صفحه اصلی تماس با ما

فرزند سالاری

بدون تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین با فرزندان، در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، عاطفی و عقلانی فرزندان نقش و اهمیت فراوانی دارد. روانشناسان معتقدند محیط خانه اولین و بادوام ترین عامل در رشد شخصیت افراد یک خانواده است.1 خانواده و نفوذ والدین در فرزندان به جنبه های ارثی محدود نمی شود، بلکه در تمام ابعاد وجودی فرد نقش مؤثری ایفا می کند. کودکان از طریق خانواده و محیط کوچک خانه، با دنیای خارج آشنا می شوند، طرز معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را می آموزند و راه و رسم زندگی، اخلاق و فلسفه اجتماعی و آداب و رسوم آن را فرا می گیرند.

در سه دهه اول قرن میلادی حاضر، روشهای فرزندپروری، با الهام از مکتب رفتار گرایی، درصدد ایجاد عادات "خوب" و خاموش کردن عادات "بد" بود. این دیدگاه ،کنترل شده و غیر عاطفی در زمینه تربیت فرزند به شکل اغراق آمیزی در بیان "جان واتسون" بنیانگذار مکتب رفتار گرایی نمایان است. او می گوید: "برای تربیت کودک شیوه معقولی وجود دارد. با او به شیوه عینی و با استواری ملاطفت آمیزی رفتار کنید، هرگز او را در آغوش نگیرید و روی زانو خود ننشانید. اگر ناچار شوید فقط در موقع شب خوش گفتن، یک بار پیشانی او را ببوسید، صبح هنگام با او دست بدهید"2.

اما بعد از 1940 شیوه های فرزند پروری در جهت سهل گیری و انعطاف پذیری بیشتر دگرگون شد و متأثر از مکتب روان تحلیل گری بر امنیت عاطفی کودک و پرهیز از زیانهای ناشی از کنترل شدید تأکید گردید. مطابق نظر دکتر "بنیامین اسپاک" به والدین توصیه شد که از حس طبیعی خود پیروی کنند و از برنامه های انعطاف پذیری استفاده نمایند که هم با نیازهای خود آنان و هم با نیازهای کودک سازگاری دارد.

اما در حال حاضر والدین احساس می کنند که سهل گیری، روش مناسبی برای فرزند پروری و ارتباط صحیح والد - فرزندی نیست، لذا نیازمند شیوه جدیدی هستیم که حد فاصل دو روش فوق باشد، یعنی روش "کنترل در حد اعتدال" که هم از افراط گرایی روش اول به دور باشد و هم دچار تفریط روش دوم نشود.

انواع روابط والد - فرزند

رابطه اعضای یک خانواده ممکن است به سه صورت: محدودیت مطلق، آزادی مطلق و عدم دخالت افراد خانواده در کار یگدیگر و نهایتاً آزادی مشروط ظاهر شود.

الف- محدودیت مطلق

در چنین خانواده هایی، معمولاً یک نفر بر تمام اعمال و رفتار دیگران ناظر است. این فرد غالباً، پدر (پدر سالاری) و در بعضی موارد، مادر خانواده (مادر سالاری) است و گاهی نیز برادر یا خواهر بزرگتر نسبت به دیگر اعضای خانواده با چنین روشی رفتار می کند. در این خانواده فقط یک نفر تصمیم می گیرد و هدف را تعیین می کند. همه باید مطابق میل او رفتار کنند، او فقط حق اظهار نظر دارد و دستورش باید بدون چون و چرا از طرف دیگران اجرا گردد.

پیامدهای نامطلوب محدودیت مطلق

1.ترس و وحشت بر اعضای خانواده مستولی است و آنان احساس می کنند هیچ شخصیتی ندارند. در نتیجه فرزندان احساس امنیت نمی کنند و وضع آنها همیشه متزلزل است3.

2.اعضای خانواده هدف انجام کارها را نمی دانند و جرأت نمی کنند دلیل آنها را بپرسند.

3.فرزندان ظاهراً در حالت تسلیم و اطاعت از پدر و مادر خویش می باشند و به طور خودکار می آموزند که همین روش و حالت را در برابر دیگران داشته باشند، در نتیجه به بچه های هم سن یا کوچکتر از خود آزار می رسانند4.

