صفحه اصلی تماس با ما

روش های نصب تابلو به دیوار

برای نصب یك تابلو بر روی دیوار،  قوانین خاصی به جز در نظر گرفتن ابعاد تابلو، دیوار و ارتفاع نصب و همچنین حضور تابلو در میدان دید افراد وجود ندارد ولی هنگامی كه دیواری به نصب چندین تابلو به صورت مجموعه ای اختصاص می یابد، كار مشكل تر خواهد شد. در واقع انجام این كار نمی تواند به طور اتفاقی و بدون هدف صورت پذیرد؛ لذا دیوار مورد نظر را مانند صفحه كاغذ یا بوم نقاشی فرض كرده و تابلوهای انتخابی را عناصر بصری این نقاشی در نظر بگیرید. به این ترتیب، رابطه آنها با یكدیگر و تأثیراتشان بر هم ملموس تر خواهد شد. با انتخاب تركیب بندی (كمپوزوسیون) مناسب برای نصب تابلوها بر روی دیوار، با وجود تعداد زیادی تابلو، نه تنها حس شلوغی و ناخوشایندی در محیط القا نمی شود، بلكه زیبایی مطلوبی نیز پدید می آید. به طور كلی نحوه نصب مجموعه ای از چند تابلو، رابطه مستقیمی با تعداد تابلوها، ابعاد هر یك از آنها، شكل و فرم قاب ها و همچنین اندازه دیوار دارد. بنابراین پیش از انجام هر كار و پس از انتخاب تابلوهای مورد نظر، بهترین و اولین كاری كه باید صورت پذیرد، نحوه ی قرار دادن  این تابلوها بر روی كاغذ است. به این معنا كه ابعاد تابلوها و همچنین دیوار مورد نظر را اندازه گیری كرده و بر روی كاغذ ، ابتدا دیوار و سپس محل قرارگیری تابلوها را با توجه به ابعاد آنها و با مقیاس یك صدم (یعنی به ازای هر ۱ متر، ۱ سانتی متر) آنقدر طراحی و جا به جا كنید تا به نتیجه مورد نظر دست یابید. سپس با توجه به نتیجه حاصله به صورت عملی دست به كار شوید.

برای نصب مجموعه ای از تابلوها، الگوهای مختلفی وجود دارد:

- گاهی تابلوها را به صورت ردیفی ، به حالت افقی و یا عمودی بر روی دیوار نصب می كنند كه این مسئله می تواند بر شرایط معماری فضا اثر گذاشته و سبب كاهش یا افزایش ارتفاع دیوارها و پهنای آنها شود.

در برخی شرایط دو و یا سه ردیف در كنار و یا زیر هم مجموعه ای ۴ ، ۶، ۸ و یا بیشتر را تشكیل می دهند. در چنین الگویی معمولاً همه قاب ها به یك اندازه و یك جنس انتخاب می شوند (تصویر۶). البته در سیستم ردیفی به خصوص افقی اگر تعداد قاب ها چندان زیاد نباشد، می توان آنها را با ابعاد مختلف ولی جنس و رنگی شبیه به هم بر روی یك دیوار نصب كرد.

- الگوی پله ای نیز روش دیگری برای قرار دادن چند تابلو در كنار هم است. به این معنا كه نصب تابلوها (كه معمولاً یك اندازه، یك جنس و با یك موضوع هستند) از یك ارتفاعی بر روی دیوار شروع شده در ارتفاعی پایین تر به صورت پله ای خاتمه می یابد. (تابلوها به فاصله مساوی از هم قرار می گیرند)

گاهی این حالت پله ای به صورتی است كه یك قاب در سطح بالا و دو یا حتی چهار قاب دیگر در طرفین آن به صورت پله ای نصب می شوند .

در این مورد، یكی بودن اندازه قاب ها ضروری نیست (تصویر۳).

- در تصویر ۲ شما نمونه دیگری از تركیب بندی تابلوهای گوناگون بر روی دیوار را ملاحظه می كنید. در چنین مجموعه هایی به شرط حفظ قوانین تركیب بندی پیرامون محل قرارگیری تابلوها، تأثیراتشان بر هم و فاصله میان آنها، می توانید از قاب هایی در اندازه ها و حتی شكل های مختلف نیز در كنار هم استفاده كنید.

