قیمت

قیمت: تومان

وضعیت کالا

نام کالا

قیمت تابلو فرش زیبا از بهترین طرح ها به همراه خرید آنلاین

تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT025
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد HT025
360,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح پل کد HT012
تابلو فرش ماشینی طرح پل کد HT012
370,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۴۰۰
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۴۰۰
380,000 تومان
تابلو فرش طرح این خانه عزادار حسین است کد 2101098
تابلو فرش طرح این خانه عزادار حسین است کد 2101098
400,000 تومان
تابلو فرش ماشینی مدل آیه قرآنی آیت الکرسی کد f510
تابلو فرش ماشینی مدل آیه قرآنی آیت الکرسی کد f510
405,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نارسیس طرح آیه وان یکاد کد 100701
تابلو فرش ماشینی نارسیس طرح آیه وان یکاد کد 100701
419,000 تومان
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح و ان یکاد کد 101
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح و ان یکاد کد 101
439,000 تومان
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح و ان یکادکد 212
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح و ان یکادکد 212
440,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح شام آخر کد HT005
تابلو فرش ماشینی طرح شام آخر کد HT005
459,000 تومان
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 767
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح وان یکاد کد 767
459,000 تومان
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح چهار قل کد 183
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح چهار قل کد 183
469,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح پل کد ۷۰۱۴
تابلو فرش ماشینی طرح پل کد ۷۰۱۴
500,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح منظره کد 521W
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح منظره کد 521W
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح تمثال امام حسین مدل 138P
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح تمثال امام حسین مدل 138P
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح شام آخر کد 630B
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح شام آخر کد 630B
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح آیة الکرسی کد 214C
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح آیة الکرسی کد 214C
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 439C
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 439C
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مهریه عروس کد 654P
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح مهریه عروس کد 654P
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح بزم شبانه کد 715P
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح بزم شبانه کد 715P
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد 365C
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد 365C
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح تمثال حضرت عباس مدل 133P
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح تمثال حضرت عباس مدل 133P
509,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد ۷۱۶۸
تابلو فرش ماشینی طرح سبد گل کد ۷۱۶۸
525,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح خواستگاری کد 621M
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح خواستگاری کد 621M
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح آیة الکرسی کد 1971H
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح آیة الکرسی کد 1971H
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح دختر اسکیمو کد 190D
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح دختر اسکیمو کد 190D
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد 1979H
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد 1979H
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد 414H
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد 414H
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد1939H
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد1939H
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2238H
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2238H
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2146H
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2146H
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2448H
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح گل کد 2448H
529,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح مینیاتوری کد ۷۱۰۵
تابلو فرش ماشینی طرح مینیاتوری کد ۷۱۰۵
530,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد 376G
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح وان یکاد کد 376G
555,000 تومان
تابلو فرش ماشینی چارسوق فرشان طرح منظره کد 51010
تابلو فرش ماشینی چارسوق فرشان طرح منظره کد 51010
560,000 تومان
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح شام آخر کد 139
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح شام آخر کد 139
565,000 تومان
تابلو فرش ماشینی مدل منظره کد ۷۴۰۷
تابلو فرش ماشینی مدل منظره کد ۷۴۰۷
565,000 تومان
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح برکه بهاری کد 235
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح برکه بهاری کد 235
579,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد ۷۲۴۴
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد ۷۲۴۴
580,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح دستبافت مدل گلدان کد 7420
تابلو فرش ماشینی طرح دستبافت مدل گلدان کد 7420
590,000 تومان
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح خانه های کوهستانی کد 176
تابلو فرش ماشینی دنیای فرش طرح خانه های کوهستانی کد 176
598,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح کوچه باغ کد ۷۰۵۹
تابلو فرش ماشینی طرح کوچه باغ کد ۷۰۵۹
610,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1930CB
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح کوچه باغ کد 1930CB
639,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح اسب کد 480CB
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح اسب کد 480CB
639,000 تومان
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح منظره کد 596CB
تابلو فرش ماشینی نقش نگار رضوی طرح منظره کد 596CB
639,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح کلبه کد ۷۲۸۸
تابلو فرش ماشینی طرح کلبه کد ۷۲۸۸
650,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد ۷۱۵۰
تابلو فرش ماشینی طرح وان یکاد کد ۷۱۵۰
680,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح آیت الکرسی کد ۷۰۶۵
تابلو فرش ماشینی طرح آیت الکرسی کد ۷۰۶۵
680,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح کوچه باغ کد ۷۰۴۵
تابلو فرش ماشینی طرح کوچه باغ کد ۷۰۴۵
690,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۱۳
تابلو فرش ماشینی طرح روستا کد ۷۰۱۳
699,000 تومان
تابلو فرش ماشینی طرح بدرقه کد ۷۰۵۸
تابلو فرش ماشینی طرح بدرقه کد ۷۰۵۸
699,000 تومان