4.فرزندان در این خانواده، افرادی متعصب خواهند بود که تحمل اندیشه های مخالف را نخواهند داشت.

5.چنین افرادی قدرت ایجاد ارتباط مثبت با دیگران را ندارند و در زمینه عاطفی و اجتماعی به طور کافی رشد نکرده اند5.

6.اغلب این افراد ضعیف النفس بوده و از قبول مسئولیت خودداری می کنند.

7.در این گونه خانواده، روحیه خلاقیت و امکان ظهور استعدادها از بین می رود6.

8.در بعضی موارد محدودیت مطلق سبب خود کم بینی افراد خانواده می شود.

9.پدر سالاری یا مادر سالاری باعث سرکوب روحیه مشاوره و همکاری و تعاون با دیگران می شود.

ب- آزادی مطلق

در چنین خانواده هایی به فرزندان اجازه داده می شود که به خواسته های خود آنگونه که می خواهند دست یابند و آرزوهای خود را برآورده نمایند. در این خانواده افراد دارای آزادی مطلق اند و هر چه را که تمایل داشته باشند، می توانند انجام دهند. شعار طرفداران این دیدگاه این است که: "بگذار هر چه خواستند، انجام دهند."

بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که سلب آزادی، موجب عقده روانی در فرد و اختلال در زندگی آینده او خواهد شد. زیرا هر خواسته، از نیازی در درون فرد حکایت می کند و ضروری است که در اسرع وقت آن نیاز تأمین و ارضاء شود، زیرا در صورت سرکوب و ایجاد محدودیت، فرد دچار افسردگی می شود.

در چنین خانواده هایی خواسته ها و تمایلات فرزندان محور اصلی و خط دهنده فعالیت اعضای خانواده، حتی والدین آنها می باشد.

فرزندان این خانواده ها خصوصیت مشترکی دارند، از جمله: لوس بودن، خودخواهی، نامحتاط بودن و خواسته های بی شمار که باید برآورده شود. آنها بسیار بی حوصله و ناشکیبا هستند و برای حل مشکل خود از راه خشونت وارد می شوند و ناکامی خود را درباره اهداف خود پذیرا نمی باشند7.

عوارض نامطلوب آزادی مطلق

1.فرزندان خانواده های فرزند سالار معمولاً سست عنصر و بی اراده یا حداقل کم اراده اند8.

2.آنها به دلیل عادت کردن به آزادی مطلق و بی بند و باری نمی توانند خود را کنترل کنند و در نتیجه به ورشکستگی تربیتی و اخلاقی دچار می شوند9.

3.آزادی مطلق و بی بند و باری حاکم در چنین خانواده ها، موجب فراهم شدن زمینه های بزهکاری در عرصه حیات اجتماعی کودکان می شود.

4.در بیشتر موارد به علت تضاد بین خواسته های فرزند با سایر افراد خانواده، نزاع و درگیری رخ می دهد.

5.در این خانواده ها روحیه اطاعت از قانون و احترام به مقررات اجتماعی و رعایت آداب اخلاقی به حداقل ممکن تنزل می کند10.

6.فرزندان تلاش و سختی کار را احساس نمی کنند و خود را در انجام کارهای شخصی ناتوان می دانند11.

7.نداشتن جرأت برای انجام کارهای مهم و اساسی، باعث سرکوب استعداد و توانایی های بالقوه و نهفته در درون فرزندان می شود.

8.در نهایت این فرزندان دچار خود کم بینی می شوند.

ج- آزادی مشروط

 در خانواده هایی که نه"محدودیت مطلق" سایه افکنده و نه دچار معضل "آزادی مطلق" هستند، "آزادی مشروط" معیار و ملاک رابطه والد - فرزند می باشد. همه افراد خانواده به تناسب موقعیت خویش، حق دخالت در اداره امور خانه و اظهار نظر درباره مسائل مختلف را دارند. این روابط عاقلانه ترین و انسانی ترین روش زندگی و فرزند پروری می باشد. فرزندان چنین خانواده هایی بدون سختگیری و کنترل بیش از حد و یا آزادی و رهایی در انجام کارها، از یک حد تعادل و آزادی نسبی و انضباط هدایت شده برخوردارند و از نظر عاطفی نیز در یک سطح متعادل و بدون افراط و تفریط قرار دارند و به موقع از محبت والدین بهره می جویند و شخصیت آنها در خانه مورد احترام قرار می گیرد. این افراد نظم گرا، منضبط و تسلیم نُرم های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی هستند. حق اظهار نظر دارند و مشکلات خود را با والدین در میان می گذارند.

