صفحه اصلی تماس با ما

چند نکته در قرائت قرآن


اسحاق بن عمّار می‌گوید كه به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم: جانم به قربانت، من قرآن را حفظ كرده‌ام. از حفظ بخوانم یا از روی آن؛ امام فرمود: از روی قرآن بخوان؛ زیرا قرائت از روی قرآن ثواب بیشتری دارد. مگر نمی‌دانی كه نگاه كردن به قرآن علاوه بر خواندن آن، عبادت مستقل است.


تلاوت

طهارت

از كلیدهای وارد شدن در گستره‌ی قرآن این است كه قاری قرآن با طهارت باشد. طاهر بودن یعنی با وضو و یا غسل و یا تیمم بودن تأثیر فراوان در روح قاری قرآن دارد و اینكه بتواند به معارف و معانی قرآن دست پیدا كند.

علی(علیه السلام) فرمود:

لایقرأ العبد القرآن إذا كان علی غیر طهور حتی یتطهر(الخصال للشیخ الصدوق، ج 2، ص 164)؛بنده‌ی كه طهارت ندارد تا هنگامی كه طهارت نگرفته نباید قرآن بخواند.

 

مكان و زمان قرائت قرآن

از عواملی كه به حضور قلب انسان هنگام قرائت قرآن كمك می‌كند، برگزیدن زمان و مكان مناسب است.

خداوند برخی از مكان‌ها را بر برخی دیگر برتری داده است. همانگونه كه بعضی از زمان‌ها را برتری داده است. انتخاب زمان‌ها و مكان‌های برتر برای نماز، دعا، ذكر و قرائت قرآن فایده‌های فراوان در حضور قلب انسان به سوی خداوند دارد.

از این مكان‌های مقدس مساجد است و با فضیلت‌ترین مساجد، مسجدالحرام، مسجد نبوی در مدینه منوره، مسجد الاقصی و مسجد كوفه است و از مكان‌های مقدس مرقدهای اولیای خداوند و حرم‌های اهل بیت(علیهم السلام) و به خصوص حرم مطهر امام حسین(علیه السلام) است و برترین مكان مقدس وادی عرفه در روز عرفه است كه رحمت خداوند بدون حساب بر حاجیان سرازیر می‌شود كه در آنجا دو عامل زمان و مكان با هم جمع شده است.

از زمان‌های مقدس كه برای حضور قلب مفید و مؤثر است شب و روز جمعه، شب قدر، روز عرفه، ماه رمضان و شب نیمه شعبان است. این زمان‌ها و مكان‌ها تأثیر ویژه و ژرف بر قلب‌ها برای عبادت دارد و اینكه خداوند دل‌های انسان را برای ذكر، نماز، دعا و قرائت قرآن آماده می‌كند.

خانه‌ای كه در آن قرآن خوانده شود و یاد خدا گردد بركت‌اش فراوان گردد، فرشتگان در آن خانه فرود آیند و شیطان‌ها دور گردند و برای آسمانیان روشنایی می‌بخشد همانگونه كه ستارگان آسمان برای زمینیان روشنایی می‌بخشد. خانه‌ای كه در آن قرآن خوانده نشود یاد خدا نگردد، بركت‌اش اندك می‌گردد و فرشتگان فرار می‌كنند و شیاطین حاضر می‌شوند

از نظر زمان كوشش كند كه قرائت قرآن را در شب یا وقت‌های نزدیك شب مثل صبح زود انجام دهد. البته این سخن معنایش این نیست كه قرائت قرآن را در روز ترك كند ـ چون در خلوت‌های شب اموری كه انسان را به خودش مشغول سازد و او را از یاد خدا بازدارد كم است. در این وقت انسان بیشتر متوجه خدا می‌گردد. به این جهت در قرآن مكرر به شب زنده‌داری و تهجد سفارش شده است:

یا ایها المزمل، قم اللیل إلا قلیلاً نصفه أو النقص منه قلیلاً او زد علیه و رتل القرآن ترتیلاً. (مزمل/1-4)

ای جامه به خود پیچیده شب را ـ جز اندكی ـ بپاخیز. نیمی از آن یا اندكی از آن نیمه را كم كن. یا اندكی بر آن بیفزای و قرآن را آرام و روشن بخوان.

در خلوت‌های و تاریكی‌های شب قلب انسان به ذكر خدا، دعا، استغفار، تلاوت قرآن و نافله‌ی شب آرام می‌گیرد.

امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود:

و ما كان من القیام باللیل فهو افضل لأنّه أفرغ للقلب.(فی رحاب القرآن، ج 12، صص 206-207.)

نماز در شب بهتر است، چون در شب قلب انسان از امور دیگر فارغ است.

امام صادق(علیه السلام) از پدرانش از امیرالمؤمنین(علیه السلام) چنین نقل كرده است:

سبعة لایقرئون القرآن: الراكع و الساجد، و فی الكنیف و فی الحمام، و الجنب، و النفساء، و الحایض(بحار الانوار، ج 92، صص 212-213.)

هفت گروه نباید قرائت قرآن كنند: فرد در حال ركوع و سجده، در جاهای كثیف، حمام، و افرادی كه در حال جنابت، نفاس و حیض هستند.

و نهی در این روایت حمل بر كراهت شده است.

تلاوت قرآن در محافلی كه در آنجا طرب، لهو و معصیت خداوند است، مكروه می‌باشد.

تلاوت

آثار تلاوت قرآن در خانه

برای تلاوت قرآن در خانه‌ها آثار و بركات فراوان است كه نصوص اسلامی بر آن دلالت دارد. از جمله:

الف ـ پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) فرمود:

خانه‌های خود را با خواندن قرآن روشن كنید و آنها را گورستان نشمارید چنانكه یهود و نصاری كردند، در همان كلیساها و معبدهای خود نماز خواندند و خانه‌های خود را بی‌عبادت گذاردند؛ در خانه‌ی كه بسیار قرآن خوانده شود خیرش فراوان گردد و اهل آن توسعه یابند و برای اهل آسمان نور و روشنایی می‌بخشند همانگونه كه اختران آسمان برای زمینیان نور افكنی می‌كنند. (اصول كافی، ج 2، ص 610)

ب ـ این خانه‌ها آسمانیان را روشنایی می‌بخشد همانگونه كه ستارگان آسمان زمینیان را روشنایی می‌بخشد.

امام صادق(علیه السلام) فرمود:(همان)

چون در خانه‌ی مرد مسلمان باشد و قرآن بخواند اهل آسمان آن خانه را به یكدیگر نشان دهند، همانگونه كه زمینیان ستارگان درخشان را به همدیگر نشان می‌دهند.

ج ـ در خانه‌ی كه قرآن خوانده شود فرشتگان جمع می‌شوند و از آن خانه شیطان‌ها رانده می‌شوند.

امام علی(علیه السلام) فرمود:(همان)

خانه‌ای كه در آن قرآن خوانده شود و یاد خدا گردد بركت‌اش فراوان گردد، فرشتگان در آن خانه فرود آیند و شیطان‌ها دور گردند و برای آسمانیان روشنایی می‌بخشد همانگونه كه ستارگان آسمان برای زمینیان روشنایی می‌بخشد. خانه‌ای كه در آن قرآن خوانده نشود یاد خدا نگردد، بركت‌اش اندك می‌گردد و فرشتگان فرار می‌كنند و شیاطین حاضر می‌شوند.

د ـ خداوند بر ساكنان خانه‌ای كه در آن قرآن خوانده می‌شود آسان می‌گیرد.

امام رضا(علیه السلام) فرمود: (عدة الداعی، ص 211)

برای خانه‌هایتان بهره‌ی از قرآن قرار دهید؛ زیرا خانه‌ی كه در آن قرآن خوانده شود خداوند بر اهل آن آسان می‌گیرد، خیر و بركتش را فراوان می‌كند و ساكنان آن خانه در فراوانی نعمت قرار می‌گیرند. اگر در خانه‌ی قرآن خوانده نشود خداوند بر اهل آن خانه سخت می‌گیرد و بركتش كم می‌شود و ساكنانش در نعمت اندك واقع می‌شوند.

بهترین قرائت این است كه از روی مصحف باشد نه از حفظ برای اینكه در این صورت بهره بردن او از قرآن هم با گوش است و هم با چشم و هم با زبان. و از این سه راه از قرآن استفاده می‌برد

نحوه‌ی نشستن هنگام قرائت قرآن

بر قاری قرآن مراعات آداب نشستن هنگام تلاوت قرآن لازم است؛ زیرا قاری كسی است كه سخن الهی و عهد خدا به سوی بندگانش را می‌خواند. سزاوار است كه نشستن مناسب این خطاب و عهد الهی باشد.

