صفحه اصلی تماس با ما

داستان زندگی حضرت طالوت (ع)
داستان زندگی حضرت طالوت ع

رمز شكست بنی اسرائیل صندوق عهد یا تابوت- صندوق عهد حاوی الواحی بود كه متعلق به موسی و برادرش هارون علیهماالسلام بود. این صندوق از جانب خداوند بر آنان نازل شده بود و بر دوش فرشتگان حمل می شد.(بقره/248)-عهد نعمتی از نعمتهای خدا در بین بنی اسرائیل بود، این صندوق همیشه همراه بنی اسرائیل بود و به آنها قوت قلب و ثبات قدم می داد و آثار عجیبی به همراه داشت.هرگاه بنی اسرائیل می خواستند با دشمن خود به جنگ بپردازند و یا در صحنه نبرد حاضر شوند، این صندوق را پیشاپیش لشكر و در صفوف مقدم قرار می دادندو در این حال قلب آنها از دلهره و اضطراب آسوده می شد و اطمینان خاطر پیدا می كردند و در عوض در میان دشمنانشان ترس و اضطراب ایجاد می كرد، زیرا خداوند این رمز عجیب و امتیاز استثنایی را در نهاد آن قرار داده بود.

آنگاه كه بنی اسرائیل از شریعت خود منحرف شدند و اخلاق و رفتار خویش را تغییر دادند، بر اثر گیر و دارهایی تابوت عهد را ازدست دادند. با از دست رفتن این صندوق شیرازه اتحاد و وحدت بنی اسرائیل از هم پاشید و دچار ذلت شدند و چشمهای خود را بر شوكت و عزت پیشین خود بستند.

روزگاری دراز به همین وضع بسربردند، تا زمان سموئیل یكی از پیامبران بنی اسرائیل فرا رسید، عده ای از بنی اسرائیل پیش وی شتافتند و به او متوسل شدند تا او بنی اسرائیل را از بدبختی و ذلت نجات دهند.آنها از سموئیل خواهش كردند كه بزرگ و پادشاهی برایشان انتخاب كند كه این عده تحت لوای او درآیند و ریاست بنی اسرائیل را به او واگذار نمایند، شاید بدینوسیله بر دشمن ظفر یابند و نصرت الهی نصیبشان گردد.

سموئیل كه از روحیات بنی اسرائیل به خوبی آگاه بود و به نقاط ضعف آنها پی برده بود گفت: من گمان می كنم كه اگر شما مأمور به جنگ شوید، از انجام وظیفه شانه خالی كرده و امور خود را به یكدیگر واگذار می كنید و راه فرار را پیش می گیرید.

بنی اسرائیل گفتند: ما از سرزمین خود رانده و از فرزندان خویش جدا گشته ایم، چگونه ممكن است كوتاهی و مسامحه كنیم و شكست بخوریم. چه حالی بدتر از وضع كنونی و چه ذلتی بدتر از وضع رقت بار ما است؟!

سموئیل گفت: اجازه دهید من در مورد شما از خدا دستور بگیرم و در این مورد راهنمایی شوم. سموئیل از خدا خواهش كرد كه آن كس كه شایسته سلطنت ایشان است معرفی گردد و به رهبری آنان قیام نماید.خدا وحی كرد" من طالوت را برای سلطنت بنی اسرائیل برگزیدم."

سموئیل عرضه داشت: بارخدایا! من طالوت را نمی شناسم و تاكنون او را ندیده ام. وحی شد: من او را پیش تو می فرستم و تو برای ملاقات و دیدار او دچار زحمت نمی شوی. چون او نزد تو آمد، سلطنت را به او واگذار و پرچم جهاد را به دست او بده!

