم کم به جایگاهی می‌رسد که خدا را می‌یابد. وقتی خدا ...
آسانترین راه برای رسیدن به یقین قلبی !!
آسان‎ترین راه برای رسیدن به یقین قلبی وقتی به خودم می‌نگرم، احساس می‌کنم با اینکه دلیل‌های عقلی و فلسفی و کلامی اثبات خدا ...
خانه‌هایی در زمین که برای فرشتگان می‌درخشد!
خانه‌هایی در زمین که برای فرشتگان می‌درخشد! انتساب مساجد به عنوان خانه های خداوند بر روی زمین در جهت حفظ قداست این اماکن اس ...
رمزی برای خوش بین بودن در زندگی !!
رمزی برای خوش بین بودن در زندگی! امید و رجا، حالت انتظار رسیدن به خیر و خوبی و رسیدن به نتیجه‌‌‌ی خوب تلاش‌های روزمر ...
3راهکار اساسی برای دستیابی به اخلاق حَسَن
3راهکار اساسی برای دستیابی به اخلاق حَسَن رکن اصلی در یک خانواده ی قرآنی و سعادتمند معاشرت نیکو می باشد. در روایتی ا ...
عاملی مهم برای شاد زیستن!!
 عاملی مهم برای شاد زیستن قانع کسى است که به اندک بسنده مى کند و ناخشنود نمى شود و روى ترش نمى کند و به سهم خویش راضی است ...
زیباترین لباس برای دین به نام؟!
زیباترین لباس برای دین به نام؟! همان کسی که انسان را آفریده احکام الهی را مطابق با فطرت او بیان کرده است، همانند دستگاهی ...
5موردی که باید برای ان ها گریست!!
5موردی که باید بر آنها گریست !! از جمله چیزهایى كه خداوند به وسیله آن عیسى علیه السلام را موعظه فرمود این بود كه به او فرمو ...
14روش برای ارتباطی الهی با دیگران
14 روش برای ارتباطی الهی با دیگران انسان موجودی اجتماعی بوده و همچون اعضای یک پیکر با هم نوعان خود و در ارتباط با آنان می ...
3گام اساسی برای استفاده از روح و حقیقت نماز
سه گام اساسی برای استفاده از روح و حقیقت نماز ما «نماز» نمى‌خوانیم. آنچه ما به جا مى‌آوریم صورت ظاهرش شبیه نماز است و م ...
سرمایه عظیم برای لحظه جان دادن!!
سرمایه عظیم برای لحظه جان دادن !! آیت‌الله جاودان با اشاره به چگونگی همت انسان‌ها برای رسیدن به درجات بالای معنوی گفت: انسان ...
5 تکنیک برای دوستی‌های عمیق‌تر در اسلام
5 تکنیک برای دوستی‌های عمیق‌تر در اسلام امروز دوست خوب مانند گوهری کمیاب است که می تواند در همه حال همراه و یاور انسان با ...
توشه برای مواقف آخرت چی ببریم؟
توشه برای مواقف آخرت چی ببریم؟ در توصیه های همه بزرگان دین می شنویم که برای آخرت خودتان توشه خوب و کافی جمع آوری کنید که ...
آغوش همیشه باز خدا برای ما
آغوش همیشه باز خداوند برای ما خداوند تبارک و تعالی همواره طالب و مشتاق بازگشت بندگان به سوی خود و آمرزش آنان است. ذات ب ...
یادآوری چند ذکر برای حلّ مشکلات و وسعت روزی !
یادآوری چند ذکر برای حلّ مشکلات و وسعت روزی! امام علی علیه السلام فرمود: ای کمیل اگر سختی و فشار بر تو روی آورد زیاد بگ ...
دعاهایی برای تقویت حافظه
دعاهایی برای تقویت حافظه آنچه در مورد تقویت حافظه و هوش از کتب روایی و ادعیه بیان شد، علت تامه محسوب نمی شود. بعضی از عوا ...
سرمایه گذاری پر سود و کم هزینه برای آخرت!!
سرمایه گذاری پر سود و کم هزینه برای آخرت!! این سۆال برایش پیش آمده بود که تکلیف ما که مالی نداریم چه می‌شود؟! آ ...