نكته ای كه نه تنها در این مجموعه، بلكه در كلیه الگوهای مجموعه ای نصب تابلو باید مورد توجه قرار گیرد این است كه حفظ هماهنگی رنگ قاب، رنگ های به كار رفته درون اثر هنری و همچنین موضوع آثار در بین تابلوها ضروری است.

- قرار دادن مجموعه ای از چند اثر هنری در یك قاب نیز یكی از الگوهای نمایش آثار مختلف به طور همزمان است. به این ترتیب كه بستر تركیب بندی عناصر هنری را به جای دیوار در آن قاب محدود كنید. یعنی قابی بزرگ در نظر گرفته و چندین اثر را در فواصل و فرم هایی مناسب در آن فضای محدود، در كنار هم به زمینه قاب متصل كرده و سپس به دیوار نصب كنید.

این كار برای عكس های خانوادگی بسیار رایج است.

- یكی دیگر از الگوهای تركیب بندی تابلوها كه بیشتر در مورد نقاشی روی بوم و گاهی خطاطی های  بزرگ مرسوم است، این است كه یك موضوع را در چندین تابلو می كشند. در واقع ادامه جریانات یك تابلو را باید در تابلوی كناری آن جست و جو كرد و هنگامی كه این چند تابلو را در كنار هم بچسبانید، صرفنظر از محل های اتصال با تابلویی كامل، با یك جریان هنری رو به رو می شوید. ( تصویر۱)

در چنین تابلوهایی یا به طور كلی از قاب استفاده نمی شود و یا قاب های ظریف و باریكی به رنگ زمینه انتخاب می كنند تا تأثیر خاصی بر روی اثر هنری ایجاد نگردد. در ضمن حفظ فاصله اندك میان آنها الزامی است.

راه های نصب تابلو به دیوار

رایج ترین طریقه نصب تابلو، قرار دادن میخ یا پیچی درون دیوار و یا هر سطح دیگری است كه به جای دیوار به عنوان زمینه برای نصب قاب انتخاب می شود. از آنجا كه برگزیدن روش نصب، رابطه مستقیمی با ابعاد و وزن تابلو نیز دارد، گاهی برای آویزان كردن یك تابلوی بزرگ و سنگین لازم است از دو میخ یا پیچ و یا حتی بیشتر استفاده شود. به هر حال میخ یا پیچ به جز موارد استثنا، عامل مشترك نصب تابلو در اغلب روش های معمول است. ولی تفاوت در نحوه آویختن تابلو بر روی آن است كه در اینجا به چند راه اشاره می كنیم.

- از اختلاف سطح پشت قاب استفاده شده ، تابلو را از آن طریق به میخ می آویزند.

- حلقه ای در پشت قاب كوبیده و حلقه را بر روی میخ یا پیچ قرار می دهند. (محل قرار گرفتن حلقه، نمایان بودن و یا نبودن آن را به هنگام نصب تابلو به دیوار مشخص می كند)

- دو میخ در طرفین قاب ( با فاصله ای از هم ) از قسمت داخل می كوبند سپس آن دو را به وسیله سیم و یا طناب ضخیمی به هم متصل می كنند. میزان سیم و یا هر چیز دیگر به جای آن، باید به اندازه ای باشد كه بتوان وسط آن را با پیچاندن به شكل حلقه ای درآورده و بر روی میخ یا پیچ قرار داد. در ضمن اثری از میخ و یا پیچ روی دیوار نیز نباید نمایان باشد. با این روش با توجه به طول انتخابی برای سیم یا طناب می توانید تابلو را به اندازه دلخواه به صورت مایل به دیوار بیاویزید. این راهكار برای آویختن آینه درون قاب و تنظیم آن برای دید افراد بسیار مفید است.

حال اگر دو میخ را با فاصله ای از هم به سطح افقی بالای قاب بكوبید، طناب، زنجیر و یا سیمی كه آن دو را به هم متصل كرده و توسط آن تابلو به دیوار آویخته شود، نمایان خواهد بود. لذا در هنگام انتخاب نوع آن، تناسب با قاب و اثر هنری را در نظر گیرید. البته برای آویختن تابلو با زنجیر یا طناب و یا حتی روبان، می توان از یك میخ در پشت قاب ، آن هم درست در وسط سطح افقی قاب و محل اتصال زنجیر یا طناب به میخ استفاده كرد. صرفنظر از روش هایی كه در بالا ذكر شد، برای نصب تابلو راه های متفاوت دیگری نیز وجود دارد:

- ریلی مخصوص آویختن قاب به دیوار و یا سقف در نزدیكی دیوار متصل كرده و به وسیله یك زنجیر و دو حلقهS شكل در دو سر این زنجیر، قاب را به ریل آویزان كنید. (برای این منظور از چوب پرده های معمولی نیز می توان استفاده كرد.)

