صفحه اصلی تماس با ما

قوچ سفید

"/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/1391201321898184214207106131139250160134101160.jpg">قوچ سفید

مرد "/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2009/1/24/83959.html">ساده لوح،پولیرا که "/children_teenagers/anewidea/poems_stories/2009/2/17/85671.html">پس‏اندازکرده بود، برداشت و به سوی "/children_teenagers/idbetterknow/youdbetterknowmore/2008/12/17/81138.html">بازاردام‏فروشان به راه افتاد.

 

همسرش قبل از رفتن به او سفارش کرد: مواظب باش پول‏هایت را ندزدند، در راه "/children_teenagers/idbetterknow/whodoeswhat/2008/11/9/78238.html">دزدو "/index.aspx?pid=74586">راهزنزیاد است.

 

مرد گفت: حواسم جمع جمع است. فکر کرده‏ای که من "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2008/11/20/79069.html">بچه‏هستم؟

 

زن گفت: با این پول می‏توانی یک "/index.aspx?pid=87892">قوچچاق بخری. حواست را جمع کن. مبادا در "/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2008/9/13/74200.html">بیاباندزدها از راه برسند وقوچمانرا بدزدند.

 

مرد ساده لوح "/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2008/11/8/78115.html">اخم‏هایش را در هم کشید و گفت: آخر در "/children_teenagers/childishwords/consultation/2008/11/4/77910.html">روزروشن، چه‏طور می‏توانیدقوچچاق و چله را از من  بدزدند؟

 

زن دیگر چیزی نگفت. ولی در دل همچنان نگران بود.

 

مرد ساده لوحبه بازار دام فروشان رسید. مدتی در آنجا گشت و سرانجامقوچسفید رنگ زیبایی با "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2008/9/13/74203.html">شاخ‏های محکم و به هم پیچیده پیدا کرد و آن را خرید.

 

مرد فروشنده ریسمان بلندی "/children_teenagers/aheavenlyhouse/familiar_with_me/animals/2008/11/18/78898.html">گردن قوچبست و سر دیگر آن را به "/children_teenagers/anewidea/onlysomeminutes/2008/9/28/75307.html">دستمرد ساده لوحداد و گفت: مبارک باشد!

 

مرد ساده لوحریسمان را گرفت و به راه افتاد. او در راهقوچرا به دنبال خود می‏کشید و با آن حرف می‏زد: بگذار تو را به "/children_teenagers/aheavenlyhouse/cartoon/2008/12/7/79845.html">خانهببرم! زنم از "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/3/11/87843.html">خوشحالیسر از پا نمی‏شناسد. برایت گوشه حیاط آغل کوچک و قشنگی درست کرده‏ام...

 

او مشغول گفتگو باقوچبود و متوجه نشد که مردی او را "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/1/5/82741.html">تعقیبمی‏کند.

 

وقتی کهمرد ساده لوحبه محل پر "/children_teenagers/anewidea/onlysomeminutes/2008/6/22/68750.html">درختی رسید، دزدی که او را تعقیب می‏کرد، خود را پشت درخت تنومندی پنهان کرد و آرام  آرام بهقوچنزدیک شد. سپس در فرصتی مناسب، طنابی را که به گردنقوچبسته شده بود، برید و خیلی سریعقوچرا در جایی که از قبل آماده کرده بود، "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2008/6/30/69243.html">پنهانکرد.

 

ولیقوچبرای دزد کافی نبود. او از بیراهه خود را به "/children_teenagers/aheavenlyhouse/cartoon/2008/5/6/66064.html">چاهی در نزدیکی ده رساند و در آن‏جا به انتظار آمدن مرد ساده لوحنشست.

 

مدتی بعد او را دید که آشفته و نگران به این  سو و آن سو می‏رود و "/children_teenagers/games_entertainment/computergames/2009/2/11/85378.html">فریادمی‏زند:قوچم!قوچقشنگم را بردند!

 

وقتی کهمرد ساده لوحبه دزد نزدیک شد، او بر سر چاه نشست و شروع به گریه و زاری کرد.

 

مرد ساده لوحاز دزد پرسید، آیاقوچسفیدی با شاخ‏های "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2008/9/14/74414.html">محکمو "/children_teenagers/games_entertainment/computergames/2008/8/25/72766.html">زیبادر این اطراف ندیده‏ای؟

 

دزد ناله کنان گفت: چه می‏گویی مرد؟قوچکدام است؟ بدبخت شدم.