 

گمشده طالوت

طالوت مردی نیرومند، خوش اندام و قوی هیكل بود. چشمهای درخشان او حكایت از قلبی زیرك و دلی جوان داشت، اما مشهور و معروف نبود، او در دهكده خویش به همراه پدر به دامداری و كشاورزی مشغول بود. یك روز كه او با پدر خویش در مزرعه مشغول كار بود، تعدادی از الاغهای آنها گم شد. طالوت به همراه غلام خود به دنبال الاغها و در میان دره ها و كوهها به جستجو پرداختند، چند روز پیاپی نشیب و فراز كوهها را زیرپا گذاشتند، تا این كه پاهایشان از شدت خستگی متورم شد و راهپیمایی شب و روز، آنان را به ستوه آورد.

طالوت به غلام خود گفت بیا تا به دهكده بازگردیم، زیرا من تصور می كنم كه پدرم مضطرب و نگران ما باشد. بی تردید اكنون او از حیوانات غافل و به فكر سلامت ما افتاده باشد.

غلام گفت: اینجا سرزمین صوفو زادگاه سموئیل است، تا آنجایی كه من می دانم او پیغمبر خدا است و توسط فرشتگان به او وحی نازل می شود. نزد او برویم و درباره الاغهای خود از او راهنمایی بخواهیم، شاید در پرتو وحی و فروغ رأی او راهنمایی شویم. طالوت از این فكر خشنود شد و از آن استقبال كرد و برق امید در چشمانش درخشید.

طالوت و غلام او چون به جانب منزل سموئیل حركت كردند در راه خود به دخترانی برخورد كردند كه برای بردن آب از منزل خارج شده بودند، لذا از این دو دختر خواستند كه آنها را به منزل سموئیل، پیغمبر خدا راهنمایی كنند.

دختران گفتند: هم اكنون مردم در بالای این كوه منتظر سموئیل هستند و هر دم انتظار می رود كه او بیاید. در همین موقع كه آنان مشغول صحبت بودند، طلعت سموئیل ظاهر و عطر نبوت وی  در محل منتشر شد، سیمای نورانی او حكایت از پیغمبری كریم و رسولی امین می كرد.

چشمان سموئیل و طالوت متوجه یكدیگر شدند و در همان نگاه اول به هم علاقمند شدند و ارتباط قلبی بین آنها برقرار شد و سموئیل اطمینان پیدا كرد كه این مرد، همان طالوتی است كه خدا وحی كرد تا او را به پادشاهی برگزیند و زمام مملكت را به او بسپارد.

 

پادشاهی طالوت

طالوت به سموئیل گفت: ای پیغمبر خدا، من نزد شما آمده ام تا درباره گمشده ام مرا راهنمایی كنید.پدر من چندین الاغ ماده داشت كه مدتی است در كوهها و دره های این سرزمین گم شده اند و ما در جستجوی آنها به این سرزمین آمده ایم و پس از سه روز جستجو غیر از خستگی و درماندگی چیز دیگری نیافتیم. اكنون نزد تو آمده ایم، شاید در پرتو علم و راهنمایی شما، نشانی از حیوانات خود به دست آوریم.

سموئیل گفت: حیوانات شما هم اكنون در راه دهكده و به سوی مزرعه پدرت روان هستند، دل از آنها برگیر و افكار خود را متوجه آنها مگردان كه من شما را برای كار بزرگ و خطیر و ارزشمندی دعوت می كنم. خدا تو را برای سلطنت بنی اسرائیل برگزیده است تا آنها را مجتمع و امورشان را به دست كفایت گیری و ایشان را از شر دشمنانشان نجات بخشی و به زودی خدا به اراده خود پیروزی را برای شما حتمی می گرداند و دشمنان شما را سرنگون می سازد.

طالوت گفت: مرا چه به سلطنت و ریاست؟! من چه كار با زمامداری و پادشاهی دارم؟!من از فرزندان بنیامین ضعیف ترین پسران یعقوب و فقیرترین ایشان هستم، با این وضع چگونه ممكن است كه من به سلطنت برسم و زمام قدرت را در كف گیرم؟!

سموئیل گفت: آنچه گفتم، اراده خدا و امر و وحی اوست. شكر این نعمت را بجا آور و آماده جهاد شو! سپس دست طالوت را گرفت و او را نزد سران بنی اسرائیل آورد و به ایشان معرفی كرد. سموئیل گفت: خداوند طالوت را برای سلطنت شما برگزیده است، وی حق ریاست و سلطنت بر شما را دارد، شما هم باید تسلیم او شوید و از او اطاعت كنید، از تفرقه بپرهیزید و آماده نبرد با دشمن شوید.