مستحب است كه قاری قرآن رو به قبله باشد. در حدیثی چنین آمده است:(التبیان فی آداب حملة القرآن، ص 64)

بهترین نحوه‌ی نشستن این است كه رو به قبله و با سكینه و وقار باشد و سرش را فرو افكند، همانگونه كه

پیش استاد و معلم خود می‌نشیند با ادب و خضوع بنشیند.

و از آداب نشستن قاری این است كه چهار زانو بنشیند و پاهای خود را روی هم نگذاشته و به پشت تكیه ندهد و پاهایش را دراز نكند.

نشستن‌اش مانند افراد متكبر و خودخواه نباشد؛ بلكه با خشوع و متانت باشد؛ زیرا وی سخنان پروردگارش را تلاوت می‌كند.

و از آداب قرائت قرآن این است كه در حال خستگی و خواب آلودگی قرآن نخواند؛ بلكه هنگامی كه نشاط و میل قلبی برای خواندن دارد قرآن بخواند.

 

اشتراك چشم در بهره‌گیری از قرآن

گوش دادن به قرائت قرآن فضیلت و ارزش است؛ زیرا گوش دهنده را قادر می‌سازد كه آنچه از معارف قرآن را با گوشش شنیده بهره گیرد. بهتر از شنیدن، قرائت قرآن است، چون با گوش و زبان از قرآن بهره‌مند می‌شود. قرآن در قلب او از دو منفذ وارد می‌شود. بهترین قرائت این است كه از روی مصحف باشد نه از حفظ برای اینكه در این صورت بهره بردن او از قرآن هم با گوش است و هم با چشم و هم با زبان. و از این سه راه از قرآن استفاده می‌برد.

حفظ قرآن و اینكه قرآن از حفظ خوانده شود ارزش والایی دارد؛ زیرا سینه‌ی كه در آن قرآن حفظ شده آن را آتش جهنّم نمی‌سوزاند؛ ولی با همه‌ی اینها خواندن قرآن از روی مصحف بهتر است.

اسحاق بن عمّار می‌گوید كه به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم: جانم به قربانت، من قرآن را حفظ كرده‌ام. از حفظ بخوانم یا از روی آن؛ امام فرمود: از روی قرآن بخوان؛ زیرا قرائت از روی قرآن ثواب بیشتری دارد. مگر نمی‌دانی كه نگاه كردن به قرآن علاوه بر خواندن آن، عبادت مستقل است.(اصول كافی، ج 2، ص613)

فرآوری : زهرا اجلال

بخش قرآن تبیان


منبع :

مقاله آیت الله محمد مهدی آصفی /ترجمه: سید حبیب الله طاهری

 