این فرزندان در مکانهای آموزشی و غیر آموزشی ارتباط عاطفی و اجتماعی صحیحی برقرار می کنند و اختلاف عقاید دیگران را به راحتی پذیرا می شوند12.

بر اساس بررسی های روانشناسان اجتماعی افرادی که در دوران کودکی، آزادی مشروط و متعادلی داشته اند، در بزرگسالی دشمن ظلمها و مخالف ناروایی ها بوده و به اصلاحات بزرگ اجتماعی توفیق یافته اند13.

مفهوم فرزند سالاری

الف- از منظر روانشناسی

در شیوه فرزند سالاری ویژگیهای زیر مشاهده می شود:

1.والدین سعی می کنند به تمام خواسته ها و اهداف فرزند خویش بدون چون و چرا جامه عمل بپوشانند.

2.فرزند برای به اجرا درآوردن آرزوها از آزادی عمل کافی برخوردار است.

3.والدین در امر تربیت فرزند یا دچار ضعف شناخت هستند و یا در به کارگیری راهکارهای عملی لازم در این زمینه از تدبیر و قدرت کافی برخوردار نیستند.

4.فرزند با استفاده از اهرم های شناختی، عاطفی و رفتاری توانسته بر تسلط روانی خویش بر والدین بیافزاید و نقطه نظراتش را بر آنها تحمیل کند.

5.در اداره منزل و تصمیم گیری ها، بیش از حدی که شایسته است به نظرات فرزند توجه می شود.

6.هنگام تعارض بین نظرات افراد خانواده، نظرات فرزند چه حق و چه باطل، مقدم است و به اجرا گذاشته می شود.

ب- از منظر دین

آموزه های اسلامی و متون دینی، ما را به رعایت حد میانه و آزادی مشروط در روابط بین اعضای خانواده و از جمله رابطه والدین و فرزند توصیه می کند. چرا که در فرهنگ اسلام هر چه که در اختیار انسان می باشد، حتی فرزندان امانت الهی اند و خانواده مسئول حفظ سلامت، رشد و سعادت آنها است. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خویش می فرماید: "فانک مسئول عما ولیته"14"تو مسئول آنچه که در اختیارت قرار داده اند، هستی".

بنابراین فرزندان در دست والدین امانت الهی هستند. پس پدران و مادران باید در حفظ و نگهداری آنها کمال دقت را داشته باشند و در مراقبت و نظارت بر اعمالشان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزند و آنها را به نیکی دعوت کنند و مانع هر گونه لغزش و انحرافی از جانب آنها شوند و آنها را به حال خود رها نکنند.

از نظر دین دوران تربیت به سه دوره تقسیم شده است. امام در روایتی می فرماید: "الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین"15.

دوران هفت سال اول کودک، دوران سیادت و آقایی اوست، دوران هفت سال دوم، دوران اطاعت و هفت سال سوم، دوران وزارت است.

"دوران سیادت" بدین معنا نیست که کودک باید به طور مطلق آزاد باشد و هر کاری که خواست انجام دهد و هیچ محدودیتی نداشته باشد. بلکه به این معنا می باشد که در این دوران، کودک تکلیف و مسئولیت ندارد و اگر از او درخواست کردید که کاری را انجام دهد، نباید مورد مؤاخذه و سؤال قرار گیرد. به همین دلیل اسلام آموزشهای رسمی را در هفت سال دوم طرح کرده است.

و اگر دوران هفت سال دوم را "دوران اطاعت" نامیده است، بدین معنا نیست که والدین می توانند با دیکتاتوری مطلق همه چیز را بر او تحمیل کنند. بلکه باید با برهان با او سخن گفت. چرا که کودک در این دوران وارد مرحله برهان پذیری می شود و استدلال های منطقی والدین و مربیان خود را درک نموده و آزادی اعمال و رفتارش حد و مرز پیدا می کند.16

بررسی ها نشان می دهد کودکانی که در هفت سال دوم عمر خود، از آزادی های زیاد و بی حساب برخوردار بوده اند، در آینده دچار تندروی و افراط کاری های زیاد شده اند و در دریای مفاسد و انحطاط اخلاقی سقوط کرده اند.17به همین جهت است که اسلام این مرحله را، دوران اطاعت فرزند نسبت به والدین، معرفی کرده است.