- اگر تعدادی تابلوی كوچك با قاب های سبك دارید، می توانید با اتصال آنها بر روی روبانی پهن و بلند و یا حتی دو و یا چند ردیف روبان باریك تر به طور همزمان به وسیله چسب حرارتی و یا هر روش ممكن دیگر، همگی را در امتداد آن روبان به دیوار بیاویزید. برای آویختن از حلقه فلزی استفاده كنید، به صورتی كه حلقه را به ابتدای روبان متصل كرده و آن را به یك میخ آویزان كنید.

در پایان برای زیباتر كردن تكه اضافی روبان پهن در پایین تابلو، آن را به صورت هشت برش زده و پاپیون یا گلی روبانی نیز درست كرده و بر روی میخ در محل اتصال آن با روبان عمودی وصل كنید.

- روش جالب توجه دیگر برای آویختن تابلوهای كوچك و سبك، كاربرد میل پرده های فانتزی است.

به این ترتیب كه میل پرده چوبی یا فرفورژه تهیه كرده و به دیوار مورد نظر متصل كنید، سپس هریك از تابلوها را به وسیله روبان به این میل پرده بیاویزید. نحوه اتصال روبان با قاب به وسیله چسب حرارتی و یا منگنه بوده و در سر دیگر آن (در محل اتصال به میله) از گره پاپیونی استفاده كنید (تصویر۵).

- به جز نصب بر روی دیوار و یا هر سطح عمودی مانند آن، گذاشتن تابلو بر روی سه پایه نقاشی و یا طاقچه نیز از جمله راه های در معرض نمایش قرار دادن آثار هنری است.

نكته:اگرچه نصب تابلو نیز مانند دیگر كارهای دكوراسیونی دارای قوانینی است ولی تا حدودی تحت تأثیر سلیقه افراد آن محیط نیز قرار دارد.