بنی اسرائیل از این واقعه سخت متحیر شدند و آنگاه كه سموئیل گفت سلطنت بنی اسرائیل به طالوت می رسد، آنچنان آثار اكراه و انكار در صورتشان آشكار شد كه نمی توانستند سخن بگویند،زیرا آنها می دانستند كه طالوت از گمنام ترین و فقیرترین افراد بنی اسرائیل است. پس نگاهی به یكدیگر كردند، صورت خود را گرداندند و از روی خودخواهی و تكبر، بینی و ابروهای خود را بالا كشیدند و گفتند:چگونه ممكن است طالوت پادشاه ما گردد، او از نسبی اصیل و خانواده ای كریم برخوردار نیست، طالوت نه از فرزندان لاوی است كه از شاخه های نبوت و رسالت باشد و نه اولاد یهودا كه سلطنت و تاج و تخت را از اجدادش به ارث برده باشد، پس چگونه چنین مرد فقیری را به زمامداری ما می گمارد و او چگونه می تواند سلطنت را اداره و مرزهای حكومت را حفظ نماید." ما خود به پادشاهی شایسته تر از اوییم، چه او را مال فراوان نیست."

سموئیل در مقابل اعتراض بنی اسرائیل گفت: فرماندهی لشكر و سلطنت ارتباطی به حسب و نسب ندارد. مال و ثروت برای سیاستمداری بی تدبیر و كم خرد چه فایده ای دارد؟!چنین فردی نمی تواند امور مملكت را با درایت و سیاست اداره كند. همچنین حسب و نسبت عالی برای فردی بی تدبیر و كند ذهن چه حاصلی دارد و او چگونه می تواند در لشكركشی موفق باشد و كاری از پیش ببرد؟!طالوت را خدا به جهت سیاست و درایت بر شما برگزیده است، زیرا او دارای كفایت و قدرت و سایر مواهبی است كه خدا برای زعامت و ریاست به او عطا كرده است.

شما می بینید كه او مردی رشید و خوش اندام و نیرومند است و اعصابی قوی و هیكلی درشت دارد و این صفات برای ریاست و فرماندهی و ایجاد ترس در دشمن لازم است.تصور كنید اگر خداوند مردی ناتوان، ضعیف و سست اراده را بر شما ریاست می داد، كسی از او حساب نمی برد و سربازان از او فرمان نمی بردند. به علاوه خداوند روح سلحشوری را به صورت یك استعداد فطری در طبیعت طالوت به ودیعه گذاشته است و او از جهت عقل نافذ و از جهت ذهن دقیق است، موقعیت را به خوبی تشخیص می دهد و تدبیر لازم را اتخاذ می كند و به فنون و رموز جنگ به خوبی آگاهی دارد.صرف نظر از این امتیازات، مهم این است كه خداوند او را برای شما برگزیده و به ریاست شما منسوب كرده است. او به مصالح شما داناتر و از عواقب كار شما آگاهتر است.خدای عزیز مالك و زمامدار جهان است، زمامداری را به هر كس بخواهد می دهد و از هر كس كه بخواهد باز می گیرد. اكنون كه خدا او را به ریاست شما برگزیده است، شایسته نیست كه شما دخالت و یا اظهار نظر كنید و خود را صاحب حكم بدانید.

بنی اسرائیل گفتند: اگر خدا دستور داده و امر و نهی در این باره صادر كرده است، از دستور سرپیچی نمی شود و در اطاعت از او انحرافی حاصل نمی گردد ولی برای ما علامتی بیاور كه بفهمیم خدا چنین دستوری داده و چنین حكمی رانده است.