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

چند

قرآن

نکته

درقرائت

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : چند نکته درقرائت قرآن
مطالب مرتبط  با چند نکته درقرائت قرآن
چند نکته درقرائت قرآن
چند نکته در قرائت قرآن اسحاق بن عمّار می‌گوید كه به امام صادق(علیه السلام) عرض كردم: جانم به قربانت، من قرآن را حفظ كرده‌ ...
چند نکته شنیدنی در مورد نماز !
چند نکته شنیدنی در مورد نماز ! چه راه کارهایی وجود دارد که نوجوانان به نماز تشویق بشوند و با رغبت نماز بخوانند؟ ...
چند نکته عرفانی از اسرار خلقت آسمان ها!!
چند نکته عرفانی از اسرار خلقت آسمان ها !!‌ لطفاً تفسیر آیه 12 سوره فصلت را با رویکرد عرفانی و با منابع معتبر شیعه تبیین ف ...
يک آيه و چند نکته: بخوريم يا نخوريم؟!
یک آیه و چند نکته: بخوریم یا نخوریم؟! « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُر ...
چند نکته برای زیبایی خانه
چند نکته برای زیبایی خانه برای داشتن خانه‌ای زیبا که همه افراد خانواده از بودن و زندگی‌کردن در آن لذت ببرند باید به نکات مخ ...
چند نکته برای خانم‌های حواس پرت
چند نکته برای خانم‌های حواس پرت شیر سررفته روی گاز سوخته و چسبیده؟ تکه‌های پنیر از رنده پاک نمی‌شود؟ برفک‌ها فریزر را پر کر ...
چند نکته در باره باران
چند نکته درباره باران تو گفتی پاییزهای تمام سال‌های تمام زندگی‌ات حالت بد شده است. من همیشه پاییز که می‌رسد خوب و سرخوشم. ...
چند نکته خانه داری در آشپزخانه
چند نکته خانه داری در آشپزخانه چگونه از زنگ زدن سیم ظرفشویی جلوگیری کنیم؟ یک لیوان پلاستیکی یا شیشه دهن گشادی را از مح ...
پاسخ به چند شبهه رایج در مورد نماز !!
پاسخ به چند شبهه رایج در مورد نماز پاسخ به نظرات کاربران من فارس زبانم چرا باید نماز را عربی بخوانم وقتی معنایش را نم ...
10 نکته کلیدی در برخورد با نامحرم
10 نکته کلیدی در برخورد با نامحرم سخن گفتن با نامحرم نیز از جمله مواردی است که می تواند زمینه برخی انحرافات جنسی را در بی ...
با نا محرم چند کلمه می توان حرف زد؟!
با نامحرم چند کلمه می توان حرف زد؟! گاهی گفته می شود که ما دنبال هم صحبت می‌گردیم که با هم درد دل کنیم، همین اندازه، اشکالش ...
یادآوری چند ذکر برای حلّ مشکلات و وسعت روزی !
یادآوری چند ذکر برای حلّ مشکلات و وسعت روزی! امام علی علیه السلام فرمود: ای کمیل اگر سختی و فشار بر تو روی آورد زیاد بگ ...
16نکته برای تقویت جدیت در نماز
16نکته برای تقویت جدیّت در نماز اگر نسبت به انجام فریضه نماز کاهل هستیم، یا خدای ناخواسته نماز نمی خوانیم و یا از خواندن نما ...
اهدای چند قطره خون و رسیدن به بهشت خدا
 اهدای چند قطره خون و رسیدن به بهشت خدا امام صادق علیه ‏السلام فرمود: هر مسلمانى كه نیاز و حاجت مسلمانى را برطرف نماید خد ...
مهمان تا چند روز عزیز است؟!
تا چند روز میهمان عزیز است؟! هر چند در روزگاری به سر می بریم که افراد در به جا آوردن صله رحم به یک پیامک و یا تلفن اکتفا می ...
نکته ای قابل توجه در صلوات فرستادن
 نکته ای قابل توجه در صلوات فرستادن !! شرح دعای افتتاح قسمت هشتم یاد کردن پیامبر اسلام به معنای به یاد آوردن همه درد‌ها و ر ...
نمره ماه رمضانت چند شد؟!
نمره ماه رمضانت چند شد؟! هر امتحان و آزمایشی برای  خود  نتیجه و نمره ایی به همراه دارد لاجرم یک ماه روزه داری نیز از ا ...
2نکته طلایی برای تلاوت قرآن در ماه رمضان
2نکته طلایی برای تلاوت قرآن در ماه رمضان هر ساله، با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جامعه اسلامی ما توجه ویژه ای به ...