فرش، هنری که سینه به سینه و نسل به نسل از پیشینیان این مرز و بوم به ما رسیده است؛ در واقع فرش ها را میتوان میراثی گرانبها برشمرد که بخشی از هویت مردم این خاک را تشکیل میدهد. این تابلوهای گستردنی، این ایده را به وجود آورد تا از آن به عنوان تابلو و یکی از المان های پرکاربرد در دکوراسیون کلاسیک برای مزین کردن دیوارهای خانه ها، استفاده شود.

تابلو فرش ها به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که دارند، توانسته اند نظر بسیاری را به خود معطوف سازند؛ همین موضوع سبب شده تا این محصولات به یکی از پرطرفدارترین و به تبع آن، پرفروش ترین محصولات، در میان سایر بافته ها تبدیل شوند.

اگر شما هم به عنوان یکی از طرفداران این هنر بی بدیل قصد خرید تابلو فرش را دارید، حتما متوجه این موضوع شده اید که تابلو فرش ها، از طیف گسترده ای از طرح و رنگ و از آن مهم تر قیمت برخوردارند؛ این نکته سبب سردرگمی بسیاری از خریداران تابلو فرش شده است. ما در مقاله راهنمای خرید تابلو فرش قصد داریم هر آنچه که باید درباره خرید تابلو فرش بدانید را برای شما عزیزان بازگو کنیم؛ امیدواریم مطالب این مقاله مفید فایده واقع شده و شما را در یک خرید ایده آل همراهی کند.

تابلو فرش چیست؟

برای بررسی نکات مربوط به خرید یک تابلو فرش خوب، ابتدا لازم است با مفهوم تابلو فرش آشنا شویم؛ تابلو فرش ها در واقع فرش هایی هستند که در ابعاد کوچک تر و با شیوه بافت نسبتا متفاوت از فرش های معمولی بافته شده و به عنوان تابلو، مورد استفاده قرار می گیرند. خواستگاه این صنایع دستی خیره کننده، شهر سردرود در استان آذربایجان شرقی است؛ همه ی تابلو فرش ها در ابتدا به صورت دستبافت تهیه می شدند ولی رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و گسترش صنعت فرش های ماشینی، تابلوفرش های ماشینی نیز از جایگاه خاص خود در بین مردم برخوردار شدند؛ همین موضوع سبب شد تابلو فرش ها در دو دسته تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش دستبافت، تقسیم بندی شوند. در ادامه به بررسی انواع تابلو فرش و به صورت کلی هر آنچه درباره خرید تابلوفرش باید بدانید خواهیم پرداخت.

 

انواع تابلوفرش ها کدامند؟

در موضوع راهنمای خرید تابلو فرش ، نپرداختن به انواع تابلو فرش، نوعی کم لطفی به حساب خواهد آمد؛ تابلو فرش ها بر اساس طرح و رنگ به گروه های تابلوفرش های گل و گلدان، تابلوفرش های آیات و قرآنی، طبیعت، روستایی نظیر کوچه باغ و...، حیوانات، تابلوفرش های نقاشی های اصیل، تابلوهای فرانسوی، چهره و... تقسیم بندی می شوند. همچنین در یک تقسیم بندی دیگر، آن ها را بر اساس ابعاد و سایزشان تقسیم بندی می کنند؛ تابلو فرش هایی با ابعاد 35*50، 50*70، 100* 70و 150*100 رایج ترین سایز های تابلو فرش به شمار می روند ولی بر اساس سفارش مشتری ابعاد این تابلو ها قابل تغییر است. در یک تقسیم بندی دیگر، تابلوفرش ها را بر اساس انواع بافتشان به سه زیر گروه تابلوفرش های دستباف، تابلوفرش های ماشینی و تابلوفرش های چاپی تقسیم بندی می کنند؛ پرداختن به هرکدام از انواع این فرش ها در این مقاله نمی گنجد، ولی ما در ادامه قصد داریم نکات مهم در خرید تابلو فرش را برای شما عزیزان بر شمریم.

نکات خرید تابلو فرش و هر آنچه که باید درباره خرید تابلو فرش بدانید

همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم، تابلو فرش های دستباف و ماشینی دو گروه عمده تابلوفرش های موجود در بازار هستند که شما بسته به بودجه خود می توانید یکی از انواع آن را جهت خرید انتخاب کنید؛ در این بخش از مقاله، قصد داریم به راه های تشخیص تابلو فرش دستباف از تابلو فرش ماشینی بپردازیم.