 

مرد ساده لوحپرسید: چه چیزی در چاه افتاده است؟

 

دزد گفت: یک "/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2009/5/25/92599.html">کیسهکوچک پر از سکه "/children_teenagers/aheavenlyhouse/ican/2009/4/21/89864.html">طلادر جیبم بود. وقتی که خم شدم تا از چاه "/index.aspx?pid=78034">آببکشم، کیسه درون چاه افتاد. حالا چه کار کنم؟

 

چه خاکی بر سرم بریزم؟

 

بعداً انگار که فکری به خاطرش رسیده باشد گفت: آیا می‏توانی درون چاه بروی و کیسه مرا بیاوری؟ اگر این کار را بکنی یک پنجم "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2008/12/22/81462.html">سکه‏های درون کیسه را به تو می‏دهم.

 

مرد ساده لوحپرسید: درون کیسه‏ات چند تا سکه بود؟

 

دزد گفت: صد سکه!

 

مرد ساده لوحدر دل با خود گفت:

 

یک پنجم صد سکه می‏شود بیست سکه.

 

بیست سکه پول ده تاقوچاست! خدایا!

 

شکرت! اگرقوچمرا دزدیدند در عوض تو پول ده تاقوچرا به من رساندی!

 

سپس لباس‏هایش را بیرون آورد و داخل چاه رفت.

 

دزد که منتظر همین فرصت بود، لباس‏هایمرد ساده لوحرا هم برداشت و با سرعت از آنجا دور شد!

بر گرفته از مثنوی معنوی

تنظیم خرازی

مطالب مرتبط

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/6/8/93737.html">پرواز پرستو

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/28/92698.html">وقتی بابا گم شد

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/21/91755.html">گاو حسن

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/18/92019.html">دختر فراموشکار

"/children_teenagers/games_entertainment/computergames/2009/4/29/90417.html">تدبیر موش(1)

"/children_teenagers/games_entertainment/computergames/2009/4/27/90247.html">فیل به درد نخور(1)

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/4/20/89472.html">ماشین دودی

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/4/13/89298.html">غصه ی پروانه کاغذی

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/3/19/88255.html">ماهی های قرمز و سفید