سموئیل گفت: خداود بر لجاجت و عناد شما عالم و از اعتراض شما آگاه بوده است، لذا علامتی برای شما قرار داده است. شما به خارج شهر بروید و صندوق عهد را ببینید. همان صندوقی كه با از دست دادن آن ذلیل شدید و بدبختی و ضعف دامن شما را گرفت؛ اكنون به سوی شما می آید و اطمینان و آسایش شما را به همراه دارد.این صندوق را فرشتگان بر دوش می كشند و اگر ایمان داشته باشید برای شما علامتی از سلطنت طالوت در آن موجود است.

بنی اسرائیل طبق گفتار سموئیل از شهر خارج شدند و دیدند كه صندوق آنجاست. به محض مشاهده صندوق آرامش و اطمینان بر قلبشان سایه افكند.پس از آن كه علامت سلطنت طالوت واضح شد، با وی پیمان وفاداری بستند و با حكومت و سلطنت او بیعت نمودند.

ادامه دارد....

 

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:یاران امین

مطالب مرتبط:

پدر مهربان؛پیامبری صبور...

داستان زندگی حضرت عزیز(علیه السلام)

داستان زندگی حضرت ادریس (ع)

درباره امام جواد(ع) و سخاوت

فضیلت میهمان بر میزبان

از خدا خجالت می کشم

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

زندگی

داستان

حضرت

طالوت

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : داستان زندگی حضرت طالوت ع
مطالب مرتبط  با داستان زندگی حضرت طالوت ع
داستان زندگی حضرت یعقوب(ع)
داستان زندگی حضرت یعقوب(ع) یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم خلیل، ملقب به اسرائیل و از انبیای بزرگ الهی بود. یعقوب خاند ...
داستان زندگی حضرت مسیح(ع)
داستان زندگی حضرت مسیح(ع) "حضرت مسیح(ع)" در قرآن در دین مقدس اسلام، اگر چه حضرت محمد(ص) نسبت به سایر انبیاء ازجایگاه ...
داستان زندگی حضرت طالوت ع
داستان زندگی حضرت طالوت (ع) رمز شكست بنی اسرائیل صندوق عهد یا تابوت- صندوق عهد حاوی الواحی بود كه متعلق به موسی و برادر ...
داستان زندگی حضرت عزیز(علیه السلام)
داستان زندگی حضرت عزیر(علیه السلام) عزیر؛ بنده مخلص خدا " یا چون آن كس كه به شهری كه بامهایش یكسر فرو ریخته بود، عب ...
داستان زندگی حضرت ادریس (ع)
داستان زندگی حضرت ادریس (ع) یكی از پیامبران كه نامش در قرآن دوبار آمده و در آیه 56 سوره  مریم به عنوان پیامبر صدیق یاد ش ...
داستان زندگی حضرت زینب (س(
داستان زندگی حضرت زینب (س) وقتی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) با هم ازدواج کردند،صاحب پنج فرزند به نام های حسن، حسی ...
داستان حضرت عیسی و فرد خودبین !
داستان حضرت عیسی و فرد خودبین ! یكی از كنیزان امام حسن (علیه السلام) شاخه گلی را به حضور آن حضرت هدیه نمود، امام حسن (علی ...
داستانک‌های زیبا از زندگی امام حسین (ع)
داستانک‌های زیبا از زندگی امام حسین (ع) از به دنیا آمدن حسین (ع) هفت روز گذشته بود که اسماء دوباره بردش پیش پیامبر (ص). پد ...
داستان گردنبند حضرت زهرا(س)
داستان گردنبند حضرت زهرا(س) روزی پیامبر در مسجد نشسته بودند. عرب بادیه نشینی وارد شد و گفت: ای رسول خدا! من گرسنه ا ...
نگاهی به زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام
نگاهی به زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام حضرت معصومه علیهاالسلام در اول سال 173 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود. پدرش اما ...