یک فراز از مناجات شعبانیه و چند درس بزرگ
یک فراز از مناجات شعبانیه و چند درس بزرگ   پروردگارا! بر محمد و آل‏محمد درود فرست، و دعایم را بشنو و وقتى صدایت کردم، صدایم ...
نکته های باریک تر ز مو برای ،ثروتمند شدن
 نکته های باریکتر ز مو برای ثروتمند شدن  داشتن برنامه در امور مالی و رعایت تناسب درآمد با هزینه ها و نیز آگاهی از مقدار ه ...
بایدها و نبایدهای این سفر چند روزه
بایدها و نبایدهای این سفر چند روزه پول زیاد ، وقت زیاد ، جاذبه زیاد برای خرید ، سه عاملی هستند که عمر حاجی ما را ضایع می ک ...
چند درس مهم از نماز دهه اول ذیحجه
چند درس مهم از نماز دهه اول ذیحجه دهه اول ذیحجه از ایام مهم سال است که عمل خیر و عبادت در آن بسیار مهم است. بیش از ...
10نکته از بایدها و نبایدهای زن و شوهری
10نکته از بایدها و نبایدهای زن و شوهری لباس موجب آرامش باشد. (ازدواج کارکردهای مهمی دارد که تسکین آرامش و تأمین نیازهای عاطف ...
16 نکته برای تقویت ایمان!!
16 نکته برای تقویت ایمان!! خیلی از ما آرزومندیم که انسانی پاک و وارسته باشیم، گناه نکنیم، در مقابل امر خداوند تسلیم مطلق ...
14نکته برای محبوب و جذابتر شدن
14 نکته برای محبوب و جذابتر شدن هر انسانی به طور طبیعی از اینکه مورد محبت، علاقه و احترام دیگران قرار گیرد، استقبال نموده و ...
!یک تیر و چند گناه
یک تیر و چند گناه ! ضرب المثل یک تیر و دو نشان را شنیده اید؟ گاهی هم می گویند یک تیر و چند نشان، یعنی اینکه با یک عمل چند مق ...
چند راهکار خوب برای درمان حسد
چند راهکار خوب برای درمان حسد معنی و مفهوم حسد حسد رذیله ای است که مانع درک و تحمل موفقیت های دیگران از سوی حسود می شود ...
نکته ها و حکایات خواندنی
نکته ها و حکایات خواندنی 1. ایثار شیخ مرتضی انصاری یكی از علمای بزرگ می‌گوید: خدمت شیخ انصاری عرض كردم، یكی از سادات ك ...
چند و چون یک رابطه صحیح با خدا
چند و چون اصلاح رابطه با خدا [ اینجا] دار امتحان است، شما در فکر این باشید که خودتان را اصلاح بکنید، مابین خودتان و خ ...
نکته هایی در مورد ماه صفر المظفر
نکاتی پیرامون ماه صفر المظفر     در واپسین دقایق غروب آخرین روز ماه محرم، هلال ماه صفرالمظفر در آسمان پدیدار مى گردد و ف ...
چرا سه تا! پس چند تا !
مسلمانان جهان چند نفرند؟
مسلمانان جهان چند نفرند؟ امروزه حدود یک میلیارد  مسلمان در دنیا وجود دارد. مسلمانان اغلب در خاور میانه ، آسیا و  آ ...
چند دقیقه با کار کاریکلماتور
چند دقیقه با کاریکلماتور وقتی تصویر گل محمدی در آب افتاد . ماهیها صلوات فرستادند.  در زمستان وقتی تصویر درخت در آب ا ...
توضیح چند اصطلاح در «تفسیر قرآن»
توضیح چند اصطلاح در «تفسیر قرآن» تفسیر عبارت است از: مقصود خداوند را بیان کردن و مصداق آیه را نشان دادن و روابط درونی و ...
سه نکته مهم درباره روش تفسیر
سه نکته مهم درباره روش تفسیر برای تأمل و تفقه در قرآن و کسب مهارت تفسیر قرآن گام هایی را باید برداشت و مقدماتی را باید طی ...
چند دلیل خوب برای مصرف بیشتر جعفری
چند دلیل خوب برای مصرف بیشتر جعفری بدانید و آگاه باشید که جعفری برای سلامتی فوق‌العاده است. این سبزی معطر از روماتیسم گرفته ...
نتیجه غافلگیرکننده تحقیقات جدید: جوش‌شیرین نان‌ها چندان ضرر ندارد!
نتیجه غافلگیرکننده تحقیقات جدید: جوش‌شیرین نان‌ها چندان ضرر ندارد! جوش‌شیرین با فرمول شیمیایی NaHCO3 و جرم مولکولی 84، ماده ...
10 نکته برای بهتر خوابیدن در کودکان بیش‌فعال
10 نکته برای بهتر خوابیدن کودکان بیش‌فعال بسیاری از کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی یا ADHD (Attention deficit- ...