دوران هفت سال سوم که "دوران وزارت" نامیده شده است، باید بر اساس تفاهم هر چه بیشتر بین والدین و فرزندان شکل گیرد و انس و صفا و خیرخواهی بر روابط بین آنها حکومت کند. زیرا شرایط این دوره به گونه ای نیست که بتوان بر او سخت گیری کرد و یا به گونه ای رفتار نمود که فرزند احساس محدودیت و استبداد و دیکتاتوری کند که در آن صورت به طغیان و ایستادگی در برابر والدین و یا فرار و گریز از خانواده منجر خواهد شد. پس باید به طور معقول و صحیح او را کنترل کرده تا هم به غرور جوانی او لطمه وارد نشود و هم کاملاً آزاد و رها نباشد.

منابع:

1.شریعتمداری، علی، روانشناسی تربیتی، ص 193.
2.اتکینسون و همکاران، زمینه روانشناسی، ص 154.
3.شریعتمداری، علی، همان، ص 212.
4.شعاری نژاد، علی اکبر، روانشناسی رشد، ص 475.
5.منصور، محمود، احساس کهتری، ص 210.
6.قائمی، علی، حدود آزادی در تربیت، ص 80.
7.کلمن، جیمز، سی، روانشناسی نابهنجار و زندگی نوین، ترجمه دکتر کیانوش هاشمیان،صص 173 – 172.
8.مظاهری، علی اکبر، هشدارهای تربیتی، ص 103.
9.قائمی، علی، همان، ص 81.
10. شریعتمداری، علی، همان، ص 201.
11. شعاری نژاد، علی اکبر، همان، ص 482.
12. قائمی، علی، همان، ص 74.
13. اتو کلاین برگ، روانشناسی اجتماعی، ص 336.
14. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، رسالة الحقوق، ص 269.
15. ابن شعبه حرانی، همان، ص 368.
16. قائمی، علی، همان، ص 175.
17. همان، ص 80.