نحوه تشخیص تابلو فرش دستباف و ماشینی

قیمت بالای تابلو فرش های دستباف، برخی از افراد سودجو را برآن داشته که از ناآگاهی مشتریان سوء استفاده کرده و تابلو فرش ماشینی را به عنوان تابلو فرش دستباف به او قالب کنند؛ ولی با در نظر گرفتن برخی نکات میتوان به راحتی این دو نوع تابلوفرش را از یکدیگر تشخیص داد؛ از مهم ترین این نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بررسی طرح تابلو فرش

  زمانی که به طرح روی تابلو فرش منتخب خود نگاه می کنید، تمام دقت خود را برای تشخیص وجود یا عدم وجود تقارن در طرح و نقش آن به کار گیرید، چراکه این موضوع می تواند کمک شایانی در رابطه با تشخیص تابلو فرش دستباف از ماشینی، محسوب شود؛ معمولا طرح های به کار رفته در تابلو فرش های دستباف بر خلاف انواع ماشینی، فاقد تقارن بوده و نمایانگر یک تصویر و نمایه ای کلی می باشد.
 • بررسی گره ها

  همانطور که از نام آن مشخص است، تابلوفرش های دستباف، به وسیله دست و نوع ماشینی آن توسط دستگاههای نساجی بافته شده اند؛ از آنجاکه دستگاه و انسان از نظر دقت  در یک سطح قرار ندارند، با بررسی گره ها، می توان این دو نوع تابلو فرش را از یکدیگر تشخیص داد. توجه به قسمت پشتی فرش می تواند اطلاعات خوبی را در این رابطه به ما بدهد. در تابلوفرش های دستباف، بر خلاف انواع ماشینی که تمامی گره ها به صورت کاملا یکنواخت کنار هم چیده شده اند، برخی از گره ها بزرگتر از بقیه هستند؛ همچنین پشت فرش های دستباف نرم تر بوده و نقش های آن نیز در پشت فرش کاملا واضح می باشد. از آنجا که در تابلو فرش های ماشینی الیاف به واسطه فشار کنار یکدیگر قرار گرفته اند، با قاطعیت می توان گفت گره های تابلوفرش های دستباف، که بر روی ریسمان پایه محکم شده اند؛ بسیار محکم تر هستند، بنابراین گره ها را هم می توان بخشی از هر آنچه که باید درباره خرید تابلو فرش بدانید به حساب آورد.
 • بررسی الیاف موجود در تابلو فرش ها

  الیاف به کار رفته در تابلو فرش های دستباف از پشم و ابریشم و نوع ماشینی آن را پلی اکرلیک،پلی استر و... تشکیل می دهد. این الیاف یکی از نکات مهم در حیطه تشخیص تابلو فرش به شمار می روند.
 • بررسی ریشه های تابلو فرش

  ریشه های تابلو فرش های دستباف، در واقع امتداد رشته های تار فرش بوده که در قسمت پایانی فرش اضافه آمده است؛ در صورتی که در تابلو فرش های ماشینی ریشه ها فقط جنبه تزیینی داشته و به آن دوخته شده است.
 • دقت به لبه های تابلوفرش

  لبه های تابلو فرش های ماشینی، از آن جهت که به وسیله دستگاه های مخصوص دوخته شده اند، دارای کوک هایی کاملا هم اندازه و یکنواخت هستند؛ این در حالی است که لبه های تابلوفرش های دستباف از کوک هایی غیر همسان و گاها خارج از یک خط منظم برخوردار هستند، چراکه این کوک ها به وسیله دست زده شده اند.
 • بررسی رنگ های به کار رفته در تابلو فرش

  بررسی رنگ های به کار رفته در تابلو فرش نیز یکی دیگر از مسائلی ست که در مقاله راهنمای خرید تابلو فرش، باید به آن پرداخته شود؛ وجود رنگ های طبیعی همچون رنگ های نیلی، قرمز، طیف های مختلف رنگ زرد و... می تواند دلیلی بر دستباف بودن تابلو فرش ها باشد، چراکه الیاف طبیعی به کار رفته در این نوع از تابلو فرش ها اکثرا به واسطه رنگ های طبیعی رنگرزی شده اند؛ همچنین رنگ های طبیعی بر خلاف رنگ های مصنوعی که به درون الیاف نیز نفوذ پیدا می کنند، تنها قسمت سطحی الیاف طبیعی را پوشانده اند، بنابراین با خم کردن الیاف فرش می توان تا حدودی به این موضوع پی برد.
 • قیمت تابلو فرش

  یکی از بارزترین نکاتی که می توان به واسطه آن به دستباف یا ماشینی بودن تابلوفرش ها پی برد، توجه به قیمت آن ها می باشد. از میان انواع تابلو فرش ، بالاترین قیمت مربوط به تابلو فرش های دستباف ابریشمی می باشد، تابلو فرش هایی که از مخلوط الیاف پشم و ابریشم بافته شده اند رده دوم را به خود اختصاص داده اند، جایگاه سوم مختص تابلو فرش های پشمی دستباف بوده و تابلوفرش های ماشینی پایین ترین قیمت را دارند.

