صفحه اصلی تماس با ما

قوچ سفید

"/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/1391201321898184214207106131139250160134101160.jpg">قوچ سفید

مرد "/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2009/1/24/83959.html">ساده لوح،پولیرا که "/children_teenagers/anewidea/poems_stories/2009/2/17/85671.html">پس‏اندازکرده بود، برداشت و به سوی "/children_teenagers/idbetterknow/youdbetterknowmore/2008/12/17/81138.html">بازاردام‏فروشان به راه افتاد.

 

همسرش قبل از رفتن به او سفارش کرد: مواظب باش پول‏هایت را ندزدند، در راه "/children_teenagers/idbetterknow/whodoeswhat/2008/11/9/78238.html">دزدو "/index.aspx?pid=74586">راهزنزیاد است.

 

مرد گفت: حواسم جمع جمع است. فکر کرده‏ای که من "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2008/11/20/79069.html">بچه‏هستم؟

 

زن گفت: با این پول می‏توانی یک "/index.aspx?pid=87892">قوچچاق بخری. حواست را جمع کن. مبادا در "/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2008/9/13/74200.html">بیاباندزدها از راه برسند وقوچمانرا بدزدند.

 

مرد ساده لوح "/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2008/11/8/78115.html">اخم‏هایش را در هم کشید و گفت: آخر در "/children_teenagers/childishwords/consultation/2008/11/4/77910.html">روزروشن، چه‏طور می‏توانیدقوچچاق و چله را از من  بدزدند؟

 

زن دیگر چیزی نگفت. ولی در دل همچنان نگران بود.

 

مرد ساده لوحبه بازار دام فروشان رسید. مدتی در آنجا گشت و سرانجامقوچسفید رنگ زیبایی با "/children_teenagers/doagooddeedtoyourself/lifewithabelief/2008/9/13/74203.html">شاخ‏های محکم و به هم پیچیده پیدا کرد و آن را خرید.

 

مرد فروشنده ریسمان بلندی "/children_teenagers/aheavenlyhouse/familiar_with_me/animals/2008/11/18/78898.html">گردن قوچبست و سر دیگر آن را به "/children_teenagers/anewidea/onlysomeminutes/2008/9/28/75307.html">دستمرد ساده لوحداد و گفت: مبارک باشد!

 

مرد ساده لوحریسمان را گرفت و به راه افتاد. او در راهقوچرا به دنبال خود می‏کشید و با آن حرف می‏زد: بگذار تو را به "/children_teenagers/aheavenlyhouse/cartoon/2008/12/7/79845.html">خانهببرم! زنم از "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/3/11/87843.html">خوشحالیسر از پا نمی‏شناسد. برایت گوشه حیاط آغل کوچک و قشنگی درست کرده‏ام...

 

او مشغول گفتگو باقوچبود و متوجه نشد که مردی او را "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/1/5/82741.html">تعقیبمی‏کند.

 

وقتی کهمرد ساده لوحبه محل پر "/children_teenagers/anewidea/onlysomeminutes/2008/6/22/68750.html">درختی رسید، دزدی که او را تعقیب می‏کرد، خود را پشت درخت تنومندی پنهان کرد و آرام  آرام بهقوچنزدیک شد. سپس در فرصتی مناسب، طنابی را که به گردنقوچبسته شده بود، برید و خیلی سریعقوچرا در جایی که از قبل آماده کرده بود، "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2008/6/30/69243.html">پنهانکرد.

 

ولیقوچبرای دزد کافی نبود. او از بیراهه خود را به "/children_teenagers/aheavenlyhouse/cartoon/2008/5/6/66064.html">چاهی در نزدیکی ده رساند و در آن‏جا به انتظار آمدن مرد ساده لوحنشست.

 

مدتی بعد او را دید که آشفته و نگران به این  سو و آن سو می‏رود و "/children_teenagers/games_entertainment/computergames/2009/2/11/85378.html">فریادمی‏زند:قوچم!قوچقشنگم را بردند!

 

وقتی کهمرد ساده لوحبه دزد نزدیک شد، او بر سر چاه نشست و شروع به گریه و زاری کرد.

 

مرد ساده لوحاز دزد پرسید، آیاقوچسفیدی با شاخ‏های "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2008/9/14/74414.html">محکمو "/children_teenagers/games_entertainment/computergames/2008/8/25/72766.html">زیبادر این اطراف ندیده‏ای؟

 

دزد ناله کنان گفت: چه می‏گویی مرد؟قوچکدام است؟ بدبخت شدم.