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/3/19/87631.html">آواز بهار

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 

سفید

قوچ

 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : قوچ سفید
مطالب مرتبط  با قوچ سفید
قوچ سفید
قوچ سفید "/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/1391201321898184214207106131139250160134101160.jpg"> مرد "/ ...
توصیه دین به رنگ کردن موی سفید !
توصیه دین به رنگ کردن موی سفید ! آراستگی و توجه به نوع پوشش و ظاهر از مصداق های زیبایی است. به فرموده امام صادق(علیه السل ...
یک صفحه سفید و یک صفحه سیاه از کربلا
یک صفحه سفید و یک صفحه سیاه از کربلا به تعبیر استاد شهید مطهرى: «حادثه عاشورا و تاریخچه كربلا دو صفحه دارد: یك صفحه سف ...
سفید باش مثل برف
سفید باش مثل برف دیدن یک روز برفی حس خوبی رو به همراه میاره. اگه تو یه روز برفی اول صبح نگاهی به اطرافت بیندازی و سری ب ...
توت سفید
توت سفید من یکی از انواع توت ها هستم. همونطور که می دونید ما توت های مختلفی داریم: مثل توت سیاه, توت فرنگی و توت سفید. ...
لالا گل سرخ و سفیدم
لالا گل سرخ و سفیدم لالالالا خانم گاوه بیداره نمی دونی چه  شیر خوبی داره لالالالا بخواب آروم گل من مامان ص ...
رنگ سفید آرامش دهنده‌ی زنبور عسل
رنگ سفید آرامش دهنده‌ی زنبور عسل آیا میدانید: شکلات بر عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد، با کمی شکلات میتوان یک سگ را کشت ؟ ...
سلول های سفید
سلول‏های سفید سلول‏ های سفید بخشی از سیستم امنیتی بدن ما را تشکیل می‏دهند که با میکروب‏ها مبارزه می‏کنند. آنها مانند جنگجوی ...
مرواریدهای سفیدی به نام دندان
مروارید های سفید دندان‌ها: شما به کمک دندان‌هایتان غذا را به اندازه کافی کوچک می‌کنید تا بتوانید آن را  فرو بدهید.دندان ...
ترب‌سیاهِ روسفید
ترب‌سیاهِ روسفید امان از زمانی که سرفه‌های پی در پی راه نفس آدم را بند می‌آورد. در این صورت هیچ‌چیز به اندازه‌ی ترب سیاه یک ...
سفید رویان و سیه رویان محشر
سفید رویان و سیه رویان محشر آیات 106 و 107 به دو گروه از انسان ها می پردازد: گروه اول کسانی هستند که در قیامت با چهره ا ...
بلقیس، زنان را روسفید کرد
بلقیس، زنان را روسفید کرد قرآن کریم در بیش از ده سوره در مورد زن بحث می‌کند و حتی دو سوره به نام نساء نام‌گذاری شده است. ...
سفیده‌ی تخم مرغ و تأثیر آن در کاهش فشار خون بالا
سفیده‌ی تخم مرغ و تأثیر آن در کاهش فشار خون بالا در سفیده‌ی تخم مرغ پروتئین‌هایی وجود دارد که باعث کاهش فشار خون می‌شود. در ...
1- کوتوله ی سفید چیست؟
1- کوتوله ی سفید چیست؟ کوتوله های سفید، که تعدادشان در کهکشان ما نسبتاً زیاد است، آخرین مرحله تکامل بسیاری از ستاره ها هستند. ...
جان گرفتن دوباره تصاویر سیاه و سفید
جان گرفتن دوباره تصاویر سیاه و سفید با ما همراه باشید تا با هم یک تصویر سیاه و سفید را رنگی کنیم! رنگی کردن با ...
سیاه، سبز و این بار سفید
سیاه، سبز و این بار سفید مصرف مداوم چای سفید در کنار رژیم غذایی مناسب و پیگیری بیماری، می‌تواند از افزایش قند خون و به دنبا ...
این ماده‌ی سفید همه کاره
این ماده‌ی سفید همه کاره آرد به جز در آشپزی کاربردهای مختلفی در خانه از پرداخت ظروف استیل و مس گرفته تا ماسک صورت، درست کرد ...
خواص یک سبزی سفیدرنگ
خواص یک سبزی سفیدرنگ قرن‌هاست قارچ به عنوان یک ماده غذایی جای خود را در سفره مردم باز کرده و به خصوص چینی‌ها و ژاپنی‌ها آن ...
دندون سفید
دندون سفید دندون من سفیده شبیه مرواریده با این خمیر و مسواک شب می شه دندونام پاک خرگوشه تا می بینه ...
هشت پای راه راه آبی و سفید
هشت پای راه راه آبی و سفید هشت پا یا اُختاپوس یک جانور آبزی است که در اقیانوس ها زندگی می کند. هشت پاها هشت بازو دارن ...