نکات حرفه ای برای تشخیص مرغوبیت و کیفیت تابلو فرش

در قسمت های پیشین، هر آنچه که باید درباره خرید تابلو فرش بدانید را مطرح کردیم و به موضوعات مختلفی نظیر انواع تابلو فرش، روش های تشخیص تابلو فرش دستباف از ماشینی و... پرداختیم، در این قسمت از مقاله قصد داریم به ارائه راهکار های فنی برای تشخیص مرغوبیت تابلو فرش ها بپردازیم. همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم تابلو فرش ها از رنج قیمتی گسترده ای برخوردارند، ولی این نکته را به یاد داشته باشید که قیمت بالا تضمینی بر کیفیت تابلوفرش نبوده و میزان مرغوبیت آن بسته به عوامل مختلفی متغیر است؛ از جمله مهم ترین این عوامل به شرح زیر هستند.

 • میزان نخ ابریشم مورد استفاده در تابلو فرش

  الیاف ابریشم بنا به ظرافت و زیبایی که دارند، جلوه بصری فوق العاده زیبا، ظریف، دقیق، لوکس و خیره کننده ای را برای تابلو فرش به ارمغان می آورند؛ همین موضوع باعث ارتقا کیفیت تابلو فرش و به تبع آن قیمت تابلو فرش خواهد شد.
 • نوع بافت تابلوفرش

  میزان منظم و دقیق بودن بافت تابلو فرش ها، تاثیر چشمگیری بر کج نشدن نتیجه کار خواهد داشت؛ تنها استادکار های ماهر قادرند نوع بافت را به خوبی بافت های ماشینی پیاده کنند تا کار بدون هیچ گونه کج و معوجی به پایان برسد. برای اینکه مطمئن باشید تابلوفرش منتخب شما کج نیست، باید از خرید تابلو فرش های قاب شده اجتناب کنید، قرار دادن لبه های قالیچه روی هم می تواند آزمایش خوبی برای تشخیص گونیا بودن تابلوفرش به شمار می رود.
 • میزان کاربرد رنگهای طبیعی و گیرایی طرح تابلو فرش

  این نکته یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت و قیمت تابلو فرش ها می باشد؛ چراکه کاربرد رنگ های طبیعی در کنار رعایت هارمونی و هماهنگی این رنگ ها در زیبایی تصویر بسیار موثر خواهد بود؛ همین موضوع سبب شده تا چشم برداشتن از تابلو فرش های اصیل و گرانقیمت به کاری دشوار بدل شود.
 • میزان برجستگی در تابلو فرش

  از دیگر عوامل موثر بر قیمت و کیفیت تابلوفرش ها، میزان برجستگی موجود در آن هاست؛ جالب است بدانید پروسه ی بافت تابلو فرش هیچ نقشی در ایجاد این پستی و بلندی ها ایفا نمی کند، بلکه این برجستگی ها پس از اتمام بافت و در مرحله پرداخت فرش به وجود می آیند.
 • توجه به قسمت پشتی فرش

  معمولا شناسنامه تابلوفرش ها که حاوی اطلاعات مربوط به تابلو فرش است، به قسمت پشتی آن، پرس شده اند، این شناسنامه ها می توانند اطلاعات مفیدی را در مورد تابلو فرش منتخب شما، در اختیارتان قرار دهند. از دیگر نکاتی که با بررسی پشت تابلو فرش عایدمان می شود، اندازه و فاصله گره های بافت، از یکدیگر می باشد که می تواند اطلاعات خوبی را در مورد کیفیت تابلو فرش به ما بدهد، وجود گره هایی منظم، تقریبا هم اندازه و با حداقل فاصله، نشان دهنده اصالت و مرغوبیت تابلو فرش می باشد.

در پایان لازم است به این نکته اشاره کنیم که در صورتی که خواهان خرید یک تابلو فرش اصیل بافته شده به دست هنرمندی خاص هستید، بهترین راه حل، خرید از خود هنرمند مد نظر است. امیدواریم که این راهنمای خرید تابلو فرش برای شما مفید بوده و هر آنچه که باید درباره خرید تابلو فرش بدانید را در اختیارتان قرار داده باشیم، تا با این نکات بتوانید یک خرید موفق و مورد پسند خود را انجام دهید.

Star Rating Star Rating Star Rating Star Rating Star Rating