 

مرد ساده لوحپرسید: چه چیزی در چاه افتاده است؟

 

دزد گفت: یک "/children_teenagers/aheavenlyhouse/imwaitingforitsend/2009/5/25/92599.html">کیسهکوچک پر از سکه "/children_teenagers/aheavenlyhouse/ican/2009/4/21/89864.html">طلادر جیبم بود. وقتی که خم شدم تا از چاه "/index.aspx?pid=78034">آببکشم، کیسه درون چاه افتاد. حالا چه کار کنم؟

 

چه خاکی بر سرم بریزم؟

 

بعداً انگار که فکری به خاطرش رسیده باشد گفت: آیا می‏توانی درون چاه بروی و کیسه مرا بیاوری؟ اگر این کار را بکنی یک پنجم "/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2008/12/22/81462.html">سکه‏های درون کیسه را به تو می‏دهم.

 

مرد ساده لوحپرسید: درون کیسه‏ات چند تا سکه بود؟

 

دزد گفت: صد سکه!

 

مرد ساده لوحدر دل با خود گفت:

 

یک پنجم صد سکه می‏شود بیست سکه.

 

بیست سکه پول ده تاقوچاست! خدایا!

 

شکرت! اگرقوچمرا دزدیدند در عوض تو پول ده تاقوچرا به من رساندی!

 

سپس لباس‏هایش را بیرون آورد و داخل چاه رفت.

 

دزد که منتظر همین فرصت بود، لباس‏هایمرد ساده لوحرا هم برداشت و با سرعت از آنجا دور شد!

بر گرفته از مثنوی معنوی

تنظیم خرازی

مطالب مرتبط

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/6/8/93737.html">پرواز پرستو

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/28/92698.html">وقتی بابا گم شد

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/21/91755.html">گاو حسن

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/5/18/92019.html">دختر فراموشکار

"/children_teenagers/games_entertainment/computergames/2009/4/29/90417.html">تدبیر موش(1)

"/children_teenagers/games_entertainment/computergames/2009/4/27/90247.html">فیل به درد نخور(1)

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/4/20/89472.html">ماشین دودی

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/4/13/89298.html">غصه ی پروانه کاغذی

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/3/19/88255.html">ماهی های قرمز و سفید

"/children_teenagers/games_entertainment/colourful/2009/3/19/87631.html">آواز بهار