داستان ازدواج حضرت داوود با زن اوریا
داستان ازدواج حضرت داوود با زن اوریا اعتقاد به مصونیت انبیاء از گناهان عمدی و سهوی (عصمت )از عقاید شیعه است . کارآمد ...
زندگی حضرت سلیمان در نگاه جاعلان و خرافه پردازان
زندگی حضرت سلیمان در نگاه جاعلان و خرافه پردازان برخلاف قرآن کریم که حضرت سلیمان را یکی از پیامبران الهی و بنده‌ی شایست ...
اسرائیلیات در داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام)
اسرائیلیات در داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) ذبیح کیست؟ اسحاق یا اسماعیل؟ برخی مفسّران اسلامی، بدون آگاهی از ...
سکانس‌هایی از داستان حضرت طالوت در قرآن و تورات
سکانس‌هایی از داستان حضرت طالوت در قرآن و تورات یكی از شخصیت های تاریخی كه داستان او دستخوش تحریف های بسیاری قرار گرفته ...
آیا داستان حضرت یوسف علیه السلام واقعیت دارد؟
آیا داستان حضرت یوسف علیه السلام واقعیت دارد؟ با بعثت رسول گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و نزول قرآن، خدای متعال یك ...
نکات درخشان در داستان حضرت يوسف
نکات درخشان در داستان حضرت یوسف داستان حضرت یوسف (علیه السلام) که در قرآن به أحسن قصص توصیف شد،[1] شامل درس ها  و عبرت ها ...
پاسخ به چند سۆال پیرامون داستان حضرت آدم(ع)
پاسخ به چند سۆال پیرامون داستان حضرت آدم(علیه السلام) وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِن ...
داستان حضرت شعیب و قوم ایکه
داستان حضرت شعیب و قوم ایکه نام حضرت شعیب به همراه سرگذشت وی در پنج سوره و مجموعاً چهل و یک آیه ی قرآنی بیان شده است. ...
حضرت صالح و داستان شتر
حضرت صالح و داستان شتر یكی از پیامبرانی كه اسم او در قرآن آمده، حضرت صالح ـ علیه السلام ـ است كه نامش در قرآن یازده بار ...
داستان زندگی
داستان زندگی بنویس! دوباره نیز بنویس بنویس تو ای مداد زیبا از خاطره‌های شاد و غمگین از زحمت مردمان دنیا ...
داستان کشتی حضرت نوح (علیه السلام)
 داستان کشتی حضرت‌ نوح (علیه السلام) صدای ارّه ها و چکش های سنگی، در نخلستان می پیچید. مردان با سر و روی عرق کرده، سرگرم ک ...
رجبعلي خدا را امتحان كرد( شبيه داستان حضرت يوسف)
رجبعلی خدا را امتحان كرد شبیه داستان حضرت یوسف مرحومشیخ رجبعلی خیاطدر دیداری كه با حضرت آیة الله سید محمدهادی میلانی داشت ...
مقایسه داستان حضرت آدم و فرزندانش در تورات و قرآن
مقایسه داستان حضرت آدم و فرزندانش در تورات و قرآن در فصل چهارم از سفر پیدایش از تورات چنین آمده: 1- آدم همسرش حوّا را شناخت ...
زینب امام رضا - نگاهی به زندگی حضرت معصومه
زینب امام رضا نگاهی به زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام   اشاره دانم این را که بهشت است و ندانم لیکن  قبر معصومه علی ...
فقر و تنگدستی در زندگی حضرت زهرا علیهاالسلام
فقر و تنگدستى در زندگی حضرت زهرا علیهاالسلام با وجود این كه حضرت فاطمه علیهاالسلام دختر رسول خدا بود و تصوّر مى‏شود كه در زن ...
200 داستان از فضائل، كرامات و مصائب حضرت زینب
معرفی كتاب 200 داستان از فضائل و كرامات و مصائب حضرت زینب این کتاب شامل 200 قطعه کوتاه درباره حضرت زینب کبری سلام الله علیه ...
زندگینامه حضرت معصومه سلام الله علیها