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

فرزند

سالاری

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : فرزند سالاری
مطالب مرتبط  با فرزند سالاری
بزرگسال کوتوله یا فرزند سالاری؟
 بزرگسال کوتوله یا فرزند سالاری؟  بین نقش ها و نحوه ی برخورد با کودکان از گذشته تا اکنون فاصله ی زیادی است .به آنها توجه ...
فرزند سالاری
فرزند سالاری بدون تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین با فرزندان، در شکل گیری شخصیت و ر ...
آراسته بودن هنگام نماز و تأثیر آن بر فرزندان
آراسته بودن هنگام نماز و تأثیر آن بر فرزندان وقت نماز بود، صدای اذان از پشت پنجره خانه، دل را نوازش می كرد، بچه ها داخل اتاق ...
خود را از مزایای فرزند داشتن محروم نکنیم
خود را از مزایای فرزند داشتن محروم نکنیم! حب ذات یکی از غرائز است انسان خودش را دوست دارد و چون خودت را دوست داری می‌خو ...
40 حق والدین بعد از وفات بر فرزندان
40حق والدین بعد از وفات بر فرزندان زندگان نپندارند که مردگان از اینان بی خبرند بلکه مردگان از تمام کارهای زندگان خبر دارن ...
شرایط استجابت دعای والدین در حق فرزندان!
شرایط استجابت دعای والدین در حق فرزندان دعای پدر و مادر در حق فرزند چقدر نافذ است؟ آیا در هر شرایطی این دعا می گیرد ؟ ...
وای بر پدری که عاق فرزندش شود!
وای بر پدری که عاق فرزندش شود بیچاره کسی که عاق پدر و مادر باشد. نه در دنیا خیر می بیند نه در آخرت. و نه از عمر خود بر می خو ...
مسئولیت والدین در نماز خواندن فرزندان
مسئولیت والدین در نماز خواندن فرزندان اهمیت دادن والدین به نماز اول وقت باعث می شود كه روح معنوی نماز در بین فرزندان به ر ...
اگر خواهان فرزند شایسته‌اید بخوانید!
اگر خواهان فرزند شایسته‌اید بخوانید! کسانی که تمایل به برخورداری از فرزندان صالح و شایسته دارند و می‌خواهند اولاد آنها ن ...
بهترین دعای والدین در حق فرزندان!
بهترین دعای والدین در حق فرزندان آنان را نیکوکارانِ پرهیزگار، صاحبان بینش و پند پذیرانِ سر به راه خود قرار ده که دوستدار و ن ...
ضرورت خودسازی قبل از ازدواج و فرزند آوری
ضرورت خودسازی قبل از ازدواج و فرزند آوری اگر انسان بخواهد فرزندی شایسته،‌ عفیف و نجیب یا پسری با غیرت و فعّال، که برای ...
3 مصیبت برای فرزندان حضرت آدم(ع)
3 مصیبت برای فرزندان آدم(ع)!   حضرت امام سجاد(علیه السلام) فرمودند: این پسر آدم هر روز سه مصیبت دارد: مصیبت اول روز ...
فرزندم نماز نمی خواند چه کنم؟
فرزندم نماز نمی خواند چه کنم؟  من نمی خواهم به اجبار خانواده نماز صبح بخوانم من می خواهیم صبح بخوابم بعدا نمازم را قضا کنم ه ...
3وظیفه مهم پدران در قبال فرزندان
3وظیفه مهم پدران در قبال فرزندان از منظر اسلام، پدر دارای نقشی ویژه و منحصر به فرد در نظام تربیتی خانواده می‎باشد، به طوری ک ...
تأثیر پوشش مادر بر تربیت فرزندان
پوشش مادر در منزل چگونه باید باشد؟ طرز پوشش مادر در خانه و در مقابل فرزند چگونه باید باشد؟ آیا برای مادر از نظر شرعی و عرف ...
اهمیت نامگذاری فرزند در اسلام
اهمیت نامگذاری فرزند در اسلام یکی از نعمت های خداوند به ما انسان ها قدرت تکلم و بیان است که با این وسیله با همنوعان خود ...
طالبان فرزند صالح بخوانند
طالبان فرزند صالح بخوانند در اداره های ما، بی‌کاری، کم کاری و رشوه خواری وجود دارد. معلوم است کسی که رشوه بخورد یا در اداره، ...
لقمان حکیم و پندهایش به فرزندش
 لقمان حکیم و پندهایش به فرزندش لقمان علیه السّلام یكی از حكمای صالح و وارسته ی بزرگ تاریخ است ، كه نامش دو بار در قرآ ...
عکس فرزندان شما