توجه : در صورت ناقص بودن مطلب لطفا به لینک منبع مراجعه بفرمایید.
 برچسب ها : 
 منبع : Tebyan.net   لینک منبع : قوچ سفید
مطالب مرتبط  با قوچ سفید
قوچ سفید
قوچ سفید "/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1388/03/1391201321898184214207106131139250160134101160.jpg"> مرد "/ ...
توصیه دین به رنگ کردن موی سفید !
توصیه دین به رنگ کردن موی سفید ! آراستگی و توجه به نوع پوشش و ظاهر از مصداق های زیبایی است. به فرموده امام صادق(علیه السل ...
یک صفحه سفید و یک صفحه سیاه از کربلا
یک صفحه سفید و یک صفحه سیاه از کربلا به تعبیر استاد شهید مطهرى: «حادثه عاشورا و تاریخچه كربلا دو صفحه دارد: یك صفحه سف ...
سفید باش مثل برف
سفید باش مثل برف دیدن یک روز برفی حس خوبی رو به همراه میاره. اگه تو یه روز برفی اول صبح نگاهی به اطرافت بیندازی و سری ب ...
توت سفید
توت سفید من یکی از انواع توت ها هستم. همونطور که می دونید ما توت های مختلفی داریم: مثل توت سیاه, توت فرنگی و توت سفید. ...
لالا گل سرخ و سفیدم
لالا گل سرخ و سفیدم لالالالا خانم گاوه بیداره نمی دونی چه  شیر خوبی داره لالالالا بخواب آروم گل من مامان ص ...
رنگ سفید آرامش دهنده‌ی زنبور عسل
رنگ سفید آرامش دهنده‌ی زنبور عسل آیا میدانید: شکلات بر عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد، با کمی شکلات میتوان یک سگ را کشت ؟ ...
سلول های سفید
سلول‏های سفید سلول‏ های سفید بخشی از سیستم امنیتی بدن ما را تشکیل می‏دهند که با میکروب‏ها مبارزه می‏کنند. آنها مانند جنگجوی ...
مرواریدهای سفیدی به نام دندان
مروارید های سفید دندان‌ها: شما به کمک دندان‌هایتان غذا را به اندازه کافی کوچک می‌کنید تا بتوانید آن را  فرو بدهید.دندان ...
ترب‌سیاهِ روسفید
ترب‌سیاهِ روسفید امان از زمانی که سرفه‌های پی در پی راه نفس آدم را بند می‌آورد. در این صورت هیچ‌چیز به اندازه‌ی ترب سیاه یک ...
سفید رویان و سیه رویان محشر
سفید رویان و سیه رویان محشر آیات 106 و 107 به دو گروه از انسان ها می پردازد: گروه اول کسانی هستند که در قیامت با چهره ا ...
بلقیس، زنان را روسفید کرد
بلقیس، زنان را روسفید کرد قرآن کریم در بیش از ده سوره در مورد زن بحث می‌کند و حتی دو سوره به نام نساء نام‌گذاری شده است. ...
سفیده‌ی تخم مرغ و تأثیر آن در کاهش فشار خون بالا
سفیده‌ی تخم مرغ و تأثیر آن در کاهش فشار خون بالا در سفیده‌ی تخم مرغ پروتئین‌هایی وجود دارد که باعث کاهش فشار خون می‌شود. در ...
1- کوتوله ی سفید چیست؟
1- کوتوله ی سفید چیست؟ کوتوله های سفید، که تعدادشان در کهکشان ما نسبتاً زیاد است، آخرین مرحله تکامل بسیاری از ستاره ها هستند. ...
جان گرفتن دوباره تصاویر سیاه و سفید
جان گرفتن دوباره تصاویر سیاه و سفید با ما همراه باشید تا با هم یک تصویر سیاه و سفید را رنگی کنیم! رنگی کردن با ...
سیاه، سبز و این بار سفید
سیاه، سبز و این بار سفید مصرف مداوم چای سفید در کنار رژیم غذایی مناسب و پیگیری بیماری، می‌تواند از افزایش قند خون و به دنبا ...
این ماده‌ی سفید همه کاره
این ماده‌ی سفید همه کاره آرد به جز در آشپزی کاربردهای مختلفی در خانه از پرداخت ظروف استیل و مس گرفته تا ماسک صورت، درست کرد ...
خواص یک سبزی سفیدرنگ
خواص یک سبزی سفیدرنگ قرن‌هاست قارچ به عنوان یک ماده غذایی جای خود را در سفره مردم باز کرده و به خصوص چینی‌ها و ژاپنی‌ها آن ...
دندون سفید
دندون سفید دندون من سفیده شبیه مرواریده با این خمیر و مسواک شب می شه دندونام پاک خرگوشه تا می بینه ...
هشت پای راه راه آبی و سفید
هشت پای راه راه آبی و سفید هشت پا یا اُختاپوس یک جانور آبزی است که در اقیانوس ها زندگی می کند. هشت پاها هشت بازو دارن ...
موضوعات
کامپیوتر و اینترنت کامپیوتر و اینترنت
مذهبی مذهبی
تغذیه تغذیه
سلامت سلامت
خانواده خانواده
اسرار خانه داری اسرار خانه داری
علمی علمی
گوناگون گوناگون
مطالب تصادفی
شاخص های ایمانی
شرح دعای ابوحمزه ثمالی به روایت آیة الله جوادی آملی(4)
راز روحیه بالای ائمه در سختی ها
آفتاب‌پرست عجیبه!
نماز را دوست دارم
صفتي مختص مؤمنان
انفجار بزرگ در جو
اتل متل برف
درخت هلو
بدن انسان روزانه چه مقدار آب نیاز دارد؟
کبرزدایی
امام هادی می‌خواهد تو را شاد کند
به دخترم مى گويم:
تربیت فرزند با ادب
جرم نوراني اين شب هاي آسمان
فلفل؛ ادویه‌ای شفابخش
پنج نکته در عکاسی با موبایل
پاسخ زیبای خداوند
پیرمرد و عروسک
انتقاد می کنم اما انتقاد نکن
چهل دّر مرواريد از كلام جواد الائمه عليه السلام
این روزها در اپل چه می‌گذرد
بخشش بعد از یک دعوای حسابی
توصیه‌های طلایی برای آروزمندان سفر به سرزمین وحی
به و به دانه و خواص آن
آمار وب سایت
تاریخروزبازدیدکننده
1393/2/1
دوشنبه 342
1393/1/31
یکشنبه 1144
1393/1/30
شنبه 1216
1393/1/29
جمعه 1083
1393/1/28
پنجشنبه 1254
1393/1/27
چهارشنبه 1507
1393/1/26
سه شنبه 1703
تعداد کاربران آنلاین : 5
تمامي مطالب بصورت خودکار و توسط نرم افزار جستجوگر ، گردآوری شده و AdSearch.ir در مورد محتوای مطالب مسئول نمی باشد.