زندگینامه حضرت معصومه سلام الله علیها نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهورترین لقب آن حضرت، «معصومه» است. پدر بزرگوارش امام ...
زمانی که در رحمت به روی زندگی ها بسته می شود!
زمانی که در رحمت به روی زندگی بسته می شود!! نباید از بستگان بینواى خود رو برگردانید و از آنان چیزى را دریغ‏ کنید که نگاه داش ...
چگونه گناه همه زندگی ما را می گیرد!!
چگونه گناه همه زندگی ما را می گیرد !! گناه ابعاد ویرانگرى بر جامعه و افراد آن دارد كه فراتر از ابعاد مورد بررسى این نوشتا ...
کسانی که زندگیشان را جهنم می کنند!!
کسانی که زندگیشان را جهنم می کنند!! رفتار پرخاشگرانه  یک اختلال و رفتار ناسازگارانه و  آسیب زاست و فضای زندگی را برای ان ...
چرا خداوند توبه قوم حضرت یونس را پذیرفت ولی فرعون را نبخشید؟
چرا خداوند توبه قوم حضرت یونس را پذیرفت ولی فرعون را نبخشید؟ توبه و انابه نوعی مرگ و رجوع است. کسی که توبه می کند در حق ...
رمزی برای خوش بین بودن در زندگی !!
رمزی برای خوش بین بودن در زندگی! امید و رجا، حالت انتظار رسیدن به خیر و خوبی و رسیدن به نتیجه‌‌‌ی خوب تلاش‌های روزمر ...
داستان شیطان و فرد نمازگزار !!
داستان شیطان و فرد نمازگزار !! برای شما نیز شاید بارها اتفاق افتاده که قصد انجام کاری را داشته اید و هر بار اتفاقی روی داده ...
اگر در زندگی قانع نیستی، بخوان !
اگر در زندگی قانع نیستی، بخوان ! هر چه آب به او بدهی، باز هم آب می‌خواهد. از خوردن آب سیراب نمی‌شود. گویی این تشنگی درو ...
نماز استغاثه به حضرت زهرا و رفع یک شبهه!!
نماز استغاثه به حضرت زهرا و رفع یک شبهه! آیا نماز استغاثه به حضرت زهرا علیها السلام شرک است؟ چرا در سجده به ایشان التجا می ...
داستان واقعی /سلب توفیق با لقمه ی حرام
سلب توفیق با لقمه ی حرام داستان واقعی تغذیه روی ساختار اخلاقی انسان تاثیر دارد. امروزه اطبا می گویند که غذا روی روح ان ...
امر به معروف و نهی از منکر یعنی فضولی در زندگی افراد؟!
امر به معروف و نهی از منکر یعنی فضولی در زندگی افراد؟! امر به معروف و نهی از منکر به معنای فضولی و تجسس در زندگی و حریم خ ...
6 اثر مهم توکل در زندگی ما!
6 اثر مهم توکل در زندگی ما! توکل یعنی همان اعتماد قلبی به خدای متعال و تکیه کردن بر اوست،یک باور قلبی  است که انسان او ...
سگ های زیبا و تخریب سبک زندگی
سگ های زیبا و تخریب سبک زندگی در اینکه سگ امروزه کارایی های مختلفی می تواند داشته باشد و بطور کلی حیوان مفیدی است که از د ...
بزرگترین موفقیت زندگی در کلام امام صادق(علیه‌السلام)شرح دعای روز 29
بزرگترین موفقیت زندگی در کلام امام صادق(علیه‌السلام)  «اللَّهُمَّ غَشِّنِی فِیهِ بِالرَّحْمَةِ وَ ارْزُقْنِی فِی ...
رمضان سبکی نو برای زندگی
رمضان سبکی نو برای زندگی فلسفه رمضان را باید درک نمود.رمضان تنها برای این نیست که ما چند روزی طعم گرسنگی و تشنگی را بچشیم ...
زندگی خصوصی آن مداح و این مجری به ما چه؟!
زندگی خصوصی آن مداح و این مجری به ما چه؟! کم نیستند کسانی که گمان می کنند اگر آنچه می گویند واقعیت باشد گناهی متوجه آنان نیس ...
3 مصیبت برای فرزندان حضرت آدم(ع)
3 مصیبت برای فرزندان آدم(ع)!   حضرت امام سجاد(علیه السلام) فرمودند: این پسر آدم هر روز سه مصیبت دارد: مصیبت اول روز ...