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

نصب

های

روش

دیوار

تابلو

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : روش های نصب تابلو به دیوار
مطالب مرتبط  با روش های نصب تابلو به دیوار
روش های نصب تابلو به دیوار
روش های نصب تابلو به دیوار برای نصب یك تابلو بر روی دیوار،  قوانین خاصی به جز در نظر گرفتن ابعاد تابلو، دیوار و ارتفاع ن ...
باور کنید اینجا یکی از گلفروشی‌های بزرگ تهران نیست !
باور کنید اینجا یکی از گلفروشی‌های بزرگ تهران نیست ! اینجا مساجد شهر تهران است و عزای انسانی مثل من و شما(خداوند غریق رحم ...
چراغ های همیشه روشن
چراغ های همیشه روشن دوستان تبیانی،  وجوب اقامه نماز بر شما پوشیده نیست و احادیث و روایات بسیاری در باره نماز، خواند ...
روشهای ترغیب کودکان چاق به ورزش
روشهای ترغیب کودکان چاق به ورزش شروع ورزش مخصوصا برای کودکانی که اضافه‌وزن دارند کار ساده‌ای نیست. پس سوال ساده‌شده‌مان این ...
روش‌های جستجو در گوگل
روش‌های جستجو در گوگل با افزایش هر روزه حجم اطلاعاتی که گوگل برایتان جستجو می کند، توانایی شما به عنوان کاربر در جستجوی حرف ...
پرفروش‌های بازار در آستانه سال نو
پرفروش‌های بازار در آستانه سال نو در بازار، تمایل خریداران به خرید انواع موبایل و تبلت تفاوت چندانی با هفته های گذشته ندارد ...
روش‌های مهم امنیت کامپیوتر
روش‌های مهم امنیت کامپیوتر (قسمت اول) شاید کاری سختی باشد که هر روز به دنبال لیستی کامل از اطلاعات جدید باشید اما می توانی ...
پرفروش‌های موبایل در هفته‌ای که گذشت
پرفروش‌های موبایل در هفته‌ای که گذشت بازار گوشی موبایل در هفته ای که گذشت از لحاظ قیمت روند کاهشی تا 10 درصد را تجربه کرد ا ...
نقدی بر طرح شب‌های روشن همراه اول
نقدی بر طرح شب‌های روشن همراه اول برای داشتن یک زندگی روزمره و عادی، ضرورتی به مکالمه در نیمه شب وجود ندارد، آن هم در شب ...
بلوتوث هایتان را روشن کنید!
بلوتوث هایتان را روشن کنید! تلفن های همراه مجهز به تکنولوژی به نام بلوتوث هستند با روشن کردن این برنامه اطلاعات و داده ها ...
هشدارهای قرآن به گران فروشان
هشدارهای قرآن به گران فروشان در قرآن مجید که کتاب آسمانی و کلام الهی است به طور صریح و مکرربه کم فروشی اشاره شده و به شد ...
روشهای ترک عادت
روشهای ترک عادت برای مطالعه ی مقاله ی قبل اینجا کلیک کنید. در مقاله ی قبل به روش شکل دهی وشناسایی محرک از روش های ترک عاد ...
روش‌های جلب دوباره‌ی همسر
روش‌های جلب دوباره‌ی همسر فرمول مجذوب كردن دوباره او به سادگی الفبا می باشـد. ایـن مـراحـل آسـان را طـی نموده و هر قدم اشتبا ...
کشف روشهای جدید برای ابراز عشق
کشف روشهای جدید برای ابراز عشق هر روز بی شمار فرصت دارید که در حق همسرتان ابراز عشق کنید؛ با در آغوش گرفتن، گوش دادن، کمک کر ...
سایه روشن‌های مصرف آدامس
سایه روشن‌های مصرف آدامس قرن‌ها است که از آدامس برای تمیز کردن و یا خوشبو کردن تنفس استفاده می‌شود. جویدن آدامس را اولین با ...
بهترین و بدترین روش‌های تأمین آب بدن
بهترین و بدترین روش‌های تأمین آب بدن حالا که هوا گرم شده است به آب بیشتری نیاز داریم تا بدن‌مان از خطر دهیدراته شدن و یا از ...
پرفروش ترین تبلت‌های ماه
پرفروش ترین تبلت‌های ماه اقبال مردم به خرید تبلتهای ارزان قیمت نگاهی به بازار کامپیوتر و به طور مشخص بازار تبلت از کاهش خری ...
روش‌های آنلاک کردن اپل
روش های آنلاک کردن اپل در بحث های قبل به روت كردن و جیلبریك كردن اشاره داشتیم در این قسمت به مسئله آنلاك كردن و همچن ...
روش‌های ترغیب فرزندان به نماز
روش‌های ترغیب فرزندان به نماز «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا : پیامبر!اهلت را به برپایی نماز فراخو ...