16نکته برای تقویت جدیت در نماز
16نکته برای تقویت جدیّت در نماز اگر نسبت به انجام فریضه نماز کاهل هستیم، یا خدای ناخواسته نماز نمی خوانیم و یا از خواندن نما ...
اهداف برپایی مجلس عزا برای امام حسین(علیه السلام)
اهداف برپایی مجلس عزا برای امام حسین(علیه السلام) با گذر زمان، این نكته به روشنی معلوم شد كه امام حسین(علیه السلام) و یارانش ...
3دلیل محکم برای برپایی عزای حسینی
3 دلیل محکم برای عزاداری حسینی یکی از مراسمات مذهبی که ریشه در آداب و سنن اسلامی دارد و مبتنی بر آیات و روایات می باشد؛ بنا ...
راهی مطمئن برای افزایش دارایی!
راهی مطمئن برای افزایش دارایی ا گر مالی را انفاق کنید، خداوند عوض آن مال را به شما خواهد داد، حال اگر کسی سوال کند از ک ...
5 فایده مهم عزاداری برای امام حسین علیه السلام
5 فایده مهم عزاداری برای امام حسین علیه السلام در روایات و سیره حضرات معصومین «سلام‌الله‌علیهم» تأکید فراوانی بر عزاداری‌ شد ...
برای برطرف کردن نفاق چه باید کرد؟ً
برای برطرف کردن نفاق چه باید کرد؟ نشانه‌های نفاق این‌گونه بیان شده است: «از کارى نهى کند، ولى خودش از آن کار دست نمى‌‏کشد، ف ...
روش شما برای جذب افراد بی نماز به نماز چیست؟
 روش شما برای جذب افراد بی نماز به نماز چیست؟ متاسفانه آمار افرادی كه نماز نمی خوانند در كشور ما كم نیست و باید روش های م ...
تضمینی برای استحکام خانواده
تضمینی برای استحکام خانواده همانگونه که رعایت اقتدار و استقلال مرد نیاز ذاتی اوست و باید توسط اعضای خانواده خصوصاً همسر ت ...
توصیه‌های طلایی برای آروزمندان سفر به سرزمین وحی
توصیه‌های طلایی برای آرزومندان سفر به سرزمین وحی حال و هوای حج دراین روزها بسیار تماشایی و دیدنی است، غبطه خوردن به حال ...
نکاتی برای نماز شب خوان‌ها !
نکاتی برای نماز شب خوان‌ها !  مرحوم آقا میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمةالله‌علیه، این عارفِ فقیهِ بزرگوار از قول استاد ...
راهی برای کسب ملکه صبر
راهی برای کسب ملکه صبر صبر یعنی مقاومت در مقابل عاملی که انسان را به رفتار نامطلوبی می‌خواند... بر اساس این تعریف انس ...
نکاتی قابل تأمل برای مهمانی ها !
چگونه در مهمانی‌ها رفتار کنیم؟! یكى از وظایف مهمان این است كه اگر میزبان وضع خوبى ندارد و قدرت‏ مالى او ضعیف است، از ...
دعایی برای در امان ماندن خانه ،جان ،مال و ناموس و.. از دزد
دعایی برای در امان ماندن خانه، جان، مال و ناموس و.. از دزد بعد از نماز عشا بگوید: «پناه می‌برم به بزرگى خدا، پناه می‌ ...
دعایی سراسر امید و نشاط برای شیعیان
دعایی سراسر امید و نشاط برای شیعه محتوا و مضامین این دعا، امید دادن به انسانهایی است که به ناامیدی رسیده و تصور می کنند همه ...
واقعا می خواهی برای نماز شب بیدار شوی؟
واقعا می خواهی برای نماز شب بیدار شوی؟ ما برای اوقات خواب خود افسوس می خوریم که چرا برای نماز شب بیدار نمی شویم، در صورتی ...
عید فطر و اهمیت دعا برای امام عصر(عج)
عید فطر و اهمیت دعا برای امام عصر(عج)  بعد از گذشتن 29 یا30 شب و روز با برکت از ماه مبارک،بر سالکین الی الله لازم ...
تکنیک های معنوی برای افزایش رزق و روزی
تکنیک های معنوی برای افزایش رزق و روزی همه ما برای پیشرفت زندگی مادی خودمون تلاش می كنیم و هر كدوم دوست داریم كه یك زند ...