13 نکته درباره تختخواب کودک
13 نکته درباره تختخواب کودک فرزندتان را روی تخت هایی که لبه های بدون حفاظ دارند نخوابانید. افتادن کودک از تخت می تواند خطرا ...
چند نكته برای خرید لوستر
چند نكته براي خريد لوستر اين روزها فروشگاه ها مملو از خريداراني هستند كه با ذوق و شوق همراه با اضطراب لوازم و وسائل مورد ن ...
8 نکته برای مسافرت هوایی با شیرخوار
8 نکته برای مسافرت هوایی با شیرخوار اگر مادر متوجه شود که در طول سفر (سفر طولانی) کیفیت و کمیت شیر او تغییر کرده است، و یا ...
22 نکته برای خرید و نگهداری چکمه
22 نکته برای خرید و نگهداری چکمه به‌دلیل اینکه چکمه در روزهای برفی و بارانی، هنگامی که زمین لغزنده است، پوشیده می‌شود، با ...
26 نکته بهداشتی در سفر تابستانی
26 نکته بهداشتی در سفر تابستانی اگر بیماری خاصی دارید، قبل از رفتن به سفر حتماً با پزشک معالج خود مشورت کرده و آزمایشات و مع ...
زن جواني که چند روزه پير شد
زن جوانی که چند روزه پیر شد ابتلا به اختلالی بسیار نادر باعث شده زن 23 ساله‌ی ویتنامی طی چند روز، 50 سال پیرتر شود. تص ...
پاداش دو برابر برای چند عمل
پاداش دو برابر برای چند عمل و هر گاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی برمی گردانند و می گویند اعمال ما از آن ما و اعمال ...
دو نکته لقمان حکیم برای اهل آخرت شدن
دو نکته لقمان حکیم برای اهل آخرت شدن لقمان حکیم، آن مرد الهی نکته‌ای را به فرزند خودش تبیین می‌کند و می‌فرماید: فرزندم! د ...
پاسخ به چند شبهه قرآنی
پاسخ به چند شبهه قرآنی !!  همیشه در طول تاریخ بوده‌اند افرادی كه برای رسیدن به نتیجه ی نامطلوب و شیطانی خود، دست به ایجا ...
چند گناهی که بخشیدنی نیست!
چند گناهی که بخشیدنی نیست! هر شخصی که مرتکب گناهی می شود تا وقتی مأیوس نباشد، در صدد توبه بر آمده و با استغفار آمرزیده می ...
عمرت را داری چند می فروشی؟
عمرت را داری چند می فروشی؟ بعضی سرمایه‌ی مادی دارند، بعضی ندارند. چه سرمایه‌ای است كه همه‌ی مردم دارند؟ سرمایه‌های ماد ...
دو نکته درباره نسخ به بهانه آیات جهاد
دو نکته درباره نسخ به بهانه آیات جهاد در قرآن آیاتی وجود دارد که مسلمانان برای مدتی به آن عمل می کردند اما وقتی دستور ج ...
ببین چند مرده حلّاجی؟
ببین چند مرده حلّاجی؟ شاید مشکلات و سختی ها را  بتوان بهترین معیار برای سنجش افراد معرفی كرد ، اینکه انسان در سختی ها و م ...
نماز در قرآن چند بار آمده است؟
نماز در قرآن چند بار آمده است؟ قرآن کریم حدود 90 بار مستقیماً واژه «صلاة» و مشتقاتش را به کار برده است، همچنین حدود 900 ب ...
هشت نکته برای شناخت اولی الامر
هشت نکته برای شناخت اولی الامر آیه 59 سوره نساء ما را به اطاعت از اولی الامر دستور داده است. در این نوشته می خواهیم قدری ...
بررسی چند شبهه پیرامون آیه مباهله
 بررسی چند شبهه پیرامون آیه مباهله رسیدن به یک مقام و فضیلت الهی و به ویژه مقام نبوت و رسالت، حتماً مبتنی بر رسیدن آن شخص ...
چند خوردنی قرآنی با خواص اعجاب انگیز
چند خوردنی قرآنی با خواص اعجاب انگیز در قرآن کریم از خوردنی های فراوانی سخن به میان آورده است که در این مقاله به تعدادی ا ...
پاسخ قرآنی چند شبهه پیرامون معاد
پاسخ قرآنی چند شبهه پیرامون معاد دنیا قرارداد است که انسان وقتی بیدار شد می‌بیند سراب بود، لذا عدّه‌ای دائماً در دنیا زند ...
13نکته در باب تدّبر در قرآن
13نکته برای تدبّر در قرآن‏   بزرگترین فایده‏اى که تدبّر کننده در کتاب خدا بدان نایل مى‏آید همان تزکیه نفس و ساختن شخصیّت ...
نکته‌اي در معناي انزال قرآن