روش‌های آرام کردن نوزاد توسط پدران
روش های آرام کردن نوزاد توسط پدران با روش های ویژه پدران برای آرام کردن نوزاد آشنا شوید تا هم رابطه خود را با کودک تان بیشت ...
روش‌های تربیتی اصیل
روش‌های تربیتی اصیل اگر می خواهید فرزندتان در برابر مسوولیت های خود بی توجه نباشد، در قبال مسوولیت های او بیش از حد حساسی ...
روش‌های باز کردن قفل فایل PDF
روش‌های بازکردن قفل فایل PDF فایل های محدود شده PDF، امکان کپی، پرینت یا تغییر فایل را به کاربر نمی دهند، مگر اینکه کاربر ر ...
روشهای افزایش رفتارهای خوب در فرزند
روشهای افزایش رفتارهای خوب در فرزند گاه دیده می‌شود که فرزند شما از عهده انجام کاری برمی‌آید اما آن کار را به دفعات لازم ان ...
روش‌های گرفتار کردن یک مرد
مردی عاشق‌تان می شود... اغلب ما گمان می کنیم که آن ها ذاتا همین طور هستند و با چنین شخصیتی به دنیا آمده اند و به همین دلی ...
پرفروش‌های لپ تاپ در یک هفته
پرفروش‌های لپ تاپ در یک هفته ثبات نرخ ارز طی هفته های اخیر، رونق نسبی در بازار کامپیوتر را به همراه داشته و براین اساس علاق ...
گرانترین و ارزانترین پرفروش‌های بازار موبایل ایران
گرانترین و ارزانترین پرفروش‌های بازار موبایل ایران رفته رفته اسمارت‌فون‌ها جای خود را در سبد خانوار ایرانی باز کرده اند و به ...
فروش پاییزی تبلت‌های 8.1
فروش پاییزی تبلت‌های 8.1 از کوپرتینو گرفته تا مانتین ویو همگی نیروهای تازه نفس خود را برای پاییز امسال آماده کرده اند و برای ...
چراغ های روشن
چراغ های روشن توماس ادیسون     توماس الوا ادیسون مخترع و بازرگانی آمریکایی بود . او وسایل متعددی را طراحی یا کامل کرد ک ...
روشهای پیشگیری از سرما خوردگی
روشهای پیشگیری از سرما خوردگی عامل سرماخوردگی  قریـب بـه 200 نــوعویــــروسعامل بیماری سرماخوردگی می باشند.   آب و هـــ ...
چشم های سفید بی‏بی روشن
 چشم های سفید بی‏بی روشن "/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/06/24370236832115543236923710220710519359247.jpg"> ...
نامه های جروشا ابوت به بابالنگ دراز
نامه های جروشا ابوت به بابالنگ دراز 24 سپتامبر در اولین نامه جروشا پس از توضیحاتی درباره مسافرتش با قطار و هیجانی که از دید ...
بچه‌ها مواظب باشید ! (مجموعه خواندنی روشهای دروغین آرامش
روش‏های کاذب کسب آرامش و راحتی   از آنجا که کسب آرامش و راحتی برای بشر، هدفی بسیار مهم و جدی به شمار می‏رود، لذا در طی قر ...
آیا شراب آرامش بخش است؟ - روش‏های کاذب کسب آرامش و راحتی 4
آيا شراب آرامش بخش است؟ روش‏هاي کاذب کسب آرامش و راحتي 4 اشاره: از آنجا که کسب آرامش و راحتي براي بشر، هدفي بسيار مهم ...
چه کسی نان حضرت عیسی را دزدیده؟ - روش‏های کاذب کسب آرامش و راحتی 6
چه کسي نان حضرت عيسي را دزديده؟ روش‏هاي کاذب کسب آرامش و راحتي 6 اشاره: از آنجا که کسب آرامش و راحتي براي بشر، هدفي بس ...
مواظب بیماری میز باشید! (روشهای کاذب کسب آرامش 8)
مواظب بیماری "میز" باشید! روش‏های کاذب کسب آرامش و راحتی 8 اشاره: از آنجا که کسب آرامش و راحتی برای بشر، هدفی بسیار ...
دوره آرامش کش های فراگیر - روشهای کاذب کسب آرامش 9 و 10
دوره آرامش کش های فراگیر روش‏های کاذب کسب آرامش و راحتی 9 و 10   اشاره: از آنجا که کسب آرامش و راحتی برای بشر، ه ...
برای آرامش تریاک نکشید! (روشهای کاذب کسب آرامش 11)
بخاطر آرامش تریاک نکشید! روش‏های کاذب کسب آرامش و راحتی 11 اشاره: از آنجا که کسب آرامش و راحتی برای بشر، هدفی بسیار مه ...
خودکشی = تا ابد جهنمی بودن (روشهای کاذب کسب آرامش 12)
خودکشی = تا ابد جهنمی بودن روش‏های کاذب کسب آرامش و راحتی 12 اشاره: از آنجا که کسب آرامش و راحتی برای بشر، هدفی بسیا ...