برای یکدیگر جا باز کنیم!
برای یکدیگر جا باز کنیم! کسی که برای دیگری جایی باز کند بهشت برای او واجب می شود! «یَا أَیُّهَا الّ ...
دلیلی برای قطع رزق و روزی !
دلیلی برای قطع رزق و روزی ! کمیل بن زیاد نقل کرده مى‏گوید: امیر المۆمنین (علیه السلام) همواره به نیکى بر پدر و مادر تشویق ...
2نکته طلایی برای تلاوت قرآن در ماه رمضان
2نکته طلایی برای تلاوت قرآن در ماه رمضان هر ساله، با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جامعه اسلامی ما توجه ویژه ای به ...
دست بگشاییم برای ثورت بی نهایت خداوند!
دست بگشاییم برای ثروت بی نهایت خداوند ! شرح دعای افتتاح قسمت سوم خدایا این اندک از بسیار، برای من خیلی اهمیت دارد. زیرا خو ...
ذکری برای بخشش گناهان کبیره
ذکری برای بخشش گناهان کبیره اولیای خدا تنها در یک مورد آرزوی طول عمر می‌کردند آن هم برای درک رمضان است. ماه رمضان ماه آشتی‌ک ...
رمضان سبکی نو برای زندگی
رمضان سبکی نو برای زندگی فلسفه رمضان را باید درک نمود.رمضان تنها برای این نیست که ما چند روزی طعم گرسنگی و تشنگی را بچشیم ...
دعای افتتاح را فقط برای ثواب نخوانیم!
دعای افتتاح را فقط برای ثواب نخوانیم! الآن در کره زمین میلیارد‌ها انسان زندگی می‌کنند که در جای جای زمین پراکنده هستند. مناب ...
درهای گشوده آسمان برای گناهکارترین مردم
درهای گشوده آسمان؛ برای گناهکارترین مردم خداوند مهربان در میان روزهای دنیا، روزهایی را مقرر فرموده اند که حکم دور برگردان ...
4تخفیفی که خداوند برای بیمار قائل می شود!!
4تخفیفی که خداوند برای بیمار قائل می شود!! معلولیت بهانه مناسبی برای کناره گیری از کار و فعالیت شخصی و اجتماعی نیست. درست اس ...
3 مصیبت برای فرزندان حضرت آدم(ع)
3 مصیبت برای فرزندان آدم(ع)!   حضرت امام سجاد(علیه السلام) فرمودند: این پسر آدم هر روز سه مصیبت دارد: مصیبت اول روز ...
اهمیتی که قرآن برای تهجد قائل است!
اهمیتی که قرآن برای تهجد قائل است! عزّت و شرف مۆمن، در نماز شب است. وجود مبارک پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ...
راهی برای ثواب بردن بی نهایت در ماه رمضان
 راهی برای ثواب بردن بی نهایت در ماه رمضان یکی از عبادات بسیار پر فضیلت، آن هم در ماه مبارک رمضان، صله رحم است. لازم ا ...
امتیازات ویژه خداوند برای روزه داران خوش اخلاق
امتیازات ویژه خداوند برای روزه داران خوش اخلاق در ماه مبارک رمضان، ساعت ها و حتّی ثانیه ها ارزشی فوق حدّ تصور پیدا می کن ...
وقتی که خدا برای بنده اش شر میخواهد؟!
وقتی که خدا برای بنده اش شر میخواهد!! اگر خیر بخواهی، خدا خیر برایت می‌‌خواهد و اگر شرّ بخواهی ولو برای دیگران، خدا هم برا ...
صدقه، راهی برای رفع مشکلات مالی
صدقه، راهی برای رفع مشکلات مالی با توجه به راه کارهایی که از اولیاء الهی به دست ما رسیده است، چرا باید در امور زندگی، به ...
2بال برای بنده خدا شدن
2بال برای بنده خدا شدن ما دو بال پرواز داریم که به سوی پروردگار عالم عروج کنیم و عبدالله و بنده خدا بشویم، یکی ادب است و ...
به شرّی که برای دیگران می‌خواهی، مبتلایی
به شرّی که برای دیگران می‌خواهی، مبتلایی! علی بن ابیطالب (علیه السلام) می‌فرمایند: «مَنْ أَضْمَرَ الشَّرَّ لِغَیْرِهِ فَق ...