عکس فرزندان شما hs.registerOverlay({thumbnailId: null,overlayId: "controlbar",position: "top right",hideOnMouseOut: true});hs ...
دیدگاه قرآن نسبت به فرزند
دیدگاه قرآن نسبت به فرزند قرآن کریم به عنوان نسخه شفا بخش بشریت، و داروی همیشگی وجود ما انسان ها، بیان های لطیفی برا ...
فرزند صالح ؛ ذخیره ای برای قیامت
فرزند صالح؛ ذخیره ای برای قیامت قرآن کریم می فرماید کودکان نابالغ در سه وقت قبل از نماز صبح و در نیمروز و بعد از نما ...
3 هشدار پیرامون علاقه به فرزند را جدی بگیریم!
3 هشدار پیرامون علاقه به فرزند را جدی بگیریم! فرزند را گویند شیرینی زندگی است. وجود فرزند در خانواده یعنی حضور شور و نشاط ...
چرا قرآن حق حضانت فرزند را به پدر می دهد؟
چرا قرآن حضانت فرزند را به پدر می دهد؟ با وجود زحمات فراوان زنان در امر تربیت، چرا قرآن او را در موقع طلاق از بچه بی‌ب ...
فرزند صالح ؛ بزرگترین نعمت الهی
فرزند صالح؛ بزرگترین نعمت الهی فرزند سالم و صالح یکی از نعمت های الهی به بندگان است که بدین ترتیب نعمت و فضل الهی بر بندگ ...
خداوند هیچگاه فرزند نداشته و ندارد
خداوند هیچ گاه فرزند نداشته و ندارد معنای تولد فرزند از یك موجود در حقیقت جداساختن یك موجود زنده ـ مادی ـ است به این صورت ...
عدم شایستگی دختران در فرزندی خداوند
عدم شایستگی دختران در فرزندی خداوند تبیین جایگاه زن از نظر اسلام به عنوان دینی جهان‌شمول و زمان‌شمول از اهمیت ویژه‌ای برخ ...
نامه ای از پدر به فرزندانش
نامه ای از پدر به فرزندانش وای بر من ...! رفتار من با كلام الله مثل رفتار آن بچه ها با نامه های پدرشان است! من هم قرآن را ...
مراد از دشمنی فرزند و همسر در قرآن
مراد از دشمنی فرزند و همسر در قرآن     اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خویشان شما و اموالی که به دست آورده اید و تجا ...
دعا برای طلب فرزند
دعا برای طلب فرزند فرزند نعمت الهی است و بشر همواره در طول تاریخ خواستار فرزند دار شدن و بقای نسل بوده است. ادیان ال ...
کیفر خورنده مال یتیم در دنیا به فرزندانش می‌رسد
کیفر خورنده مال یتیم در دنیا به فرزندانش می‌رسد امام باقر (علیه السلام) فرمود: کیفر خورنده مال یتیم در دنیا پس از وی به ف ...
یک آرزوی طلایی برای فرزندان شما
یک آرزوی طلایی برای فرزندان شما آیات الهی در جزء نوزدهم قرآن کریم از بندگان موفقی نام می برد که برای آینده فرزندان خود، آ ...
تکلیف والدین در قبال نماز فرزندان
تکلیف والدین در قبال نماز فرزندان حضرت ابراهیم(علیه السلام) درباره نماز خواندن فرزندانش فرمود: پروردگارا! من و ذریه‌ام را ...
کارایی مال و مقام و فرزند در قیامت
کارایی مال و مقام و فرزند در قیامت نه مال به کار آمد، و نه مقام، و امروز با دست تهی، و در نهایت ذلت و شرمساری، در دادگا ...
مال و فرزند دليل قرب به خدا نيست!
لبیک گویان دعوت انبیا چه کسانی بودند؟ این طرز تفكر كه مال و فرزند دلیل قرب به خداست باعث فرو غلطیدن در معاصى خواهد ...
موفقیت تحصیلی فرزندتان را تضمین کنید!
موفقیت تحصیلی فرزندتان را تضمین کنید! در این مطلب تلاش شده تا آن پندهای کوچک را به شما که نقش والدین دانش آموزان را برع ...
فرزندی که باعث آبروریزی می شود...
فرزندی که باعث آبروریزی می شود... علی سیلی محکمی به مادرش زد که مادر سعی کرد آن را نادیده بگیرد. فردا هم همین کار را  در مو ...
وقتی آقا بیاید، فرزند من کجاست؟
وقتی آقا بیاید، فرزند من کجاست؟ روزی که امام زمانمان ظهور کنند ، فرزندان ما در سپاه او هستند یا در مقابل او ؟ رَ ...
عدالت والدین نسبت به فرزندان