روشهای کاذب کسب آرامش و راحتی - قسمت اول
روش‏هاي کاذب کسب آرامش و راحتي 1 اشاره: از آنجا که کسب آرامش و راحتي براي بشر، هدفي بسيار مهم و جدي به شمار مي‏رود، لذا ...
بدبختیهای یک پولدار! - روشهای کاذب کسب آرامش و راحتی 2
بدبختيهاي يک پولدار ! روش‏هاي کاذب کسب آرامش و راحتي 2 اشاره: از آنجا که کسب آرامش و راحتي براي بشر، هدفي بسيار مهم ...
رجیستری ویندوز (تغییر موقعیت فایل های نصب ویندوز)
تغییر موقعیت فایل های نصب ویندوز ( در تمام ویندوزها) تغییر دراین رشته سبب تغییرمسیری می شود که برنامه Setupویندوزبرای جستجوی فا ...
خانه‌های روشن با بتن شفاف
خانه‌های روشن با بتن شفاف (قسمت اول) مهمترین کاربرد بتن شفاف دریافت نور مناسب در کل ساختمان است و این ویژگی مهمترین ویژگی ...
خانه‌های روشن با بتن شفاف
خانه‌های روشن با بتن شفاف (قسمت دوم) بتن انتقال دهنده نور با نام تجاری ™ Litracon محصول نسبتا جدیدی است که در سال 2004 توس ...
خانه‌های روشن با بتن شفاف
خانه‌های روشن با بتن شفاف (قسمت سوم) به عنوان متداول ترین حالت ممکن، این بلوک می تواند در ساختن دیوارها مورد استفاده قرار ...
حفظ جان افراد به روش های مختلف
حفظ جان افراد به روش های مختلف اخیرا به کارگیری تلفن‌همراه در اتومبیل‌های بیش از پیش رواج پیدا کرده است. همگان معتقدند اس ...
چند روش برای خشك كردن گل‌های طبیعی
چند روش براي خشك كردن گل‌هاي طبيعي اگر بشود دسته گل شب نامزدي يا عروسي، سبد گل اولين جلسه خواستگاري، شاخه‌هاي زيباي رز كه ...
روش شستشوی لباس‌های کتان
 روش شستشوی لباس‌های کتان تی‌شرت‌ها، جوراب‌های ورزشی، لباس‌های جین و بسیاری موارد دیگر جزو لباس‌های کتانی بادوام هستند. شست ...
خانه داری با روش های معطر
خانه داري با روش هاي معطر  بدون استفاده از اسپري‌هاي خوشبو‌كننده، با تركيب موادي كه خود تهيه مي‌كنيد خانه را معطر و پاكيزه و به ...
روش های صحیح شستشوی لباس
روش هاي صحيح شستشوي لباس کدبانوي ايراني (3) براي مطالعه ي قسمت قبلاينجاکليک کنيد. نکته هايي براي شستشو بهتر پوشاک - د ...
روش نگهداری گل های مختلف
روش نگهداری گل های مختلف! قبل از مطالعه مقاله یبرای آنانکه به گل ها علاقه مندندرا بخوانید.   شما در این مقاله با روش نگ ...
روش های جدید تربیت رسید
روش های جدید تربیت رسید  تربیت است و هزار تکنیک و هزار تدبیر. اما به نظر شما تدبیرهای صحیح و پرکاربرد کدامند. با کدامین روش ...
روش های جادویی برای حرف شنوی
روشهای جادویی برای حرف شنوی   همه ی ما می خواهیم فرزندانمان حرف شنو باشند . خیلی اوقات ، وادار كردن بچه ها به این كه رفتار ش ...
نقدی بر روش های تربیتی سختگیرانه و مقتدرانه ( قسمت اول )
نقدی بر روش های تربیتی سختگیرانه و مقتدرانه ( قسمت اول ) کاربر محترم این مطلب در دو قسمت ارائه خواهد شد شاید متداول ترین و ...
روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان
روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان 1- محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطلاع کودک برسانید. 2- مدل ه ...
روش های پرورش مذهبی كودك
روش های پرورش مذهبی كودك معنی و مفهوم پرورش مذهبی ( قسمت سوم ) در قسمت قبل به هدف های پرورش مذهبی در ارتباط باخدا و ...
روش هایی برای مذهبی بار آوردن كودكان
روش هایی برای مذهبی بار آوردن كودكان تربیت و آموزش دینی كودكان ( قسمت چهارم ) در قسمت قبل مطالبی در مورد فروع  مذهب و ...
روشهای پرورش خلاقیت در كودكان
توصیه هایی برای پرورش کودکان خلاقیت ، شکل کنترل شده یا محدود شده ای از تخیل است . خلاقیت ها ی افراد نه تنها برای زی ...