کوچک های بزرگ در زندگی را جدی بگیریم
کوچک های بزرگ در زندگی را جدی بگیریم در آموزه های اسلام تاکید شده است که محیط خانه و خانواده با خوش اخلاقی زوجین دوام پید ...
آیا چشم زخم واقعیت دارد؟ +یک داستان باورنکردنی
آیا چشم زخم واقعیت دارد؟ +یک داستان باورنکردنی بی‌تردید انسان‌ها هم با واقعیات سر و کار دارند و هم با خرافاتی که لباس واق ...
نقش عدد 40 در زندگی بشر
نقش عدد 40 در زندگی بشر (اربعین گرفتن) به این معنا نیست كه انسان چهل شبانه‏روز، كوشش كند تا به مقام اخلاص برسد و نیز ...
آثار و برکات تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها
آثار و برکات تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها مداومت بر تسبیحات حضرت فاطمه (علیهاالسلام)، موجب محفوظ ماندن از شقاوت و بدبخ ...
5عادت خطرناک که زندگی ما را تهدید می‌کند!
5عادت خطرناک که زندگی ما را تهدید می‌کند! برخی از ما برای اینكه از زیر یک كار شانه خالی كنیم، یا بهانه ای برای انجام ندادن آ ...
دستوری که باعث خشنودی حضرت زهرا(علیهاالسلام) شد!
دستوری که باعث خشنودی حضرت زهرا(علیهاالسلام) شد! فاطمه علیها السّلام می ‏گفت: هیچ كس جز خداوند نمی داند كه من چقدر خوشحال ...
همنشین حضرت داوود(علیه السلام) در بهشت!
همنشین حضرت داوود(علیه السلام) در بهشت! حضرت داوود به خدا گفت : همنشین من در بهشت کیست ؟ به نظر می رسید که همنشین او در ب ...
رفتن به بهشت با گرفتن چادر حضرت زهرا(سلام الله علیها)
رفتن به بهشت با گرفتن چادر حضرت زهرا(سلام الله علیها) پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در روایتی می فرمایند: در قیامت، ...
با اجازه وارد سبک زندگی پیامبر می شویم!
با اجازه وارد سبک زندگی پیامبر می شویم! پیامبر فرمود: خوش ندارم مسلمانی بمیرد ولی سنت‌های پیامبرش به گردنش مانده باشد و ...
شاه کلیدی برای 3 قفل بزرگ در زندگی !
شاه کلیدی برای 3 قفل بزرگ در زندگی ! شیخ نخودکی فرمود برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت ...
یک پایان تلخ برای فیلم زندگی !
یک پایان تلخ برای فیلم زندگی ! شیطان تا آخرین لحظات زندگی انسان را تنها نگذارده و تا آخرین نفس سعی در اغفال آدمی دارد و آن ه ...
آثار وقف در زندگی دنیوی و اخروی
آثار وقف در زندگی دنیوی و اخروی وقف گره خوردن با تاریخ است. یعنی گذشتگان وقف می‌كنند برای آیندگان، آیندگان بهره می‌گیرند، ...
خدایا از زندگی خسته ام ...
خدایا از زندگی خسته ام... خدایا... دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد...خسته ام ..لطفا مرگ مرا برسان، دلم را به چه چیز این زندگی خ ...
چگونه می توانیم در زندگی توفیقاتی کسب کنیم؟
چگونه می توانیم در زندگی توفیقاتی کسب کنیم؟ در روایت آمده است که: «اِنَّ اللهَ سُبحَانَهُ اِذَا اَرَادَ بِعَبدٍ خَیراً وَ ...
مدارا با گناه یعنی زندگی در آتش
مدارا با گناه یعنی زندگی در آتش قسمتی از سخنان آیت الله جاودان در ایام محرم : من نمی‌توانم با گناه بسازم و با گناه ...
کارکردهای نماز در زندگی فردی و اجتماعی
کارکردهای نماز در زندگی فردی و اجتماعی امام خمینی(ره) پیرامون کارکردهای نماز و تأثیر آن در اصلاح جامعه و جلوگیری از تخلفا ...