قصه كلاغ سفید
قصه كلاغ سفید یكی بود یكی نبود غیر از خدا هیچكس نبود لانه ی آقا كلاغه و خانم كلاغه توی دهكده ی كلاغها روی یك درخت سپیدار ...
بادبادک سفید
بادبادک سفید بادبادک  سفیدم از دست من رها شدی رفتی بالا تو آسمون همسفر ابرا شدی شدی مثل پرنده چر ...
پاندای سیاه و سفید
پاندای سیاه و سفید سلام دوستان خوبم.من نوعی خرس هستم. اما تفاوت های زیادی با خرس قهوه ای یا خرس قطبی دارم . به سادگ ...
دندان سفید ما
دندان سفید ما با نشاط و سرزنده شادمان و خندانم هم سفید و هم زیباست رنگ و شکل دندانم در جویدن لقمه ...
قوی سفید و زیبا
قوی سفید و زیبا سلام بچه ها.می دونید من کی هستم؟ من از خانواده ی اردکها و یک پرنده ی آبزی هستم .یعنی در کنار آب زندگی م ...
خرس سیاه و سفید
خرس سیاه و سفید   hs.registerOverlay({thumbnailId: null,overlayId: "controlbar",position: "top right",hideOnMouseOut: true}) ...
جادوی مار سفید
جادوی مار سفید سال ها قبل پادشاهی بود که در علم و دانایی شهره ی جهان بود. هیچ چیز از نظر او پنهان نمی ماند و به نظر می رسی ...
قبا سفید، قبا سفید است
قبا سفید، قبا سفید است یکی بود، یکی نبود. دو برادر بودند که هر دو زن داشتند و توی خانه ی پدری زندگی می کردند. این دو براد ...
کروکودیلی به نام ابر سفید
کروکودیلی به نام ابر سفید در زمان های قدیم ماهی گیر پیری به نام ایومینت بود که با همسرش آی آی سو در کنار رودخانه زندگی می ک ...
چشم های سفید بی‏بی روشن
 چشم های سفید بی‏بی روشن "/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/06/24370236832115543236923710220710519359247.jpg"> ...
سفید مانند لباس فرشته ها
آن روزی کشته شدم که آن گاو سفید را کشتی.
 آن روزی کشته شدم که آن گاو سفید را کشتی. "/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/05/1085561661454732382241763341889 ...
این مایع سفید رنگ چیست؟
این مایع سفید رنگ چیست؟  من وزغ هستم. خیلی شبیه قورباغه ‌ام؛ اما با قورباغه تفاوت دارم. پدربزرگم می‌گوید: «ما مانند ت ...
بادبادک سفیدم
بادبادک سفیدم                                              بادبادک سفیدم                                    باد که آمد،هوا ر ...
جذابیت های سفید و سیاه!
جذابيت هاي سفيد و سياه ! همه ما تأثير رنگ ها را بارها در زندگي حس کرده ايم. اين عنصر اساسي در چيدمان منزل نيز نقش تأثيرگذا ...
به سفیدی برف تا گرمی آتش
به سفیدی برف تا گرمی آتش بیشتر از هر اتاق دیگری در خانه، اتاق نشیمن برای آسودگی در نظر گرفته می‏شود. اتاق نشیمن می‏بایستی بر ...
سفید و آرامش بخشی
سفيد وآرامشبخشي  همواره لازمه ي دريافت نتيجه اي مطلوب از انجام هر نوع کار عملي، وجود اطلاعات و آگاهي لازم تئوري در آن زمين ...
سفید، سیاه، زرد، قرمز = یک رنگ
همزیستی ادیان از منظر قرآن (4) سفید، سیاه، زرد، قرمز = یک رنگ دیدگاه قرآن کریم در مورد رفتار مسالمت آمیز مسلمانان با پیروا ...
وراثت یا لوح سفید؟
وراثت يا لوح سفيد ؟ تاثير وراثت يا محيط  در تربيت فرزند از ديدگاه اسلام بحث وراثت، محيط و تأثير آن ها در تربيت و شخصيت ان ...
سفید مده یا برنزه؟
سفید مده یا برنزه؟ بحران هویت و احساس حقارت عامل افزایش موج مدهای اروپایی «مد»ها الگوهایی هستند که توسط بخشی از جامعه، پذ ...
با چادر سفید ، تا چادر سیاه
با چادر سفید می روم               با چادر سیاه برمی گردم؟ آیا تا به حال متوجه این موضوع بوده اید که چرا ازدواج مهمترین اتفاق ...
سفید بخت ترین عروس دنیا
سفید بخت ترین عروس دنیا   در هر کوی و برزن، تنها نام او بر سر زبانها می چرخید. هر کجا سخن از راستی و پاکی بود نام ...
برنج، سفید یا قهوه‌ای؟!