اهل خیر برای احدی بد نمی خواهند
اهل خیر برای احدی بد نمی خواهند اهل خیر، اصلاً و ابداً، برای هیچ احدی، بد و شرّ را نمی‌خواهند امّا اگر یک کسی در عالم، شر ...
بهترین راه برای این که عبد خدا شویم!
بهترین راه برای این که عبد خدا شویم! نکته‌ای که اولیاء خدا تأکید شدیدی روی آن دارند و به عنوان بهترین راه، برای عبد شدنِ ...
عباداتی که باید برای آن ها توبه کرد!!
عباداتی که باید برای آن ها توبه کرد!! از نظر آموزه‌های قرآن و عترت، عبادات مشتمل بر سه مرحله‌اند. مرحله اوّل، مقدّمه است که ...
خدا برای تهمت انتقام می گیرد!
خدا برای تهمت انتقام می گیرد! حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) می فرمایند مرد خوب با خبر خوب و مرد بد با خبر بد می‌آید؛ ...
خوبی‌هایی که برای عده‌ای بدی است
خوبی‌هایی که برای عده‌ای بدی است! خواص کسانی هستند که نسبت به مردم عادی و عموم و توده اجتماع، از موقعیت دینی یا علمی والاتر ...
دعای ویژه ملائکه برای روزه داران پنج شنبه شعبان
دعای ویژه ملائکه برای روزه داران پنج شنبه شعبان رسول خدا صل الله علیه و آله فرمود: تَتَزَیَّنُ السَّمَاوَاتُ فِی کُلِّ خَمِ ...
7توصیه اسلامی برای انتخاب لباس
7 توصیه اسلامی برای خرید لباس در هر جامعه‏اى نوع و كیفیت لباس زنان و مردان، علاه بر آن كه تابع شرایط اقتصادى ، اجتماعى و اقل ...
رازی برای داشتن بهترین‌های عالم!!
رازی برای داشتن بهترین‌های عالم!! از امام جواد علیه‌السلام نقل شده است: «الثِّقَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى ثَمَنٌ لِكُلِّ غَالٍ ...
بهترین حالت ظاهری برای حضور در اجتماع
بهترین حالت ظاهری برای حضور در اجتماع برای برخورداری از آراستگی ظاهر و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط،‌ بررسی الگوهای دینی به ...
فرصتی برای گناهکارترین های عالم!!
فرصتی برای گناهکارترین های عالم !! فرض کنید شخصی (مرد یا زن) بسیار کثیف زندگی کرده، آیا بازگشتش فایده‌ای دارد؟ آیا خدا توبه‌ ...
ذکرهایی برای رفع تنگی معیشت !
ذکرهایی برای رفع تنگی معیشت ! گاهی نمی دانیم و از تو دور می شویم. گاهی ندانسته آتش به خرمن زندگی‌مان می زنیم. گاهی گرفتار ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
یاور بینوایان
شما هم خدا را مهمان کنید
رشد کندتر درختان،گرمای بیشتر زمین
چرا کامپیوترتان کُند شده است؟
CD و DVDها چقدر عمر می‌کنند؟
سوگندهاي بيهوده
اگر با خانواده همسر مشکل دارید
به به چقدر خوشمزه است
دانای دانش ها
نیکوترین عمل کدام است ؟
گهواره ای تنها
اسرار نام "زینب" علیهاالسلام
پروانه‌ها
آخرین سرویس پک برای XP
آیا نظام ما مورد تأیید قرآن هست؟
رابطه متقابل ایمان و عمل
«شقّ صدر»، افسانه یا واقیعیت؟!
امشب شب قدر است
شگفتی‌های حیوانات
یک دستور العمل همیشگی
مهریه و سردرگمى هاى پس از عقد ( قسمت اول)
آموزش چند رسانه‌ای روخوانی قرآن مجید 18 - حروف مقطعه
نرم افزار ننویسیم!
بی تو هوای خیمه ما سرد می شود
ماهی برای گشایش درهای آسمان!
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/15
چهارشنبه 1297
1395/2/14
سه شنبه 1252
1395/2/13
دوشنبه 1514
1395/2/12
یکشنبه 1427
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
1395/2/9
پنجشنبه 1337
تعداد کاربران آنلاین : 6
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.