عدالت والدین نسبت به فرزندان از مهمترین مسائلی که شاید باعث سرخوردگی فرزندان در خانه شود، بد رفتار کردن والدین مبنی بر ای ...
کمک به فرزندم برای موفقیت در آزمونها
کمک به فرزندم برای موفقیت در آزمونها امروزه انواع امتحان و آزمون بخشی از زندگی ما شده اند. نه تنها در مدرسه بلکه برای ورود ...
باید و نباید های نظم آموزی به فرزند
باید و نباید های نظم آموزی به فرزند برقراری نظم با كودك خردسال شرایط خاص خود را دارد. چرا كه كودك در مرحله‌ای است كه می‌خو ...
خانواده های دو فرزندی بخوانند!
خانواده های دو فرزندی بخوانند! شکل گیری شخصیت در خانواده های دو فرزندی پسر - پسر(مرفه)   تربیت و شخصیت دو پسر بستگی به ...
رعایت حقّ فرزندان بر والدین
رعایت حقّ فرزندان بر والدین رعایت حقّ اولاد هم بر والدین واجب است همان‌ طوری که نیکی و احسان و رعایت ادب و احترام به و ...
فرزند دوّم، هووی فرزند اوّل
فرزند دوّم، هووی فرزند اوّل با ورود کودک دوّم به خانه، کودک اوّل احساس ناخوشایندی پیدا می‌کند. از یک طرف دوست دارد به او ...
زندگی عاشقانه در حضور فرزندان
زندگی عاشقانه در حضور فرزندان من و تو تنها نیستیم، پای شخص دیگری هم در میان است. نمی‌دانم؛ شاید هم اشخاص دیگر! ما باید یاد ...
تأثیر گناه پدر و مادر در زندگی فرزندان
تأثیر گناه پدر و مادر در زندگی فرزندان چرا فرزند باید در گناهان پدر و مادر شریک باشد که آن را جبران کند؟ گناه ...
روش‌های ترغیب فرزندان به نماز
روش‌های ترغیب فرزندان به نماز «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا : پیامبر!اهلت را به برپایی نماز فراخو ...
پای لرز خربزه‌ای به نام فرزند
پای لرز خربزه‌ای به نام فرزند  از روزی که نطفه شکل می گیرد، مسئولیت شما هم شروع می‌شود. چون و چرا هم ندارد. خربزه می‌خورید، ...
حق فرزندت را بده
حق فرزندت را بده بسیارى از مشكلات نسل جدید و جوانان ما از نداشتن روحیه اعتماد به نفس و خود باورى ریشه مى گیرد. ترس از ورود ...
فرزند جسور با ادب
فرزند جسور با ادب پیداكردن بچه‌هایی كه با جسارت بیشتری از وسایل بازی استفاده می‌كنند، اصلا سخت نیست. انگار قدم‌هایشان را مح ...
روشهای افزایش رفتارهای خوب در فرزند
روشهای افزایش رفتارهای خوب در فرزند گاه دیده می‌شود که فرزند شما از عهده انجام کاری برمی‌آید اما آن کار را به دفعات لازم ان ...
اصول صمیمیت با فرزندم
اصول صمیمیت با فرزندم در صورتی که پدر و مادر کمی حوصله به خرج دهند و صبوری کنند و با آرامش به حرفهای بچه هایشان گوش دهند ...
راهکار های پیامبر برای تربیت دینی فرزندان
4 راهکار پیامبر برای تربیت دینی فرزندان یک کارشناس مسایل دینی و استاد حوزه و دانشگاه گفت: فرزندان ما آنچنان می‌شوند که ما ه ...
تربیت فرزند، به همین سادگی
تربیت فرزند، به همین سادگی والدین برای اینکه بتوانند رابطه بهتری با فرزندان خود داشته باشند در انجام شیوه های فرزندپروری خ ...
تمایلات جنسی و پرخاشگری فرزندم
تمایلات جنسی و پرخاشگری فرزندم كودكان كم كم كه به سوی نوجوانی گام بر می دارند و در این فرایند توانایی هایی كسب می كنند كه به ...
چه کوله پشتی برای فرزندتان بخرید؟
چه کوله پشتی برای فرزندتان بخرید؟ والدین باید در انتخاب کوله‌پشتی برای فرزندان خود دقت کنند و مطمئن شوند این کوله‌پشتی‌ها ر ...
دعا برای فرزندان فراموش نشود!
دعا برای فرزندان فراموش نشود! هماهنگی والدین خود ساخته، احتمال شکست تربیتی آنها را بسیار ضعیف می سازد و ناهماهنگی آنها ای ...
فرزند دوم بعد از چند سال؟
فرزند دوم بعد از چند سال در گذشته والدین  به تفاوت سنی بچه ها ،اهمیتی نمی دادند.مثلا ممکن بود بین دو بچه حتی 10 سال اختلاف ...