برنج، سفید یا قهوه‌ای؟! در اصل برنج را به صورت شلتوک به کارخانه می‌برند. شلتوک دارای چندین لایه است. اگر پوسته اولیه یا خار ...
چای سفید و خواص آن
چای سفید و خواص آن چای سفید شبیه چای سبز می باشد. فرایند تولید و تخمیر چای سفید کمتر از چای سبز می باشد، اما تغییر ...
سُس‌ها؛ سرخ و سفید، تند و شیرین
سُس ‌ها؛ سرخ و سفید، تند و شیرین گشت و گذاری در دنیای یک چاشنی‌ پرطرفدار سُس فرانسوی سدیم یا همان ...
شیر شتر؛ طلای سفید بیابان
شير شتر؛ طلاي سفيد بيابان شير شتر تک کوهانه کاملاً سفيد و شبيه شير شتر دو کوهانه است. معمولا وقتي شتران از علوفه هاي سبز ت ...
سفیده ی تخم مرغ؛ محبوب بدنسازان
سفیده ی تخم مرغ ؛ محبوب بدنسازان سفیده ی تخم مرغ یکی از با کیفیت ‌ترین انواع منابع پروتئینی جهت ساخت بافت های ماهیچه‌ ای م ...
مقایسه انواع گوشت سفید
مقایسه انواع گوشت سفید گوشت بوقلمون نسبت به گوشت قرمز و گوشت مرغ و بلدرچین، کالری کمتری دارد. علت آن هم مقدار چربی کمتر آن ...
توت سفید و فواید آن
 توت سفید و فواید آن  درخت توت سفید، بزرگ، تنومند و دارای برگ های پهن است که در تغذیه ی کرم های ابریشم مورد استفاده قرار ...
3 خاصیت مهم چای سفید
3 خاصیت مهم چای سفید نوشیدن چای های مختلف برای سلامتی از بحث هایی است که تازگی ندارد و انواع مختلفی از چای ها وجود دارد که ن ...
تفاوت برنج سفید با برنج قهوه ای
تفاوت برنج سفيد با برنج قهوه اي تفاوت بين برنج قهوه اي و سفيد تنها در رنگ آنها نيست. دانه کامل برنج داراي چندين لايه مي باشد ...
2- کوتوله ی سفید چیست؟
2- کوتوله ی سفید چیست؟ راجع به چیستی و چگونگی کوتوله های سفید درمقاله ی قبلیتوضیحاتی داده شد. دراینجا به دیگر خصوصیات جالب کو ...
انگشتان سفید اسرار آمیز روی مریخ
انگشتان سفید اسرار آمیز روی مریخ چه چیز این شکل نامعمول سفید صخره‌ای را بر روی مریخ به وجود آورده است؟ احتمالی که بر سر آن بح ...
مصاحبه با کلاه سفیدها - هکرهای ایرانی(قسمت دوم(
مصاحبه با کلاه سفيدها هکرهاي ايراني- قسمت دوم مرور قسمت اول پس به عنوان يك گروه از هكرها شناسايي شده‌ايد؟ بله و اين ا ...
نحوه تبدیل تصاویر رنگی به سیاه و سفید
 نحوه تبدیل تصاویر رنگی به سیاه و سفید در صورتی كه می‌خواهید تصویری را بصورت سیاه سفید چاپ كنید، تبدیل یك كپی از آن به سیاه و ...
هشدار هكرهای كلاه‌سفید درباره فایل‌های موسیقی
هشدار هكرهای كلاه‌سفید درباره فایل‌های موسیقی زندگی پر مشغله شهری همراه با سر و صدای فراوان و كوچك شدن تجهیزات دیجیتال و علاق ...
15ریش سفید دنیای وب !
15ریش سفید دنیای وب ! نزدیك به سه دهه از راه‌اندازی وب جهانی می‌گذرد، اما هیچكس به درستی از گستردگی و وسعت این پدیده‌ی بزرگ ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
کدو ؛ خوراکی رویانده شده برای یونس علیه السلام
وزن هدیه
كیست مولا
راضی به رضای خدا
نیم نگاهی به زندگی شکافنده علوم
اصول زنانه و مردانه ی خوشبختی
به فکر آرامش باشیم نه فقط آسایش!
رابطه توبه و بالن شدن
پس گرفتن انعام و صله
بالش نی‌نی حرف می‌زنه
مخالفانی که از عدالت کینه داشتن
طلبه جوان و دختر فراری
بانوى حرم كبریا
جهاد علمی امام باقر علیه السلام
فراموشم نكنید!!
نحوه انجام جستجوهای ساده در Google
درخشش نور در کعبه دل ها
پول تو جیبی یادت نره!
لاک پشت سنگی
فعالیت روح در حال خواب و بیهوشی
فضيلت مساجد در آيات و روايات
چرا سر نماز حواسمان پرت می شود؟
دعای ابوذر، معروف در آسمان ها
با من یکرنگ باش
سرت رو برگه خودت باشه!
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1395/2/12
یکشنبه 1233
1395/2/11
شنبه 1523
1395/2/10
جمعه 1351
1395/2/9
پنجشنبه 1337
1395/2/8
چهارشنبه 1336
1395/2/7
سه شنبه 1547
1395/2/6
دوشنبه 1763
تعداد کاربران آنلاین : 10
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.