عید تقرب به حضرت حق
 عید تقرب به حضرت حق عید قربان، پیام آور ایثار و فداکاری، جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان، عید عبادت و بندگی و اط ...
جریان حضرت سلیمان،موچه و قورباغه !
جریان حضرت سلیمان،مورچه و قورباغه ! رزق حلال مسیر فطرت ماست،آن را خراب نکنیم! مسیر حلال طبق فطرت ما است . حلال یک جاده ی ...
شناسایی زمینه‌های گناه در زندگی !
شناسایی زمینه‌های گناه در زندگی ! رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست ، شریعتی که در آن حکمت ها قیاسی نیست . خدا کسی است که ...
5درس زندگی و ترک شبهات
پنج درس زندگى و ترک شبهات گاهى نماز مى خوانم براى این که خودم از خودم راضى باشم کارى به مردم هم ندارم که خود این، باعث نوعى ...
کلیدهای بهبود زندگی
کلیدهای بهبود زندگی باید بدانیم «دین عزیز ما» برای کوچکترین رفتار دنیایی ما مثل آب خوردن یا کوتاه کردن ناخن هم برنامه دار ...
آثار مخرب گناه در زندگی !
آثار مخرب گناه در زندگی !  چه عواملی سبب انجام گناه و چه عواملی باعث پیشگیری از گناه می‌شوند؟ پاسخ: ابتدا به عوام ...
داستان هایی از آفت های حسد و بخل
داستان هایی از آفت های حسد و بخل «انسان بخیل، کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.» (امام صادق علیه‌السلام) فقر نزدیک ...
نقش تواضع در زندگی
نقش تواضع در زندگی اسلام , براى رساندن انسان به سعادت و كمال  در همه زمینه هاى مادى و معنوى , برنامه جامع و كامل دارد. هن ...
داستانی شگفت از صدقه
داستانی شگفت از صدقه مردی بنام عابد، از نیکان قوم موسی،  سی سال از حضرت حق درخواست فرزند داشت ولی دعایش به اجابت نرسید ...
فضایل تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها
فضایل تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها امام صادق علیه السلام فرمود: تسبیح فاطمه سلام الله علیها را بعد از هر نماز خواندن ...
ارکان توکل و آثار آن در زندگی
ارکان توکل و آثار آن در زندگی در دنیای امروز عده‌ی زیادی دچار ضعف ایمان شده‌اند و خدا را در زندگی خود کمرنگ کرده‌اند، اما اس ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
چگونه به بالاترين درجه روزه برسيم؟
باران نقره‌ای محبت
تاریخ زن آبرو می گیرد
گریه ات از سر شوق
ذکر مواردی از توسل در قرآن
مهریه حورالعین
حیات تا کی روی زمین باقی خواهد ماند؟
Gmail، پرسشها و ابهامات
پایگاه های اینترنتی رضوی
انواع دوربین های دیجیتال
عامل که اقتصاد را ترور می کند!
اسراری از سفره آسمونی
سیرى در سیره امام صادق علیه السلام
چگونه خرخر را درمان کنیم؟
12 فایده فردی و اجتماعی دعا
زنبور عسل
زیانکاران واقعی چه کسانی هستند؟
راهی برای کسب آرامش
خانواده ای از دیار مهربانی
مراد از امت وسط در قرآن چه کسانی است؟
سخنان پيامبر (صلى الله عليه و آله) درباره ماه مبارك رمضان
مهمانی فقیران
دریا برای همه است
مرغ حقّ
تنظیم اولیة Bearshare
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/15
چهارشنبه 263
1395/2/14
سه شنبه 1252
1395/2/13
دوشنبه 1514
1395/2/12
یکشنبه 1427
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
1395/2/9
پنجشنبه 1337
تعداد کاربران آنلاین : 5
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.