روشهای مؤثر برای حرف شنوی
روشهای مؤثر برای حرف شنوی همه ی ما می خواهیم فرزندانمان حرف شنو باشند . وقتی فریاد می زنیم كه بایست ! نرو وسط خیابان ؛ ...
روش های خوب یاد گرفتن
روش های خوب یاد گرفتن یادگیری فرایندی است که بر اساس تجربه به وجود می‌آید و تغییراتی نسبتاً دائمی در احساس، تفکر و رفتار فرد ...
روش‌های نوین دعواهای زناشویی
روش‌های نوین دعواهای زناشویی کشمکش دوستانه به ما اجازه می دهد که با هم کشمکش و مبارزه بکنیم در حالی که هنوز با هم دوست هس ...
آموزش روش‌های مخفی كاری
آموزش روشهای مخفی كاری چگونه نزاعهای زناشویی را از بچه ها مخفی نگهداریم؟ تحقیقات نشان داده است که جنگ و ستیز در برابر کود ...
بدترین روش های تغییر همسر
بدترین روش های تغییر همسر افراد معمولا بعد از ازدواج تمایل بیشتری برای تغییر رفتار خود نخواهند داشت. یکی از دلایل عمده که سا ...
روشهای آتش بس برای همسران
روشهای آتش بس برای همسران  از مصالحه چه می دانید؟ زندگی و معاشرت در کنار هم احتمالا منجر به تنش و جر و بحث می شود چرا که ك ...
روش هایی برای جلب علاقه همسرتان
روش های جلب علاقه همسرتان مقدمه : مردها می توانند به روش های گوناگون و بی آنکه زحمت فراوانی به خود بدهند توجه همسرانشا ...
روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی
روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی با بیان كردن و به كارگیری چند عبارت ساده می توانید زندگی  را  لذت بخش تر و ك ...
روش‌های تربیتی امام زمان (ع)
روش‌های تربیتی امام زمان (عج) روش‌هایی‌ كه‌ امام‌ مهدی(ع) برای‌ تربیت‌ مردم‌ به‌ كار می‌برند تأ‌ثیر به‌سزایی‌ در طهارت‌ فك ...
روشهای متقاعد سازی مخاطب
روش‌های متقاعدسازی مخاطب اطلاعیه مسابقه سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری(ره)   یکی از پیش نیازهای اساسی زندگی اجتماعی، درک و ...
امام صادق علیه السلام خانه های بهشت را می‌فروشد (عجیب اما واقعی)
امام صادق خانه‌های بهشت را می‌فروشد  عجیب اما واقعی وقتى مردم بار دیگر به گـورستان رفتند، چیزعجیبى دیدند. برسنگ مزارش ن ...
فروش خانه اجاره داده شده - داد و ستدهای شرعی قسمت پنجم
فروش خانه اجاره داده شده داد و ستدهای شرعی - اجاره 5   در مطالب قبلی شرایط مال و منفعت اجاره داده شده و همچنین شرایط ا ...
شب هایی که روشنند
شب هایی که روشنند نور بیشتر، آبادتر! متاسفانه این طرز فکر عقب افتاده و به نوعی خودخواهانه مدتی است در ایران هم رایج شده. به ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
حکایات قرآنی
جوجه طلایی
گربه ماهي‌ كه چوب مي خورد
اگر دست آدم به ريسمان خدا برسد...
شرح دعای ابوحمزه ثمالی به روایت آیة الله جوادی آملی(12)
بگو : دوستت دارم، خجالت نکش
ولادت زینت عابدان
پنير، آدم را خنگ مي ‌کند؟!
موجودات فرازمینی در راه زمین
فقط زبانی نباشه
4گروهی که روزه شان قبول نمی شود
چگونه خودرو طراحی کنیم؟
چگونه یك Briefcase را همراه خودتان ببرید
بلبل مغرور
با خورشید غذا درست کنیم
عید تقرب به حضرت حق
نماز شب نخوانده بود گریه می کرد
مظهر تمام و کمال عبودیت
نحوه سفارشی كردن یك سایت portal
شخصیت های مدادی و خودکاری
معرفی منابع کلاک آی.وی.آر
امام باقر بنيانگذار دوره‌اي جديد در تاريخ علم و جهان اسلام
نگاهي به احاديث بعثت
شاید فردا زنده نباشیم !
سفینة النجاة در پرتو آیات قرآن
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/16
پنجشنبه 140
1395/2/15
چهارشنبه 1309
1395/2/14
سه شنبه 1252
1395/2/13
دوشنبه 1514
1395/2/12
یکشنبه 1427
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
تعداد کاربران آنلاین : 1
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.