نکته‌ای در معنای انزال قرآن  نزول قرآن و نزول وحی الهی به این خاطر تعبیر به نزول می‌شود که از ساحت‌الوهیت و از پیشگاه خ ...
پاسخ به چند سؤال قرآنی
پاسخ به چند سؤال قرآنی اینکه خدا چشم و گوشش را بسته، به صورت جبر نیست بلکه خدا ناشی از فعل خود او و از سوء انتخاب اوست او ...
جواز قرآنی برای چند عمل شیعه
جواز قرآنی برای چند عمل شیعه کدام کار شیعه است که خلاف قرآن است و شما این قدر بر ما می‌تازید که: شما مشرک هستید، بدعت گذار ...
3 نکته کوچک ، 3 تغییر بزرگ
3 نکته کوچک ، 3 تغییر بزرگ دانستنی‌های زیادی وجود دارد که هر کدام از ما بخش‌هایی از زندگی خود را برای یاد گرفتن آن‌ها اخت ...
توفیق سفر حج با خواندن چند سوره
توفیق سفر حج با خواندن چند سوره از روایات وارده از امامان معصوم:استفاده می‌شود که قرائت بعضی از سوره‌ها، موجب می‌شود که خ ...
چند گام تا رسيدن به خوشبختي
چند گام تا رسیدن به خوشبختی سعادت و لذت بسیار به هم نزدیک و قریب الافق هستند و عمده تفاوت آن دو در این است که لذت در م ...
نکته ای کلیدی برای ترک گناه
نکته ای کلیدی برای ترک گناه توجه به آثار و پیامدهای گناه می تواند انگیزه و محرک خوبی باشد برای موفقیت در ترک گناه، زیرا بشر ...
نمره درجه ایمان شما چند است ؟
نمره شما در مرتبه ایمان چند است؟ ایمان مراتب و درجاتی دارد که به تناسب هر مرتبه، شخص صعود می‌کند و به درجات و مقامات ب ...
نکته ای برای سرعت در اجابت دعا
نکته ای برای سرعت در اجابت دعا دعا یعنی خواندن و طلب کردن ،که در فرهنگ دینی ما تنها طرف مقابل آن خداوند متعال است. هر ...
ده نکته جالب در مورد جهنم و اهلش
ده نکته جالب در مورد جهنم و اهلش رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم)  فرمودند:مارهایی هستند در جهنّم به بزرگی شتر ...
چند دستور قرآنی برای بانوان /معارفي از جزء هجدهم
چند دستور قرآنی برای بانوان /معارفی از جزء هجدهم هجدهمین جزء از قرآن کریم را سوره های مومنون، نور و آیاتی از سوره فرقا ...
وامی که چندین برابر سود دارد
وامی که چندین برابر سود دارد مطابق آیه شریفه یازدهم سوره «حدید» انسان هنگام دادن وام اسلامی باید به این نکته توجه کند ک ...
برای بیداری(چندرسانه ای)
برای بیداری(2) کلیدهای فتح دلهای مردمان (مس ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
محبوب‌ترین کارها نزد خدا و پیامبر
جمعه‌ی وصل
زیارت عاشورا و احضار روح!
رتبه بندی جدید ویروسها توسط McAfee
فلسفه نیکی به پدر مادر
4 آیه طلایی و نجات‌بخش
گرسنگان سومالی،ثروت غرب،عدل خدا
از اَصحاب کهف و الرقیم چه می دانید ؟
جامدادی درست کنیم
با فرمت برنامه ها آشنا شوید
بزرگترین ساختار جهان کشف شد
آشنایی با خواص انیسون(بادیان رومی)
غزوه بنی النضیر
حضرت على (عليه السلام) داماد رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)
ماجرای تشرف آيت الله بهاءالديني محضر امام رضا(علیه السلام)
وسايل نقليه اي که هرگز سوار نمي شويد
فیثاغورس دانشمندی از یونان
چوب زدن بر آب
فرزند عبدالباسط از پدر می گوید
پیامک تبریک عید غدیر
دستوری که باعث خشنودی حضرت زهرا(علیهاالسلام) شد!
با من حرف بزن
تفسیر صحیح قضا و قدر و نفی جبرگرائی
امامت امام حسن مجتبى ‏عليه ‏السلام در لابه لای متون
رويدادهاي مهم قرآني در ماه رجب
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/17
جمعه 714
1395/2/16
پنجشنبه 1134
1395/2/15
چهارشنبه 1309
1395/2/14
سه شنبه 1252
1395/2/13
دوشنبه 1514
1395/2/12
یکشنبه 1427
1395/2/11
شنبه 1523
تعداد کاربران آنلاین : 11
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.