فرزندانی با سلامت هیجانی
فرزندانی با سلامت هیجانی  نتیجه عمده کنش متقابل میان والدین و کودک ایجاد نوعی وابستگی عاطفی است. کنش این وابستگی ایجاد امنی ...
دختر یا پسر، فرزند چندم؟
دختر یا پسر، فرزند چندم؟ بیشتر والدین معتقدند که بزرگ کردن بچه، چه دختر و چه پسر، اگرچه کار با ارزشی است ولی کار بسیار سختی ...
تربیت فرزند یک محصول مشترک
تربیت فرزند یک محصول مشترک درست است زمانی که شما هر دو خسته و یا پرمشغله هستید حفظ و تداوم یک تعامل خوب دشوار است اما این د ...
امکان فرزند برای خداوند؟!
امکان فرزند برای خداوند؟! در آیه چهارم سوره زمر آمده است که: (اگر خدا اراده کند تا فرزندی انتخاب کند، از میان مخلوقاتش آن ...
عینک فرزندتان را بزنید
عینک فرزندتان را بزنید اگر شما همیشه از زور استفاده کنید و یا نقش معلم را بازی کنید، فرزند شما هیچ گاه به توانایی های شخصی ...
دست‌های رو به آسمانِ فرزندم!
دست‌های رو به آسمانِ فرزندم! با وضو به او شیر دادم و با خودم به مسجد بردم، حالا که بزرگتر شده و به سن تکلیف رسیده، نمی دان ...
رابطه فرزندان را مدیریت کنید
رابطه فرزندان را مدیریت کنید سارا دختر بچه دو ساله ای است که موی بچه ها را می کشد، علی پسر سه ساله ای است که وقتی دوستانش ب ...
دو بال برای پرواز فرزند
دو بال برای پرواز فرزند مسئولیت پدران در امر تربیت کودکان، مسئولیتی بزرگ و پراهمیت است. به طوریکه در برخی از موارد، وظیفه پ ...
تربیت درست فرزندان طلاق
تربیت درست فرزندان طلاق ...شما از همسرتان به هزاران دلیل طلاق گرفته اید .  با وجود سرنوشت بدی که شما دو نفر با هم داشتید ، س ...
تربیت جنسی فرزندتان را جدی بگیرید
تربیت جنسی فرزندتان را جدی بگیرید   شاید یكی از مهم‌ترین نگرانی‌های پدر و مادرها در جامعه شلوغ و پر همهمه امروزی، تربیت و س ...
عاشقانه در حضور فرزندان
عاشقانه در حضور فرزندان تربیت و آموزش انسان در اولین قدم، در خانواده است و کودک دروس اولیه زندگی را از والدین فرامی‌گیرد. ...
مناظره دوست‌یابی بین والدین و فرزند
مناظره دوست‌یابی بین والدین و فرزند اکثر والدین با خرسندی اهمیت دوستی در زندگی فرزندشان را تائید می کنند اما بسیاری دیگر، ا ...
تو فرزند هستی
تو فرزند هستی جلوی كوچه مدرسه، پل عابر گذاشته‌اند. این پل مسیر هر روزهء توست و هر روز مدتی روی آن می‌ایستی و فكر می‌كنی ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
امانتی که خدا بر دوش انسان نهاد ،چه بود؟
کامل ترین راهنمای خرید Ebook
چگونه گياهان از خودشان دفاع مي کنند؟
تبلت های سال 2011 ( قسمت اول )
آغازی با یک نگاه و لبخند
5مانع بزرگ برای سعادت در زندگی
دیوارهای فاصله را بردار!
نمی خوام به مدرسه برم
مژده مهمـانـي خــداي جليــل
ادبیات حج (حج در اسلام)
آخرین پیشنهاد برای یک منبع تغذیه خوب
عوامل تقویت استحكام خانواده از منظر اهل بیت( ع )
سنگ مرمر چیست؟
نام گذاری ترانزیستورها (2)
کاهش وزن به کمک بادام
ترفند : حذف کلماتی که قبلا جستجو کرده اید
ارتباط آیات قرآن کریم با حضرت زهرا (س)
تازه‌ترین فناوری‌ها در نمایشگاه IFA 2013 آلمان
از بیت آل طاها آتش کشد زبانه
خانه‏نشینی بزرگترین مرد
خلق فاطمه(علیهاالسلام) از نور خداست
محرم یا نا محرم، تفاوت کجاست؟
بلا و ابتلا
پلیس جنگل
رفت و آمد جبرئیل
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/15
چهارشنبه 938
1395/2/14
سه شنبه 1252
1395/2/13
دوشنبه 1514
1395/2/12
یکشنبه 1427
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
1395/2/9
پنجشنبه 1337
تعداد کاربران آنلاین : 4
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.